Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

Under de två senaste decennierna har McHale’s inplastare blivit förstahandsvalet bland lantbrukare och entreprenörer som söker högeffektiva och pålitliga maskiner.

Inför säsongen 2010, har McHale introducerat en ny modell, McHale 991 High Speed, en maskin som kan ge upp till 50 % högre kapacitet.

Försäljningschefen på McHale – John Biggins förklarar, “Under de senaste åren har entreprenörer frågat efter en inplastare med högre kapacitet. Detta behov har uppkommit som en följd av snabbare pressar och vissa entreprenörers behov av att plasta med sex lager istället för fyra.”

“Vi har gjort tester med inplastaren 991 High Speed i jämförelse med McHale 991BE (en maskin som på marknaden har rykte om sig att kunna leverera 60 balar i timmen). För att kunna göra testet försäkrade vi oss att oljeflöde och plastarbordens rotation var desamma. Resultatet visade att McHale 991 High Speed kunde plasta in 3 balar medan 991BE plastade in två. Därför kan vi med säkerhet säga att McHale 991 High Speed ger 50 % högre kapacitet, eller kan plasta in 3 balar på samma tid som en liknande inplastare med en försträckare plastar in två.”

 
Beskrivning

Två 750 mm försträckare med rullar av aluminium håller plastfilmen konstant sträckt, vilket maximerar filmanvändningen. Försträckarnas två aluminiumrullar är sammanlänkade via kraftiga metallkugghjul med olika storlek. Försträckarna är så placerade att det blir en överlappning där de två plastfilmerna möts.

 
 

Lyftarmen kan aktiveras med ett knapptryck; detta lastar balen, och återgår sedan till en position där inplastarbordet går fritt innan inplastningen startas.

Read More
 

Inplastningsbordet på 991 High Speed är konstruerad av fyra kraftiga remmar, vilket garanterar skonsam och jämn balrotation även om balen är löst pressad eller ojämn.

En jämn plastförslutning säkras genom den 50%-iga överlappningen. Överbelastningsskydd via brytbult garanterar att assymetriska balar inte skadar maskinens växellåda eller drivlina.

 

 

McHale’s hydrauliska klipp-och-hållsystem skär av plastfilmen och håller den i läge, redo för inplastning av nästa bal. Detta tidssparande system eliminerar behovet av att manuellt fästa plastfilmen.

Read More
 

McHale’s klipp-och-hållsystem är konstruerat så att den samlar plastfilmen till en punkt innan den klipps av och drar plasten mot balsidan, med minsta möjliga “svans” från båda rullar.

 

Laddning av plastfilm har gjorts enkelt med hjälp av McHale’s snabbladdningssystem. Då föraren tar bort en tom filmhylsa, låses den översta hylshållaren i sin position och när den nya rullen laddas, drar helt enkelt föraren i snöret vilket frigör hylshållaren och låser fast rullen i läge.

 
 

McHale’s unikt konstruerade och patenterade baldämpningssystem med markstöd är troligen en av de viktigaste funktionerna hos McHale 991 High Speed. Baldämpningssystemet sänker försiktigt balen till marken samtidigt som markstödet avlastar inplastarens chassi från påfrestningar.

Read More
 

När inplastarbordet stannar och höjs till tipp-läge, höjs den kraftiga baldämparen för att ta emot balen, medan markstödet automatiskt sänks till marken. Detta gör att även den tyngsta bal skonsamt kan lastas av utan att skadas.

 

Den hyttmonterade manöverboxen är förarens länk till denna högeffektiva maskin. Föraren hålls underrättad med information om de viktigaste maskinprocesserna via den grafiska displayen.

 

 

 

Read More
 

Från manöverboxen kan föraren välja;

  • Funktionen för automatisk lastning av bal.
  • Funktionen för automatisk avlastning av bal.
  • Antalet filmlager som ska appliceras på balen.
  • Inplastning från endast en filmrulle.
Då 991 High Speed körs med helautomatik, kan föraren välja olika funktioner beroende på markförhållandena.
 

991 High Speed är utrustad med filmbrottssensorer, vilka övervakar plastfilmen när den appliceras på balen.

Skulle plastfilmen på en rulle gå av eller ta slut, känner maskinen av detta och meddelar föraren via manöverboxen och växlar
automatiskt till läge för inplastning med en försträckare.

Read More
 

Maskinen fortsätter sedan att plasta in balen, men saktar ner balrotationen och ökar plastarbordets rotation, vilket kompenserar för inplastning med en försträckare. Detta säkrar att balarna alltid plastas in korrekt.

 

I något av följande situationer:

  • du kommer till ett jobb och du får endast en rulle plastfilm.
  • du har endast en rulle plastfilm kvar.

Föraren kan manuellt justera försträckarens höjd till sin maximala position genom att använda handtaget för höjdjustering.

Read More
 

I denna position kan rullen med plastfilm placeras på den försträckare närmast traktorn. Med rätt position på försträckaren kan plastfilmen appliceras på balens centrum, vilket säkrar korrekt överlappning. Föraren kan sedan trycka på “X1”-knappen på manöverboxen för att få maskinen att arbeta som en inplastare med en försträckare

 

Video

991 HIGH SPEED Video

 
Tekniska data

Total höjd 2,46 m
Lyftkapacitet vid170 bar 1100 kg
Transportlängd 5,7 m
Inplastarbordets arbetshastighet (max.) 30 varv/ min
Transportbredd 2,45 m
Koppling till traktor Dragstång
Högsta höjd inplastarrullarna 2,46 m
Krav på hydraulik 22 liter/ min vid 170 bar
Hydrauliska anslutningar 2 X 1/2″
Krav på elektronik 12 volt från batteri eller euro uttag
Försträckare (70-55%) Två 750 mm försträckare
Manöverbox Expert
Vikt (tom) 1950 kg
Hjuldimension 340/55-16

 


Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare