Integrované lisy s baličkou

Přehled
Funkce
Video
Technická data
Galerie
Recenze
Prodejci
Přehled

Uveden na trh v roce 2012. Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 se skládá z pevné lisovací komory s 18 válci a balícího stroje s vertikálním mezikružím.

Posledních deset let jsou zemědělci a dodavatelé pod neustálým tlakem v souvislosti se snižováním nákladů. Na základě této poptávky vyvinula společnost McHale integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3, který kombinuje dvě různé pracovní úlohy, tedy lisování a balení. Tento systém spojuje obě úlohy do jediné operace, řídit ji pak může jedna obsluhující osoba. Produkt Fusion 3 je unikátní v tom, že byl navržen speciálně jako integrovaný lis s baličkou s vysokým výkonem.

Společnost McHale je v současnosti uznávána jako světová jednička v oblasti výroby a vývoje integrovaných lisů s baličkou a stěžejním produktem společnosti je právě integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3.

Na rozdíl od dřívějšího produktu Fusion 2 má stroj Fusion 3 následující funkce

 • Nové vnější ochranné panely – to přináší lepší možnost přístupu a modernější vzhled
 • Nová plošina se zábradlím – usnadňuje přístup do prostoru vkládání sítě
 • Zámek je umístěný kvůli pohodlné obsluze mimo panely na hlavní plošině
 • Lepší skladovatelnost sítě – na plošině
 • Robustní náhonová hřídel – s hvězdicovým průřezem hřídele a homokinetickým kloubem se zvětšeným úhlem křížení
 • Sběrací ústrojí s 5 řadami sběracích prstů – umožňuje o 25 % lepší sbírání hmoty a vkládání do rotoru
 • Zobrazení tlaku nožů na ovládacím panelu s akustickým alarmem
 • Snímač polohy nožů – slouží k zajištění kvality řezu
 • Dvouřadá ložiska rotoru – snížují servisní intervaly
 • Konstrukce je vytvořena z trubkových profilů, což minimalizuje usazování píce na rámu stroje
 • Byly přidány další držáky rolí s fólií, čímž byl zvýšen úložný prostor pro fólie
 • LED osvětlení

Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 je plně automatizovaný. Pomocí jediného ovládacího panelu v kabině traktoru můžete ovládat procesy lisování i balení. McHale Fusion 3 je robustní stroj. Nejedná se o prosté spojení lisu s baličkou, ale tento produkt byl speciálně navržen jako integrovaný stroj dosahující vysokých výkonů. Tyto stroje jsou jedinečné také díky patentovanému přenosu slisovaného balíku.
Díky produkci 50-60 balíků za hodinu zajišťuje toto patentované zařízení McHale přesun balíků v rámci jednoho kroku a tím maximalizuje produktivitu, snižuje náklady a zvyšuje zisk.

Dodavatelé a zemědělci na celém světě používají tyto speciální lisy s baličkou Fusion 3 při výrobě balené senáže. Naše lisy si získaly vynikající pověst díky produkci balíků s vysokou hustotou a také díky mimořádně přesnému vertikálnímu balicímu mezikruží. Výsledkem je pak požadované kvalitní krmivo.

Integrované lisy s baličkou McHale Fusion 3 jsou v provozu na jaře i v létě po celé zeměkouli, mezi hlavní balená krmiva patří tráva a vojtěška. Progresivnější dodavatelé a zemědělci však balí také jiná krmiva. Lis s baličkou Fusion 3 můžete uplatnit i při výrobě kulatých balíků sena a slámy. V tomto případě se používá balicí stůl pro převoz kulatých balíků sena nebo slámy a jejich odložení ve dvojici na louce. Poté se tyto dvojice balíků nakládají. McHale Fusion 3 je velmi dobře znám výrobou kulatých balíků senáže, sena a slámy s vysokou hustotou.

Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 je v provozu ve 50 zemích, vybírají si jej renomovaní dodavatelé a progresivní mléčné farmy v Irsku, Anglii, Skotsku, Walesu, Francii, Německu, Rakousku, České republice, Švýcarsku, Holandsku, Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku, Polsku, Maďarsku, Kanadě, USA, Koreji, Austrálii a na Novém Zélandu.

 
Funkce

Lisovací komora na integrovaném lisu s baličkou McHale Fusion 3 se rozděluje v horizontální rovině, tedy jako skořápka škeble. Spodní část lisovací komory se rozdvojuje a umožňuje tak přenos balíku do prostoru vertikálního balicího mezikruží. Jedinečný patentovaný systém McHale přináší celou řadu výhod v porovnání s jinými integrovanými lisy s baličkami, a to zejména v následujících ohledech:

Read More
 
 • Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 má délku 5,8 metrů. Stroj je tedy kratší a manévruje se s ním lépe, než s konkurenčními produkty. Tento systém je výhodný hlavně při práci na malých polích a v kopcovitém terénu.
 • Přesun balíků se děje prostřednictvím otevírání a zavírání lisovací komory. Tento process probíhá v rámci jednoho pohybu nebo kroku, kdy se lis otevírá a uzavírá. Při tomto přesunu se nezmenšuje výkon stroje, na rozdíl od tradičních svinovacích lisů, které jsou vybaveny pevnou komorou
 • U integrovaného lisu s baličkou McHale Fusion 3 se přesun odehraje v rámci jednoho kroku a v čase kratším, než 10 sekund. To zaručuje maximální rychlost a výkon. Tento jednokrokový patentovaný systém přesunu balíků McHale je o 10 sekund rychlejší, než dvoukrokový systém konkurenčních strojů. Výsledkem je úspora času 10 minut (při předpokládané produkci 60 balíků / hod).
 • Boční stěny spodní části balicí komory podpírají při přesunu příslušný balík a zabraňují jeho pohybu doprava nebo doleva, pokud se tento stroj používá v kopcovitých podmínkách.
 • Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 zahrnuje funkci jednokrokového přesunu balíku, což znamená, že balík je přesouván do vertikálního balicího mezikruží, přičemž se otevírá a uzavírá lisovací komora. Tento systém minimalizuje zdvojenou manipulaci, tedy například sekundární používání přenosového ramene nebo pohyblivého stolu mezi lisovací komorou a balicí plochou na stroji. Použití jednokrokového přesunu balíků u strojů McHale Fusion umožňuje vyšší rychlost a spolehlivost těchto strojů, protože s balíkem není nutné manipulovat dvakrát. Vyšší je také výkon, protože není třeba provádět delší přestávky v provozu na zatravněném povrchu. Stroj totiž sám vyčkává na příslušný přesun balíku.
 

Levá část převodovky integrovaného lisu s baličkou McHale Fusion 3 zajišťuje pohyb válců v lisovací komoře, zatímco sběrací ústrojí a řezací jednotka jsou poháněny pomocí pravé části stroje. Tento systém zajišťuje přímé a krátké cesty přenosu krouticího momentu a optimální rozložení výkonu.

 
 

Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 je vybavený sběracím ústrojím s vysokou kapacitou (2.1 m) a s pozinkovaným povrchem. Tento mechanismus dokáže sbírat z pole i ta nejkratší stébla. Přesné kontroly výšky můžete dosáhnout pomocí hydraulického zvedacího systému s pružinovým vyvážením. Sběrací ústrojí je vybaveno bočním šnekovým mechanismem pro přívod materiálu, který zajišťuje plynulý přísun krmiv do řezacího zařízení. Sběrací ústrojí se skládá z těchto částí:

Read More
 
 •  5 řad nahrabovacích prstů
 • dvouřadá ložiska
 • ochrana kluzné spojky
 • kontrolní průzor v místě vačky určený pro kontrolu nebo výměnu ložisek sběracího ústrojí

Urovnávací válec pro krmiva je k dispozici také jako volitelné příslušenství u integrovaného lisu s baličkou Fusion 3. Tento válec vyrovnává nerovnosti řádků a zmenšuje riziko zablokování při práci v těžkém terénu.

 

Provedení rotoru umožňuje rovnoměrný přísun pícniny, což minimalizuje riziko zablokování materiálu a zároveň maximalizuje výkon. Řezací ústrojí obsahuje sadu 25 nožů. Ty jsou vyrobeny z tvrzené oceli. Můžete je zapínat a vypínat pomocí ovládání v kabině traktoru. Nože se po zapnutí systému přiblíží k ose rotoru, což zajišťuje stálou kvalitu řezu.

 
 

Podmínky pro lisování nejsou vždy ideální. Vyskytují se různé hromady či nerovnosti a ty mohou být příčinou ucpání vstupu do komory. Hlavní hnací řetěz Fusion 3 je chráněný kluznou spojkou na kloubové hřídeli.

Read More
 
 1. Pokud se zablokuje řezací ústrojí, zazní na kluzné spojce zvukový signál a obsluha může pomocí hydraulického systému sklopit podlahu (ovládání v kabině traktoru).
 2. Tento systém zvětší vstupní kanál a po zapnutí náhonové hřídele je ucpaný materiál vtažen do komory.
 3. Po zvednutí podlahy se může pokračovat v lisování.
 

Lisovací komora u McHale Fusion 3 vytváří kulaté balíky s rozměrem 1,23 x 1,25 metrů. Robustní lisovací komora se skládá z 18 mačkacích válců, které jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli. Provedení válce zajišťuje konstantní rotaci balíku. Kované hřídele mají rozměr 50 mm na hnané i hnací straně a jsou vybaveny 50 mm ložisky, přičemž nejvíce zatížená místa jsou osazena dvouřadými ložisky.

Read More
 

McHale Fusion 3 je vybaven masivními hnacími řetězy a ozubenými koly, což zaručuje dlouhou životnost a minimální dobu prostojů.

 •  Řetězy na hnací straně mají rozměr 1-1/4 palce (20B)
 • Rozměr řetězu rotoru: 1 palec duplex (16B-2)
 • Velikost řetězů u sběracího ústrojí – 3/4 palce (60H)

Čela válců obsahují samočisticí těsnění s unikátním protiběžným závitem McHale. Jakýkoli materiál, který by mohl vstoupit do prostoru ložisek, je automaticky odváděn pryč.

 

Ložiska a řetězy jsou mazány systémem s progresivním centrálním mazáním.

 • Po každém vyklopení balíku z balícího stolu je olej a mazací tuk přesně dávkován rozvaděčem progresivního mazacího systému
Read More
 

Mazací system měří a dávkuje množství maziva a oleje, který přichází do ložisek a řetězů. Tím je zajištěno, že stroj dostává neustále správné množství oleje nebo maziva, v závislosti na zatížení.

 • Na hnací řetězy komory, řetězy rotoru a řetězy sběracího ústrojí je aplikováno přesné množství oleje.
 • Současně se na válce komory na hnané a hnací straně, na ložiska rotoru a ložiska sběracího ústrojí automaticky dostává příslušné množství mazacího tuku.
 • Po dosažení předem nastaveného počtu balíků zazní alarm, který upozorní obsluhu, že je třeba doplnit mazací systém
 

Vertikální balicí mezikruží u Fusion 3 je vybaveno dvěma 750 mm napínači , které během přibližně 20 sekund aplikují 4 vrstvy fólie a během přibližně 30 sekund 6 vrstev této fólie. To znamená, že balicí část vždy čeká na další balík.e.

Read More
 

Napínače jsou vybaveny snímači pro detekci přetržené fólie, které upozorňují obsluhu prostřednictvím ovládacího panelu v kabině traktoru na případ, kdy je fólie přetržená nebo spotřebovaná (na jedné či obou stranách). Pokud fólie praskne, bude systém Fusion 3 pokračovat v práci a automaticky se přepne na režim balení jednou fólií. Přitom se sníží rychlost rotace balíku a zároveň se zvýší počet otáček balicího prstence, aby se zajistilo správné ovinutí kulatého balíku

 

Při poslední otáčce napínačů se aktivuje systém stříhání a navádění, balicí fólie je jemně podpírána ocelovým vedením, které fólii shrne a přidrží. Pak dochází k samotnému stříhání. Tento systém zajišťuje mnohem spolehlivější výkon, zejména v horkém nebo vlhkém prostředí.

 
 

Integrovaný lis s baličkou McHale Fusion 3 je řízený ovládacím panelem Expert Plus, který kontroluje provoz baličky a lisu. Tento provoz je plně automatický.
Ovládací panel Expert Plus má velký grafický displej, který obsluze zobrazuje fáze, v jaké se stroj nachází v rámci balicího a lisovacího cyklu.

Read More
 

Provoz stroje – Fusion 3

Při vjezdu na pole si může obsluha vybrat příslušné funkce na ovládacím panelu:

 • zapnutí / vypnutí nožů řezacího ústrojí
 • odkládání nebo manipulace s balíkem – tato funkce je obvykle závislá na terénních podmínkách
 • program určený pouze pro lisování sena a slámy – tento systém vyřazuje balicí mezikruží
 • různé možnosti přesunu balíků v závislosti na terénu

Jakmile Fusion 3 vjede na pole a jede po řádku píce, provedou se následující operace:

 1. Po vytvoření balíku zazní v ovládacím panelu pípnutí, které signalizuje naplnění balíku.
 2. Obsluha zastaví stroj na řádku a předem stanovené množství sítě automaticky ovine balík.
 3. Po odříznutí sítě dojde k automatickému přenosu balíku. Když se komora uzavře, může obsluha pokračovat v lisování.
 4. McHale Fusion 3 automaticky ovíjí a odkládá balíky během zpracovávání dalšího balíku v komoře (v rovném terénu), nebo když obsluha stiskne tlačítko pro odložení balíku (v kopcovitém terénu).
 

Výběr počtu nožů umožňuje obsluze používat tři různé varianty. Uživatel se může rozhodnout pro řezání se sadou 12 nožů nebo se sadou 13 nožů. Pokud je požadováno jemné řezání, může obsluha používat obě sady nožů, tedy řezání s 25 noži – tento systém dokáže dodávat řezanku s teoretickou délkou 46 mm.

 
 

Video

McHale Fusion 3 Video

Related Products

 
 
Technická data

Délka 5,8 m
Hmotnost 5500 Kg
Výška 3,02 m
Šířka 2,76/2,94 m*

 

 


Pracovní záběr 2100mm
Vzduchová vodící kola sběracího ústrojí Standard
Vzdálenost mezi prsty 70mm
Zvedací mechanismus sběracího ústrojí Hydraulic
Počet řad nahrabovacích prstů 5

 


Maximální počet nožů 25
Systém pro odblokování Sklápěcí podlaha
Ovládání polohy nožů Hydraulický systém ovládaný z kabiny traktoru
Jištění nožů Hydraulický systém
Teoretická délka řezanky 46 mm

 

 

 

 

 

 


Ložiska 50mm**
Počet mačkacích válců 18
Šířka 1.23
Průměr 1.25
Mazání Progresivní (Standard)

 


Nastavení počtu ovinutí Manuální na lisu
Počet sítí 1+1 Storage
Systém vkládání sítě 4 napínací tyče v kolíbce
Ovládání Manuální nebo automatické

Napínače 70%2 x 750mm
Předpětí fólie 70% standard (55% optional)
Systém Vertikální balicí mezikruží
Ukládání fólie 10 na držácích + 2 v napínačích
Vrstvy fólie Systém 2+2+2

 


Mazání řetězu Progresivní (Standard)
Ochrana sběracího ústrojí Kluzná spojka
Ochrana hlavního pohonu Přetěžovací spojka
Převodovka s rovnoměrným rozvodem pohonu

Provoz Plně automatizovaný elektronický systém
Ovládací systém Expert Plus
Seřízení hustoty Na ventilu lisu

 


Velikosti pneumatik 560/60R 22,5 (standardní) 650/50R 22,5 (volitelné)
Elektronický systém napětí 12V stejnosměrný 7amp
Minimální hydraulický průtok 45 l při 180 bar
Hydraulický systém otevřený, zavřený, load sensing
2 dvojčinné okruhy + 1 volný odpad
Minimální požadovaný výkon 80 kW (107 koní)

 


*Šířka bude závislá na výběru pneumatiky.

**Dvouřadá ložiska (50 mm) nanejvíce zatížených místech

 


Galerie
Recenze
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Zašlete nám hodnocení produktu

Colin McElvaney McHale Fusion 3

Colin McElvaney, a contractor from Monaghan who also runs his…

 
Čvc 6th, 2011|

Ingar Vestad McHale Fusion 3

Ingar Vestad works on a farm in Norway where they…

 
Čvc 6th, 2011|

Rune Trettbakk McHale Fusion 3

Rune Trettbakk, a contractor from Norway bales 4,500 bales…

 
Čvc 6th, 2011|

Geoff Thomas McHale Fusion 3

Geoff Thomas is a contractor and farmer in the UK…

 
Čvc 6th, 2011|

John & Jimmy Bourke McHale Fusion 3

John and Jimmy Bourke are two dairy farmers from Co…

 
Čvc 6th, 2011|

Sally Batchelor McHale Fusion 3

I love the McHale F550! It has made baling a…

 
Dub 14th, 2011|

Pat Flynn McHale Fusion 3

Having used the McHale Fusion baler for seven seasons at…

 
Dub 14th, 2011|

Tom Byrne McHale Fusion 3

The McHale Fusion 2 is a superb machine. I had…

 
Dub 13th, 2011|

Martin Desmond McHale Fusion 3

The McHale Fusion's work well for us. We work…

 
Dub 13th, 2011|

Nigel & Rachel Skinner McHale Fusion 3

After having used a baler with a trailed wrapper, the…

 
Dub 13th, 2011|

Meindert Koning McHale Fusion 3

Meindert Konig is a contractor from the Netherlands. He has…

 
Zář 24th, 2010|

Michael Rodaway McHale Fusion 3

Based at Chailey, near Lewes, East Sussex, Michael Rodaway took…

 
Čvc 17th, 2009|

GR & RD Thomas (Geoff, Yvonne and Rhodri Thomas) McHale Fusion 3

Geoff Thomas, his wife Yvonne and their son Rhodri run…

 
Čvc 17th, 2009|

Chris Magner McHale Fusion 3

Chris Magner isn't one to shy away from trying…

 
Čvc 17th, 2009|

Tjerk Okkema McHale Fusion 3

Tjerk Okkema runs a contracting business in Easterein in Holland…

 
Čvc 17th, 2009|

Brian Reale McHale Fusion 3

Brian Reale has been running a contracting business since 1997…

 
Čvc 17th, 2009|

Thomas Soderstrom McHale Fusion 3

Thomas Soderstrom is a farmer in Sweden. He has been…

 
Čvc 17th, 2009|

Stephen Williams McHale Fusion 3

Stephen Williams runs a contracting business in Powys in Wales…

 
Čvc 16th, 2009|

Liam Trench McHale Fusion 3

Liam Trench runs a very successful contracting business from his…

 
Čvc 16th, 2009|

Roger Smith McHale Fusion 3

Rodger describes the McHale Fusion as the "best thing since…

 
Čvc 16th, 2009|

Roger Slattery McHale Fusion 3

McHale helps keep Slatterys focused on quality There is a…

 
Čvc 16th, 2009|

Trevor & Daniel Lalich McHale Fusion 3

Matching quality equipment to country well suited to maximising that…

 
Čvc 16th, 2009|
 
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Zašlete nám hodnocení produktu
Prodejci

Vyhledávání prodejců