Kontakta oss

För alla förfrågningar på engelska kontakta McHale direkt.

För förfrågningar på ditt eget språk vänligen använd formuläret nedan för att kontakta oss.

Alternativt om du vill använda traditionell post vänligen använd vår postadress.

  • Deklaration om samtycke för dataskydd::
    Alla uppgifter du ger oss kommer endast att användas i marknadsföringssyfte om McHale bedömer att det finns intresse för detta och förse berörda parter med relevant information. Dina uppgifter kommer inta att vidarbefordras till tredje part.. Ytterligare information om sekretess hittas under sektionen sekretess på vår hemsida.