McHale’s Historia

historyMcHale’s Historia – En inblick i utvecklingen av ett internationellt tillverkningsföretag, som har etablerat sig som en ledande leverantör av rundbalspressar med fast och variabel balkammare och inplastare för rund- och fyrkantsbalar.

”Företaget utvecklades från ett försäljningsställe av lantbruksmaskiner som existerar än idag. Denna erfarenhet gav en utmärkt grund för konstruktion och tillverkning av lantbruksmaskiner, genom direktkontakten med slutanvändaren.”

– Martin McHale -Försäljningschef

Mitten av 70-talet

McHale Farm Machinery etablerades och började handel med maskiner och traktorer i västra delen av Irland.

Tidigt 80-tal

McHale grundades av bröderna Padraic och Martin McHale då de såg behovet av maskiner för delning av lagrat ensilage i västra Irland. Vid den tiden hade maskinerna, som då importerades, problem med att hantera rajgräset i området. Därför beslöt bröderna att konstruera en maskin som kunde göra jobbet bättre. Den första produkten var en ”Silomac” blockuttagare. Efter den följde ett utbud av utrustningar för pumpning av flytgödsel.

Båda bröderna arbetar fortfarande aktivt i företaget. Padraic ansvarar för produktion, forskning och utveckling, medan Martin ansvarar för försäljning och marknadsförin

1988/89

McHale tillverkade sin första inplastaren för rundbalar och fattade ett medvetet beslut att specialisera sig på detta område. De första åren användes mycket tid till att utveckla produkten i enlighet med slutanvändarens krav. Företaget utvecklade sedan ett utbud av inplastare för rundbalar, både för stationär användning och för fältbruk.

1990

McHale etablerade ett nätverk av återförsäljare i Storbritannien och påbörjade även export av maskiner till övriga Europa.

1994

McHale expanderade bortom Europa och de första maskinerna exporterades till Australien

1995

McHale’s första inplastare för fyrkantsbalar släpptes på marknaden. Företaget utvecklade sedan ett utbud av inplastare för fyrkantsbalar, både för stationär användning och för fältbruk.

1996

McHale började aktivt sträva mot att erövra den Nya Zeeländska marknaden under 1996. Deras maskiner hade dock i viss utsträckning redan använts där sedan början på 90-talet.

1998

McHale lanserade sin 998 på marknaden, en högeffektiv inplastare med dubbla satelliter. Sedan dess har 998:an tagit platsen som den snabbaste inplastaren för fyrkantsbalar på marknaden.

1999

McHale byggde en specialanpassad fabrik för att hantera den ökade efterfrågan på sina produkter.

2000

McHale lanserade HS2000 på marknaden, en högeffektiv bogserad inplastare för rundbalar.

2002

McHale tog sig in på kombipressmarknaden för rundbalar med en fullt integrerad kombipress (press/inplastare): McHale Fusion. Denna maskin bestod av en kraftig rundbalspress med en integrerad inplastningsring. Maskinen hade en patenterad lösning för en effektivare balöverföring, och ett antal starka försäljningsargument.

2004

McHale utvecklade en rundbalspress med fast kammare (McHale F550) med Fusion’s konstruktion som utgångspunkt. Komponenterna i denna rundbalspress kommer till 85% från Fusion-modellen.

2004

McHale uppförde en andra tillverkningsanläggning, i Szolnok i Ungern.

2007

McHale utökade utbudet till sin ”F5”-serie rundbalspressar med fast kammare med ytterligare två modeller. ”F540”, utan snittverk och ”F560” – en helautomatisk rundbalspress med 23 knivar.

2009

McHale byggde en specialanpassad fabrik för att hantera den ökade efterfrågan på sina produkter.

McHale Idag

Över 90% av försäljningen går på export och McHale’s rundbalpressar, inplastare för rundbalar, inplastare för fyrkantsbalar och kombipressar säljs i över 50 länder på sex kontinenter. Denna framgång tillräknas företagets filosofi angående specialisering, återinvestering i forskning & utveckling och intensiv testverksamhet ute på fältet.

McHale är certifierade enligt ISO9002 och har gjort betydande investeringar i den modernaste produktionstekniken – utrustning för CNC-styrd laserskärning, svetsrobotar och de senaste CAD – CAM-systemen för design och tillverkning.