Under två decennier har McHale utvecklat ett ledande namn för konstruktion och utveckling av högkvalitativ inplastningteknik som ger oöverträffad tillförlitlighet och högre kapacitet. Sedan sekelskiftet har McHale etablerat sig som marknadsledande tillverkare av kombipressar där McHale Fusion har blivit maskinen för professionella entreprenörer och lantbrukare över hela världen.

McHale Orbital är det senaste tillskottet i McHales program av högkapacitetsinplastare för rundbalar. McHale har dragit nytta av den beprövade vertikala inplastningsringteknik välkänd från McHale Fusion och tillverkat en inplastare med hög kapacitet som har möjlighet att hålla jämna steg med flera olika rundbalspressar i fält.

Denna inplastare ger lantbrukare och entreprenörer en maskin med extra hög kapacitet i inplastningen som ger jämn och säker överlappning och levererar optimala foderförpackningar vilka bevarar fodret och dess kvalitet oberoende av balens diameter från 1 meter upp till 1,45 meter.

När föraren fångar balen, så klarar lyftarmen automatiskt lyfta balen upp på maskinen.

McHale Orbital inplastare för rundbalar är en unik maskin som bygger på två unika välkända McHale-patent;

McHale patenterade höghastighetsöverföringSYSTEM

När lyftarmen levererar balen till inplastningsringen, pivoterar inplastningsrullen närmast traktorn undan vilket reducerar lyfthöjden balen måste nå för att komma in på inplastaren. Denna rörelse gör att balen kan lyftas från marken till inplastaren på ett smidigt och snabbt sätt som är skonsamt för maskinen. Detta smarta system spar tid, eftersom det patenterade lösningen förflyttar balen snabbt och säkert att McHale Orbital ger högsta möjligt kapacitet i fält.

McHale patenterade avlastningsRULLE

Genom att använda den patenterade avlastningsrullen kan McHale Orbital plasta in balar från 1 meter upp till 1,45 meter utan besvär. Den patenterade avlastningsrullen justerar sin höjd i förhållande till balens diameter för att säkerställa att inplastningsringen alltid centrerar plasten på balen, oavsett balens diameter. Detta säkrar att korrekt överlappning alltid uppnås.

När balen är lastad på inplastaren, kan den snabba vertikala inplastningsringen applicera fyra lager sträckfilm på en 1,25 meter balen på mindre än 20 sekunder eller sex lager sträckfilm på 30 sekunder. Denna höga inplastningshastighet säkras via två 750 mm försträckare.

Detta inplastningssystem säkerställer en jämn överlappning av sträckfilmen även om maskinen arbetar på besvärliga eller ojämna fält. Den vertikala inplastarringens utformning ger ökad inplastningsprecision och överlappning gentemot vad som kan uppnås med dubbla satelliter på konventionella maskiner där försträckarna tenderar att flexa, vilket ofta medför ojämn överlappning eller brott på sträckfilmen med sänkt kapacitet som följd.

I och med att avståndet mellan försträckare och balen är konstant på McHale Orbital och aldrig ändras fås en problemfri inplastning med jämn överlappning mellan varje skikt.

Integrerat med inplastningsprocessen är klipp- och hållenheten som snabbt och säkert samlar ihop sträckfilmen till en punkt där det klipps av och hålls fast. Detta system ger säkrare grepp och ger en mer konsekvent, överlägsen prestanda även i fuktiga och blåsiga förhållanden.

McHale Orbital högkapacitetsinplastare för rundbalar är utrustad med inbyggda filmbrottsensorer, som omedelbart upptäcker om sträckfilmen brister eller tar slut på någon av försträckarna. Maskinen varnar föraren i hytten och växlar automatiskt till 50 % hastighet och slutför inplastningen av balen med en försträckare och säkrar därmed ett korrekt antal lager med sträckfilm på balen.

Laddning av sträckfilm utförs från vänster sida av maskinen och när den första rullen är laddad och luckan är stängd, trycker man bara på en knapp så kommer maskinen att positionera den andra försträckaren till laddningsläge.

MASKINENS FUNKTION

Kontrollboxen Expert Plus på McHale Orbital gör inplastningen helautomatisk – från lastning av balen, genom inplastningsprocessen och därefter försiktigt placera av balen på marken.

avlastningsRULLEN

När balen skall lastas av, pivoterar den bakre inplastningsrullen nedåt och Orbital lägger skonsamt av den inplastade balen på fältet.

Bo Wallin McHale Regionchef Norden och Balticum för McHale

”Vi har redan ett antal maskiner i arbete runt fabriken på Irland hos både lantbrukare och entreprenörer som är mycket nöjda med den nya inplastaren. Orbital högkapacitetsinplastare för rundbalar erbjuder en oöverträffad kapacitet i inplastningsarbetet genom användning av den vertikala inplastningsringen. Byggd på beprövad Fusion-teknik kan McHale Orbital erbjuda en högkapacitetsinplastare med låga driftskostnader.”