Soukromí a soubory cookie

Co je cookie?

  • Většina webových stránek, které navštívíte, používá cookies za účelem zdokonalení služeb tím, že si Vás webové stránky „zapamatují“, a sice buď během aktuálního využívání stránek (pomocí cookies relace) nebo v případě opakovaného využívání (pomocí trvalých cookies).
  • Cookies provádějí spoustu různých úkolů, například umožňují efektivnější navigaci mezi stránkami, ukládají preference a celkově zlepšují dojem z dané webové stránky. Cookies urychlují a usnadňují interakci mezi Vámi a webovými stránkami. Jestliže web nepoužívá cookies, budete považováni za nového návštěvníka pokaždé, když přejdete na novou stránku na webu, například když zadáte své přihlašovací údaje a přejdete na jinou stránku, nerozezná Vás a nezůstanete přihlášenin.
  • Některé webové stránky také používají cookies, které jim umožní zaměřit reklamní nebo marketingové zprávy například na základě místa a/nebo návyků při prohlížení.
  • Cookies mohou být nastaveny na webových stránkách, které navštívíte („cookies první strany“), nebo mohou být nastaveny na jiných webových stránkách, které provozují obsah na zobrazované stránce („cookies třetích stran“).

Co je v cookies?

Cookie je jednoduchý textový soubor, který se ukládá do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení prostřednictvím serveru webových stránek, a pouze tento server bude moci získat nebo číst obsah tohoto cookie. Každý cookie je jedinečný ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahuje určité anonymní informace, jako například jedinečný identifikátor a název webových stránek a čísla. Umožňuje webovým stránkám zapamatovat si věci, jako například preference nebo to, co je ve Vašem nákupním košíku.

Co dělat, pokud nechcete nastavit cookies

Některým lidem připadá ukládání informací o počítači či mobilním zařízení ze strany webových stránek poněkud rušivé, zejména pokud jsou tyto informace ukládány a používány třetí stranou bez jejich vědomí. Obecně řečeno, i když je to docela neškodné, někdo například nechce vidět reklamu, která je zacílena na jeho zájmy. Dle vlastního uvážení můžete zablokovat některé nebo všechny cookies, nebo dokonce vymazat již nastavené cookies. Upozorňujeme ale, že můžete přijít o některé funkce těchto webových stránek.

Jak mohu kontrolovat cookies?

Cookies webového prohlížeče:

  • Pokud nechcete dostávat cookies, můžete upravit prohlížeč tak, aby Vás upozornil na zasílání cookies, nebo můžete cookies zcela odmítnout. Můžete také odstranit cookies, které již byly nastaveny
  • Jestliže chcete omezit nebo zablokovat cookies prohlížeče, které jsou nastaveny v zařízení, můžete to udělat pomocí nastavení prohlížeče. Postup najdete ve funkci nápovědy přímo v prohlížeči. Popřípadě můžete navštívit stránky www.aboutcookies.org, které obsahují kompletní informace o postupu u široké škály prohlížečů.

Webové stránky společnosti McHale fungují bez cookies, ale přijdete o některé z funkcí, jestliže deaktivujete cookies.

Nastavení prohlížeče DNT (Do Not Track)

  • DNT je funkce, kterou nabízí některé prohlížeče. Tato funkce v případě aktivace vysílá signál na webové stránky a požaduje, aby prohlížení nebylo sledováno, například ze strany reklamních sítí, sociálních sítí třetích stran a analytických společností. Tyto webové stránky v současnosti nereagují na požadavky DNT, ale změnou nastavení cookies můžete zrušit zvolené sledování na těchto webových stránkách, včetně analytiky (a přizpůsobené reklamy, pokud jste na stránkách mimo Irsko).
  • Doposud nebyl přijat jednotný standard, který by určoval, jak by měly být požadavky DNT vykládány a jaká opatření by měla být přijata prostřednictvím webových stránek a třetích stran. Společnost McHale bude pokračovat ve zkoumání DNT a dalších nových technologií a může přijmout standard DNT, až bude k dispozici.