På Agritechnica Show 2009 lanserade McHale V660 – en högeffektiv rundbalspress med variabel kammare.

John Biggins Försäljningschef vid McHale förklarade:

“-Vi exporterar nu till över 40 länder. Under de senaste åren har vi tagit en bra del av marknaden för kombipressar. Vårt utbud av F5 fixkammarpressar har stadigt etablerat sig på de marknader där vi konkurrerar. Med detta kan vi som företag sikta på att ta 50% av den europeiska marknaden för rundbalspressar, som består till 50% av fixkammarpressar, och den andra hälften av pressar med flexkammare eller rempressar.”

“Åtta av tio rundbalspressar som säljs på Irland är dock av modellen fixkammarpress, som producerar en bal på 1,25 meter. I andra länder med torrare klimat, där man producerar mer hö och halm, föredrar lantbrukarna balar med större diameter. Vanliga storlekar är 1,5 m och även 1,65 m.”

Med detta i tankarna, har vi under de senaste tre åren arbetat på en variabel kammare, eller rempress, med vilken McHale skulle sikta på 50% av marknaden för rundbalspressar.

För två år sedan byggde vi och testade några pressar med variabel kammare runt fabriken på Irland och i vintras körde vi några stycken till Nya Zeeland. Denna sommar har vi haft några förseriemaskiner verksamma på Irland, i England, Skottland, Wales, Tyskland, Ungern, Tjeckiska Republiken, Norge, Sverige, Finland och Japan.

“Vi har mottagit information om goda resultat och pressarna har producerat balar med god densitet och användarna har sagt att maskinen har god aptit och hög kapacitet.”

“Maskinen är dock i första hand avsedd för torra grödor. Den har även gett mycket goda resultat med kort, fuktigt gräs.” Maskinen har blivit väl testad i den typ av förhållanden vi har haft på Irland under de senaste två åren och man har även producerat ett stort antal balar med gräs- och lusernensilage. 

För ytterligare information om V660 rundbalspress med flexkammare, klicka på produkt-knappen.