Přehled
Funkce
Video
Technická data
Galerie
Recenze
Prodejci
Přehled

Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 Plus se skládá ze svinovacího lisu s pevnou komorou s 18 válci a vertikálního balicího mezikruží. Tento stroj používá technologii fólie na fólii pro aplikaci fólie na balík v lisovací komoře. McHale Fusion 3 Plus je plně automatizované zařízení, které je ovládáno jednotkou McHale iTouch. Tento systém obsahuje vestavěnou kameru pro sledování činnosti lisu.

 

 

Patentovaná aplikace fólie na balík

Během vývoje integrovaného lisu s baličkou McHale Fusion 3 Plus si zástupci společnosti McHale uvědomili, že změny teploty a slunečního záření mohou mít vliv na balicí fólii v komoře. V průběhu ochlazování nebo oteplování se fólie napínala příliš, nebo naopak nedostatečně. To přineslo problémy se spolehlivostí a s neefektivním použitím fólie.

Proto společnost McHale vyvinula patentovaný systém aplikace, který upravuje brzdnou sílu potřebnou pro předpětí fólie na roli v souladu s pracovními podmínkami a umožňuje vytvoření plynulého variabilního předpětí . Toto předpětí se může automaticky přizpůsobovat změnám počasí během dne, aniž by obsluha musela provádět jakékoli přenastavení.

Aplikační systém patentované fólie McHale zajišťuje rovnoměrné předpětí fólie, spolehlivou aplikaci fólie, optimální tvar balíku a jeho ideální hustotu. Pokud si obsluhující osoba přeje použít síťové vázání pro seno nebo slámu, může pracovat pomocí jednoduchého nastavení.

Technologie fólie na fólii

Technologie fólie na fólii se týká aplikace fólie na balík v lisovací komoře. Fólie drží slisovaný balík, a to i tehdy, když tento balík prochází z lisu na baličku. Tento systém vyřazuje potřebu provázku nebo sítě. Fólie, která ovinuje balík, ho zároveň formuje a poskytuje lepší pokrytí největší části povrchu balíku.

Výhody

 • Fólie v komoře působí jako ochranná balicí vrstva

Fólie drží balík při přenosu na balicí stůl a zároveň zvyšuje hodnotu píce tím, že se maximálně zvyšuje plocha balíku, která je v kontaktu s fólií.

 • Fólie v komoře vytváří lépe tvarované balíky

Při aplikaci na balík může být fólie předepnuta přibližně o 20 %. Poměr napnutí je vyšší než hodnota, které může být dosaženo při vázání do sítě nebo provázku. Výsledkem je pevnější upnutí materiálu, což v konečném důsledku vede k lepšímu tvaru balíku.

 • Fólie v komoře zajišťuje vyšší kvalitu siláže

Při napínání fólie těsně přilne k balíku, čímž se vytlačí více vzduchu než u síťového balení, a to má za následek vyšší kvalitu siláže.

 • Fólie v komoře zajišťuje snadnější recyklaci

Fólie se používá při vytváření balíků v lisovací komoře a rovněž pro ovinování těchto balíků. Na výstupu bude mít zemědělec pouze jeden druh odpadu. Tento systém minimalizuje čas potřebný k plnění balíku a umožňuje vyhnout se nepříjemné a časově náročné práci spojené s oddělením provázku nebo sítě od plastového materiálu před recyklací.

McHale Fusion 3 Plus – Ovládací jednotka iTouch

McHale Fusion 3 Plus je plně automatizované zařízení, které je ovládáno jednotkou McHale iTouch. Systém McHale iTouch obsahuje sedmipalcovou barevnou dotykovou obrazovkou, která díky grafickému displeji umožňuje dokonalejší sledování.

Vestavěná kamera

Monitor iTouch je vybavený kamerou pro sledování provozu lisu.

Kamera pracuje ve dvou různých režimech:

 • Manuální sledování
 • Automatické sledování

Ovládací jednotka iTouch obsahuje vestavěné systémy, které zajišťují aplikaci plastových obalů na balík.

Obsluha může nastavit počet vrstev fólie (technologie fólie na fólii) a může také nastavit předpětí fólie v lisovací komoře. To vše v pohodlí kabiny traktoru.

Obsluha si může vybrat z následujících možností:

 • zapnutí / vypnutí nožů řezacího ústrojí
 • odložení zpracovaného balíku nebo čekání na další pokyn
 • program ‘pouze lisování’ pro seno a slámu
 • vícenásobné záznamy zhotovených balíků
 • alarm mazacího systému
 • různé možnosti přenosu balíků v závislosti na charakteru terénu
 
Funkce

Technologie fólie na fólii se týká aplikace fólie na balík v lisovací komoře. Pomocí fólie můžete svázat balík dohromady, a to tehdy, když tento balík přechází z lisu na baličku. Tento systém vyřazuje potřebu provázku nebo sítě. Fólie, která svazuje balík dohromady, ho zároveň formuje a poskytuje lepší pokrytí na největší části povrchu balíku.

Read More
 

Výhody

 1.  Fólie v komoře působí jako ochranná balicí vrstvaFólie drží balík při přenosu na balicí stůl a zároveň zvyšuje hodnotu píce tím, že se maximálně zvyšuje plocha balíku, která je v kontaktu s fólií.
 2. Fólie v komoře vytváří lépe tvarované balíky

  Při aplikaci na balík může být fólie předepnuta přibližně o 20 %. Poměr napnutí je vyšší než hodnota, které může být dosaženo při vázání do sítě nebo provázku. Výsledkem je pevnější upnutí materiálu, což v konečném důsledku vede k lepšímu tvaru balíku.
 3. Fólie v komoře zajišťuje vyšší kvalitu silážePři napínání fólie těsně přilne k balíku, čímž se vytlačí více vzduchu než u síťového balení, to má za následek vyšší kvalitu siláže.
 4. Fólie v komoře zajišťuje snadnější recyklaciFólie se používá při vytváření balíků v lisovací komoře a rovněž pro ovinování těchto balíků. Na výstupu bude mít zemědělec pouze jeden druh odpadu. Tento systém minimalizuje čas potřebný k plnění balíku a umožňuje vyhnout se nepříjemné a časově náročné práci spojené s oddělováním provázku nebo sítě od plastového materiálu před recyklací.
 

McHale Fusion 3 Plus je plně automatizované zařízení, které je ovládáno jednotkou McHale iTouch.

Read More
 

Systém McHale iTouch má sedmipalcovou barevnou dotykovou obrazovku, která díky grafickému displeji umožňuje dokonalejší sledování. Ovládací jednotka iTouch obsahuje vestavěné systémy, ty zajišťují aplikaci fólie na balík. Obsluha může nastavit počet vrstev fólie aplikované na balík a může také nastavit předpětí fólie v lisovací komoře. To vše v pohodlí kabiny traktoru. Obsluha si může vybrat z následujících možností:

 •  zapnutí / vypnutí nožů řezacího ústrojí
 • odložení zpracovaného balíku nebo čekání na další pokyn
 • program ‘pouze lisování’ pro seno a slámu
 • vícenásobné záznamy zhotovených balíků
 • alarm mazacího systému
 • různé možnosti přenosu balíků v závislosti na charakteru terénu

 Režimy vestavěné kamery

Monitor iTouch je vybaven kamerou pro sledování provozu lisu. Vestavěná kamera pracuje ve dvou různých režimech:

Manuální sledování

V jakémkoli stádiu cyklu může obsluha provést přechod do režimu kamery. Tím může zobrazit prostor lisu a zadní část stroje na obrazovce iTouch.

Automatické sledování

V automatickém režimu se kamera na obrazovce objeví automaticky v několika předem určených situacích. Například tehdy, když dojde ke stlačení čela balíku nebo když jsou pomocí vertikálního balicího mezikruží aplikovány první vrstvy fólie.

 

Lisovací komora McHale Fusion 3 Plus se rozděluje v horizontální rovině, tedy jako skořápka škeble. Spodní část lisovací komory se rozdvojuje a umožňuje tím přenos balíku do prostoru vertikálního balicího mezikruží. Jedinečný patentovaný systém McHale přináší celou řadu výhod v porovnání s jinými integrovanými lisy, a to zejména v následujících ohledech:

Read More
 
 1. Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 Plus má délku 5,8 metrů. Stroj je tedy kratší a manévruje se s ním lépe, než s konkurenčními produkty. Tento systém je obzvláště výhodný při práci na menších polích a v kopcovitých terénech.
 2. U integrovaného lisu s baličkou McHale Fusion 3 Plus probíhá přenos balíků prostřednictvím otevírání a zavírání lisovací komory. Tento přenos probíhá v rámci jednoho pohybu nebo kroku, kdy se lis otevírá a uzavírá. Při tomto převodu se nesnižuje výkon stroje, na rozdíl od tradičních svinovacích lisů, které jsou vybaveny pevnou komorou.
 3. U Integrovaného lisu s baličkou McHale Fusion 3 Plus probíhá přesun v rámci jednoho kroku a v čase kratším než 10 sekund. To zaručuje maximální rychlost a výkon. Tento jednokrokový patentovaný systém přesunu balíků McHale je o 10 sekund rychlejší, než dvoukrokový systém konkurenčních strojů, a to má za následek úsporu času 10 minut (při předpokládané produkci 60 balíků / hod).
 4. Boční stěny spodní části balicí komory podpírají při přesunu na integrované baličce McHale Fusion 3 Plus příslušný balík a zabraňují jeho pohybu doprava nebo doleva, pokud se tento stroj používá v kopcovitých podmínkách.
 5. Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 Plus zahrnuje funkci jednokrokového přesunu balíku, což znamená, že balík je přesouván do vertikálního balicího kruhu, přičemž se otevírá a uzavírá komora. Tento systém vylučuje zdvojenou manipulaci, tedy například používání sekundárního přenosového ramene nebo pohyblivého stolu mezi lisovací komorou a balicí plochou. Použití jednokrokového přesunu balíků u strojů McHale Fusion umožňuje vyšší rychlost a spolehlivost těchto strojů, protože s balíkem není nutné manipulovat dvakrát. Vyšší je take výkon, protože není třeba provádět delší přestávky v provozu na zatravněném povrchu. Stroj totiž sám vyčkává na příslušný přesun balíku.
 

Levá část převodovky integrovaného lisu s baličkou McHale Fusion 3 Plus zajišťuje pohyb válců v balicí komoře, zatímco sběrací ústrojí a řezací jednotka jsou poháněny pomocí pravé části stroje. Tento systém zajišťuje přímé a krátké cesty přenosu krouticího momentu a optimální rozložení výkonu.

 
 

Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 Plus je vybaven sběracím ústrojím s vysokou kapacitou (2.1 m) a s pozinkovaným povrchem. Tento mechanismus je schopen sbírat z pole i ta nejkratší stébla. Přesné kontroly výšky můžete dosáhnout pomocí hydraulického zvedacího systému s pružinovým vyvážením. Sběrací ústrojí je vybaveno bočním šnekovým mechanismem pro přívod materiálu, který zajišťuje plynulý přísun píce do řezacího zařízení. Sběrací ústrojí se skládá z následujících částí:

Read More
 
 •  5 řad nahrabovacích prstů
 • dvouřadá ložiska
 • ochrana kluzné spojky
 • kontrolní průzor v místě vačky určený pro kontrolu nebo výměnu ložisek sběracího ústrojí

Urovnávací válec je k dispozici také jako volitelné příslušenství u integrovaného lisu s baličkou Fusion 3 Plus. Tento válec urovnává materiál z nerovnoměrných řádků a minimalizuje riziko zablokování při práci v těžkém terénu.

 

Provedení rotoru umožňuje stejnoměrný přísun materiálu, což zmenšuje riziko ucpání stroje a zároveň maximalizuje výkon. Řezací ústrojí obsahuje sadu 25 nožů. Nože jsou vyrobeny z tvrzené oceli. Můžete je zapínat a vypínat pomocí ovládání v kabině traktoru. Nože se po zapnutí systému přibližují k ose rotoru, což zajišťuje konzistentní kvalitu řezu.

 
 

Podmínky pro lisování nejsou vždy ideální. Nepravidelné řádky a různé hromady mohou způsobit ucpání vstupu do komory. Hlavní hnací řetěz Fusion 3 Plus je chráněný kluznou spojkou na kloubové hřídeli.

Read More
 
 • Pokud dojde k zablokování řezacího ústrojí, zazní na kluzné spojce zvukový signál a obsluha může pomocí hydraulického systému sklopit podlahu (ovládání v kabině traktoru).
 • Tento systém zvětší vstupní kanál a po zapnutí náhonové hřídele je ucpaný materiál vtažen do komory.
 • Po zvednutí podlahy může být lisování
 

Lisovací komora McHale Fusion 3 Plus vytváří kulaté balíky s rozměrem 1,23 x 1,25 metrů. Robustní lisovací komora se skládá z 18 mačkacích válců, které jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Provedení válce zajišťuje optimální rotaci balíku. Kované hřídele mají rozměr 50 mm na hnané i hnací straně a jsou vybaveny 50 mm ložisky, na místech s největší zátěží jsou dvouřadá.

Read More
 

Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 Plus je vybaven masivními pohonnými řetězy a ozubenými koly, což zaručuje dlouhou životnost a minimální dobu prostojů.

 • Řetězy na hnané straně mají rozměr 1-1/4 palce (20B)
 • Rozměr řetězu rotoru: 1 palec duplex (16B-2)
 • Velikost řetězů sběracího ústrojí – 3/4 palce (60H)

Koncová místa válce jsou vybavena protiběžným systémem pro těsnění závitu McHale, takže jakýkoli materiál, který má tendenci vstoupit do prostoru ložisek, je automaticky odváděn pryč.

 

Ložiska a řetězy jsou mazány systémem s progresivním centrálním mazáním.

 • Po každém vyklopení balíku z balícího stolu je olej a mazací tuk přesně dávkován rozvaděčem progresivního mazacího systému. Mazací system měří a dávkuje množství maziva a oleje, který přichází do ložisek a řetězů. Tím je zajištěno, že stroj dostává neustále správné množství oleje nebo maziva, v závislosti na zatížení.
Read More
 

 

 • Na hnací řetězy komory, řetězy rotoru a řetězy sběracího ústrojí je aplikováno přesné množství oleje.
 • Současně se na válce komory na hnané a hnací straně, na ložiska rotoru a ložiska sběracího ústrojí automaticky dostává příslušné množství mazacího tuku.
 • Po dosažení předem nastaveného počtu balíků zazní příslušný alarm, který upozorní obsluhu, že je třeba doplnit mazací systém.

 

 

Vertikální balicí mezikruží integrovaného lisu s baličkou Fusion 3 Plus je vybaveno dvěma napínacími mechanismy (750 mm), které během přibližně 20 sekund provedou aplikaci 4 vrstev fólie a během přibližně 30 sekund 6 vrstev této fólie. To znamená, že balicí část vždy čeká na další balík.

Read More
 

Napínače jsou vybaveny snímači pro detekci přetržené fólie, které upozorňují obsluhu prostřednictvím ovládacího panelu v kabině traktoru na případ, kdy je fólie přetržená nebo spotřebovaná (na jedné či obou stranách). Pokud fólie praskne, bude systém Fusion 3 Plus pokračovat v práci a automaticky se přepne na režim balení jednou fólií. Přitom se sníží rychlost rotace balíku a zároveň se zvýší počet otáček balicího prstence, aby se zajistilo správné ovinutí kulatého balíku.

 

Při poslední otáčce napínačů se aktivuje systém stříhání a navádění, balicí fólie je jemně podpírána ocelovým vedením, které fólii shrne a přidrží. Pak dochází k samotnému stříhání. Tento systém zajišťuje mnohem spolehlivější výkon, zejména v horkém nebo vlhkém prostředí.

 
 

Výběr počtu nožů umožňuje obsluze používat tři různé varianty. Uživatel se může rozhodnout pro řezání se sadou 12 nožů nebo se sadou 13 nožů. Pokud je požadováno jemné řezání, může obsluha používat obě sady nožů, tedy řezání s 25 noži – tento systém dokáže dodávat řezanku s teoretickou délkou 46 mm.

 
 

Video

McHale Fusion 3 Plus Video

 
Technická data

Délka 5.8m
Šířka 2.76/2.94m*
Výška 3.02m
Hmotnost 5650Kgs

 


Pracovní záběr 2100mm
Počet řad nahrabovacích prstů 5
Vzdálenost mezi prsty 70mm
Zvedací mechanismus sběracího ústrojí Hydraulický systém
Vzduchová vodící kola sběracího ústrojí Standard

 


Maximální počet nožů 25
Teoretická délka nařezaného materiálu 46mm
Systém pro odblokování Sklápěcí podlaha
Ovládání polohy nožů Hydraulický systém ovládaný z kabiny traktoru
Jištění nožů Hydraulický systém

 


Počet válců 18
Šířka 1.23
Průměr 1.25
Mazání Progresivní (Standard)
Ložiska 50mm**

 


Typ Fólie nebo síť
Seřízení vrstvy Systém In Cab (v kabině)
Kapacita balicího válce 1+1
Systém balení Nekonečný systém napínání
Ovládání Manuální nebo automatické

Systém Vertikální balicí mezikruží
Skladování fólie 10 rolí na držácích a 2 v napínačích
Vrstvy fólie Systém 2+2+2
Napínače 70% 2 x 750mm
Předpětí fólie 70 % standardní (55% na přání)

 


Ochrana sběracího ústrojí Kluzná spojka
Ochrana hlavního pohonu Přetěžovací spojka
Převodovka S rovnoměrným rozvodem pohonu
Mazání řetězu Progresivní (Standard)

 


Seřízení hustoty Na ventilu lisu
Provoz Plně automatizovaný elektronický systém
Ovládací system Systém i Touch
Vestavěná kamera Standard

 


Velikosti pneumatic 560/60R 22,5 (standardní) 650/50R 22,5 (volitelné)
Elektrická výbava napětí 12V stejnosměrný 7amp
Minimální hydraulický průtok 45 l při 180 bar
Hydraulický system otevřený, zavřený, load sensing
2 dvojčinné okruhy + 1 volný odpad
Minimální požadovaný výkon 80 kW (107 koní)

 


*Šířka bude závislá na výběru pneumatiky.

**Dvouřadá ložiska (50 mm) na nejvíce zatížených místech


Galerie
Recenze
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Zašlete nám hodnocení produktu
 
Prodejci

Vyhledávání prodejců