McHalen Historia

history

Katsaus kehitykseen, jonka tuloksena yhtiöstä on tullut kansainvälinen teollisuusyhtiö, joka on vakiinnuttanut asemansa kiinteä- ja muuttuvakammioisten pyöröpaalaimien sekä pyörö- ja kanttipaalinkäärimien johtavana valmistajana.

“Yhtiön kehitys sai alkunsa maatalouskonekaupasta, jota se edelleenkin harjoittaa.  Tämä tausta oli erinomainen perusta maatalouskoneiden suunnitteluun ja valmistukseen, koska yhtiöllä oli suora yhteys loppukäyttäjiin.”

(Martin McHale – myyntijohtaja)

 

1970-luvun puoliväli

McHale Farm Machinery perustettiin Länsi-Irlantiin myymään koneita ja traktoreita.

1980-luvun alku

Veljekset Padraic ja Martin McHale perustivat McHale yhtiön huomattuaan, että Länsi-Irlannissa tarvittiin koneita säilörehun käsittelyyn. Tuontikoneet eivät tuolloin selviytyneet kunnolla alueen nurmikasvustosta.  Veljekset päättivät sen vuoksi suunnitella koneen, joka tekisi parempaa työtä.  Ensimmäinen tuote oli Silomac-aumaleikkuri. Tämän jälkeen seurasi sarja lietelantapumppaukseen tarkoitettuja laitteita.

Molemmat veljekset työskentelevät edelleen aktiivisesti yhtiössä. Padraic johtaa tuotantoa, tutkimusta ja tuotekehitystä, Martin johtaa myyntiä ja markkinointia.

1988/89

McHale valmisti ensimmäisen pyöröpaalien käärimensä ja teki kauaskantoisen päätöksen keskittyä tähän alaan. Alkuvaiheessa käytettiin paljon aikaa koneen kehitystyöhön niin, että se vastaisi käyttäjien vaatimuksia.  Yhtiö kehitti tämän pohjalta sarjan pyöröpaalien käärimiä pellolla ja paikallaan tapahtuvaan käärintää varten.

1990

McHale perusti jälleenmyyntiverkoston Isoon-Britanniaan ja alkoi viedä koneita myös muualle Eurooppaan.

1994

McHale aloitti viennin Euroopan ulkopuolelle ja ensimmäinen kone toimitettiin Australiaan.

1995

Ensimmäinen McHalen valmistama kanttipaaleille tarkoitettu käärintäkone tuli markkinoille. Tämän koneen pohjalta yhtiö kehitti sarjan kanttipaalien käärimiä pellolla ja paikallaan tapahtuvaan käärintää varten.

1996

McHale aloitti aktiivisen markkinoinnin Uuteen-Seelantiin vuonna 1996. McHalen koneita oli kuitenkin käytetty maassa jo aikaisemmin.

1998

McHale toi markkinoille mallin 998, suuritehoisen kahdella muovitusyksiköllä varustetun kanttipaalinkäärimen. Nykyisin 998 on vakiinnuttanut asemansa markkinoiden nopeimpana kanttipaalinkäärimenä.

1999

McHale rakensi tarkoituksenmukaiset tuotantotilat vastatakseen koneiden jatkuvasti kasvavaan kysyntään.

2000

McHale toi markkinoille mallin HS2000, suuritehoisen kahdella muovitusyksiköllä varustetun pyöröpaalinkäärimen.

2002

Yhtiö toi pyöröpaalainmarkkinoille uuden yhdistetyn paalainkäärimen nimeltä McHale Fusion. Kone koostui järeästä paalaimesta ja siihen yhdistetystä käärintäkehästä. Koneessa oli McHalen patentoima paalin siirtokoneisto, jonka avulla paalin siirto käärintäpöydälle oli huomattavasti yksinkertaisempaa kuin kilpailijoiden koneissa.

2004

McHale kehitti kiinteäkammioisen paalaimen McHale F550, joka perustui Fusion-koneen rakenteisiin. Paalaimien osista 85 % on samoja kuin Fusionissa.

2004

McHale perusti toisen tuotantolaitoksen Szolnokiin Unkariin.

2007

McHale lisäsi kaksi uutta konetta kiinteäkammioisten pyöröpaalaimiensa F5-sarjaan. F540 on ilman silppuria ja F560 on täysin automaattinen paalain varustettuna 23-teräisellä silppurilla.

2009

Kolme vuotta kestäneen tutkimuksen, tuotekehityksen ja testauksen tuloksena McHale esitteli ensimmäinen muuttuvakammioisen pyöröpaalaimensa, mallin V660.

McHale tänään

Viennin osuus on yli 90 % myynnistä ja McHale pyöröpaalaimia, pyöröpaalinkäärimiä, kanttipaalinkäärimiä ja paalainkäärimiä myydään kuudessa maanosassa yli 50 maahan. Menestys on seurausta yhtiön erikoistumisesta, jatkuvasta investoinnista tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä runsaasta testauksesta kenttäoloissa.

McHale on saanut ISO9002 akreditoinnin ja on myös investoinut huomattavia summia uusimpaan tuotantoteknologiaan. Näihin investointeihin kuuluu muun muassa CNC laserleikkurit, robottihitsaus ja uudenaikaisimmat CAD-CAM suunnittelu- ja tuotantojärjestelmät.