McHale kommer att lansera en helt ny serie slåtterkrossar – McHale Pro Glide, på Agritechnica i Hannover den 8-14 november

McHale kommer att ställa ut flera nya produkter inom kategorin McHale Pro Glide och F3100 frontslåtterkross och R3100 trepunktsmonterad är ett par av dem.

Båda slåtterkorossarna är försedda med 3 meter rotorbalkar och krossagregat med slagor och utmärker sig genom fördelar i ett antal nya funktioner som ger bättre markföljsamhet och med snabbare respons på förändringar i olika markförhållanden.

Bo Wallin McHale Regionchef Norden och Baltikum för McHale

“För att maximera fodervärdet är det viktigt att vallen skördas när sockerhalten är högst och att slåtterkrossen slår rent och säkrar ett kvalitetsfoder fritt från föroreningar.

Vår utvecklingsavdelning innehar de specialistkunskaper gällande vallskörd, hängivenhet, kvalitetsfilosofi och har erfarenhet för att utveckla den nya McHale Pro Glide-seriens slåtterkrossar. Jag är övertygad om att dessa slåtterkossar erbjuder ett antal unika egenskaper som kommer att bidra till bättre markföljsamhet och bättre slåtterkvalitet.”

PRO GLIDE F3100 – Frontslåtterkross

McHale-Pro-Glide-F3100-Front-Mower-

McHale utvecklingsavdelning har utformat basramen på Pro Glide frontslåtterkross så att tyngdpunkten placeras så nära traktorn som möjligt vilket resulterar i oöverträffad följsamhet till skiftande markförhållanden och ojämnheter.

Bärramen på slåtterkrossen McHale Pro Glide följer ojämna fält genom att glida över vallen med hjälp av en smidig avbalansering.

Den integrerade avfjädring gör det möjligt för slåtterkrossen att röra sig helt oberoende av traktorns frontlyft och garanterar bästa möjliga rörelsemönster av slåtterkrossen genom att låta rotorbalken omedelbart reagera på ett upp- och ner- eller vänster- och högerpendling för att mjukt följa förändringar över fältet.

Vid standardkonfiguration har rortorbalken en anmärkningsvärd 500 mm slaglängd i rörelseschemat, vilket gör det möjligt för slåtterkrossen att spontant anpassa sig till markens konturer.

Vänster- / högerpendlingen på hela 17 grader möjliggör att rotorbalken lätt kan följa lutningar i marken, höger till vänster eller vänster till höger, med bibehållen jämn vikt över rotorbalken.

När man står inför en svacka eller höjd av markprofilen justerar rortorbalken automatiskt sin angreppsvinkel genom att luta uppåt över gupp och lutar nedåt till en grop som garanterar optimalt resultat.

Frontslåtterkrossarna i McHale Pro Glide-serien är utrustad med patenterad aktiv teknik för fjäderkompensation som säkerställer att rotorbalken bibehåller samma marktryck oavsett arbetshöjd. När marktrycket ligger på fjädrarna, då slåtterkrossen rör sig nedåt, styr den patenterade fjäderkompensatorn fjäderspänningen och säkerställer att vikten av rotorbalkens på marken hålls jämn oberoende av arbetshöjd.

Den rörformade bärramen på Pro Glide är utformad för att ge rotorbalken maximal frigång för vändningar på vändtegen och under transport. När slåtterkrossen är upplyft har den en imponerande markfrigång på över 600 mm mellan underdelen av rotorbalken och marken (detta kommer att variera beroende på traktortyp och däck). Stabiliseringsguider är integrerade i rörramen och håller slåtterkrossen centrerad under transporten.

 

PRO GLIDE R3100 – trepunktsburna slåtterkross

McHale-Pro-Glide-R3100-Rear-Mower-

McHale Pro Glide R3100 trepunktsmonterad slotterkrossar levereras som standard med flera unika och patenterade funktioner som markföljningsteknologin, stenutlösningen, den hydrauliska marktryckkontroll och HD rortorbalken, som gör Pro Glide ett givet val för den professionella lantbrukare och entreprenörer.

För att uppnå maximal kapacitet och resultat från en trepunktsmonterad slåtterkross måste avfjädringen arbetar i harmoni för att leverera ett kvalitetsfoder utan föroreningar.

Som ett resultat av att McHale har utvecklat en unik patenterad teknik för markföljning, som följer de tre dimensionerna i markytan, möjliggör avbalanseringen på nya Pro Glide trepunktsburna slåtterkrossar ett flexibelt rörelseschema från vänster till höger och framåt och bakåt av rotorbalken.

Den trepunktsburna Pro Glid-serien är utrustade med patenterad markföljningsteknik som tillåter rotorbalken att röra sig bakåt och upp om rortobalken möter små hinder. Detta spar tid och maximerar kapaciteten eftersom det innebär att hindret inte löser ut den primära utlösningsmekanismen. Detta ger högre framkörningshastighet, utan avbrott för att behöva återställa utlösningsmekanismen. Om slåtterkrossen träffar ett fast föremål, så är maskinen utrustad med en mekanisk utlösningsmekanism som skyddar maskinen från onödiga skador.

Avbalanseringsfjädrarna på den trepunktsburna Pro Glide reagerar omedelbart på markens konturer, vilket resulterar i ett hökvalitativt slåtterresultat, även när du slår i höga körhastigheter. Detta gör det möjligt för slåtterkrossen att enkelt slå vallen på besvärliga eller kuperada fält och leverera optimala resultat.

På Pro Glide trepunktsburna slåtterkrossar ställas marktrycket in från traktorhytten. Arbetstrycket visas visuellt på en mätare som är monterad på bärramen. När det önskade arbetstrycket är uppnått stänger man enkelt kretsen via en kran så att traktorns hydraulik frånskils.

På McHale Pro Glide trepunktsburna slåtterkrossar driver växellådan rotorbalken som sitter bakom den första slåtterrotorn vilket ger föraren möjlighet att slå vallen enda ut i hörnen och över ojämna fält utan att problem uppstår.

Vid transport, viker McHale Pro Glide vertikalt för att placera sig i centrum bakom traktorn för en säker transport. Transporthöjden av maskinen reduceras tack vare placeringen av slåtterkrossbalken vinklas 110 graders.

Denna lösning gör det möjligt att placera tyngdpunkten så nära traktorn som möjligt och bidrar till jämn fördelning av vikten och stabilitet under transport vid höga hastigheter på väg eller på ojämna fält.

Denna position gör att slåtterkrossen fördelar sin vikt jämt över traktorn för att underlätta transporter på väg och samtidigt ge föraren en bra uppsikt runt maskinen och i backspeglarna.

Rotorbalk

Den 3 meter breda Pro Glide rotorbalken drivs av en kraftig vinkelväxellåda som är placerat bakom den inre slåtterrotorn.

Pro Glide rotorslåtterbalken har utformats med en rundade lågprofil i framkant som är helsvetsad och låter rotorbalken lätt glida över marken. Den sluttande angreppsvinkeln på rortorbalken tillåter ett rent slag och separation som reducerar förorening av jord även när du slår under besvärliga förhållanden.

Stora extra kraftiga kuggdrev i drivlinan överför kraften till rotorerna. Varje enskild drivs via ett mindre kuggdrev. Kuggdreven som driver de enskilda rortorerna är monterade framåt i rotorbalken vilket ger maximal prestanda även vid slåtter i besvärliga grödor och förhållanden.

Rotorerna är speciellt utformade för ett maximera materialflöde. Varje rotor har sin egen individuella skyddande säkerhetsutformning, om en kollision inträffar, kommer mekanismen att lösa ut för att skydda enheten.

Rororknivarna är fritt roterande i 360° vilket gör dem självrenande och hindrar dem att påverka knivarna på närliggande rotorer negativt. Knivarna rör sig med en generös överlappning, vilket ger ett rent snitt, samtidigt det säkrar ett jämnt flöde av materialet över rotorbalken till krossenheten.

Krossaggregat

McHale Pro Glide levereras som standard med ett krossaggregat utrustat med stålslagor som bidrar till att bearbeta materialet så effektivt som möjligt. Utformningen av stålslagorna ger en kraftfull bearbetning av materialet som säkrar en välformad luftig sträng så att strängarna efter slåtterkrossarna i McHale Pro Glide-serie får snabb och jämn genomtorkning. Skulle en slaga komma i kontakt med ett främmande föremål är den fritt pendlande för att minska risken för skador.

Kraften överförs från knivbalken till den bakre delen av slåtterkrossen för att driva rotorn och slagorna på McHale Pro Glide.

Krossen drivs av en växellåda. Genom att enkelt växla om växellådans hastighet via en växelspak kan krossrotorns varv skiftas mellan 700 eller 1000 varv/minut.

Ett komplett utbud av McHale nya produkter kommer att finnas tillgängliga för att studeras närmare på Agritechnica lantbruksmaskinsutställning i Hannover den 8.-14 november.