Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

Skapad för att möta lantbrukarnas behov.

McHale C4 halm och ensilagerivare omfattar 4 modeller för att möta dina behov. McHale C490, som är flaggskeppsmodellen, är en bogserad maskin med en lastkapacitet för 3 st balar med en diameter på 150 cm.

 

McHale har utökat programmet genom att introducera 2 st modeller. C430 är en buren modell för användare med begränsade utrymmen och McHale C470 för att erbjuda en maskin med extra lastkapacitet.

Växellåda med 2 hastigheter

En nyckelfunktion i C4-programmet är den oberoende växellådan med 2 hastigheter, vilken medger för föraren att enkelt växla mellan två hastigheter, beroende på om ensilage ska rivas eller halm blåsas ut.

UtfodringMcHale C4 är den perfekta maskinen för att utfodra ensilage och hö. Den tvåväxlade växellådan medger att ensilage och hö kan fördelas exakt till den önskade platsen. Bottenmattan kan styras steglöst, så att föraren kan reglera utmatningshastigheten beroende av balarnas sammansättning.

Halmfördelning: McHale C4 är maskiner som på ett snabbt och effektivt sätt river och fördelar halm till tex djupströbäddar. Vid användning i byggnader med svåråtkomliga ytor underlättas arbetet av att utkastet kan vridas 300gr. Maximal kastlängd är hela 18m.

Mchale C4 halm och ensilagerivare har ett antal smarta funktioner och fördelar som tex::

 • Växellåda med två hastigheter för olika material
 • 300° vridbart, 3-delat utkast
 • Joystickmanövrering av utkast
 • Utvändig manövrering av bakluckan
 • Separat start av rotor med hydraulisk aktivering
 • Smart utformad konstruktion

En modell för dina behov

C430 – . 3-punktsburen ensilage och halmrivare

McHale C430 är en 3-punktsburen maskin framtagen för lantbrukare som arbetar i begränsade utrymmen.

 • McHale C430 är en väldigt kompakt maskin vilket gör att den passar bra i trånga passager, tex i byggnader utan genomkörningsmöjlighet.
 • C430 har kapacitet att lasta två två hö eller halmbalar med 1,2m i diameter eller en ensilagebal.

 

C460 – bogserad ensilage & halmrivare

McHale C460 är en bogserad maskin med kapacitet att lasta två st hö, halm eller ensilagebalar med en diameter på 1,2m

 • McHale C460 är en perfekt maskin för de lantbrukare som vill riva och fördela halm till djupströbäddar eller utfodra hö och ensilage.
 • Som alla maskiner i McHales C4-serie, hanterar C460 även stora 4-kantsbalar av halm, hö och ensilage.

 

C470 – Bogserad ensilage & halmrivare

McHale C470 är en bogserad maskin med högre kapacitet när det gäller att lasta och blåsa eller fördela ut ensilage, halm och hö. Maskinen lastar två balar med 1,5m i diameter.

 • Den extra lastkapaciteten hos McHale C470 medger för lantbrukaren att öka sin effektivitet vid halmblåsning och foderfördelning, speciellt då maskinen används vid arbeten som innefattas av transportavstånd.
 • Som tillbehör till C470 finns det en dragbom för lyftarmarna tillgänglig. En dragbom ökar maskinens följsamhet vilket är en fördel då utrymmet är smalt.

 

C490 – Bogserad ensilage & halmrivare

McHale C490 är en bogserad maskin med hela 6,85 m³ lastkapacitet som kan blåsa och fördela hö, halm och ensilagebalara med en diameter av 1,5m.

 • Den extra lastkapaciteten hos McHale C490 medger för lantbrukaren att öka sin effektivitet vid halmblåsning och foderfördelning, speciellt då maskinen används vid arbeten som innefattar transportavstånd.
 • Som tillbehör till C470 finns det en dragbom för lyftarmarna tillgänglig. En dragbom ökar maskinens följsamhet vilket är en fördel då utrymmet är smalt.
 
Beskrivning

Samtliga modeller i Mchale´s C4 program av ensilage och halmrivare är utrustade med en växellåda med 2 hastigheter som reglerar hastigheten med vilket fläkthjulet blåser materialet. Föraren väljer mellan 280 och 540 v/min beroende på uppgift.

Read More
 

280 v/min som symboliseras av en sköldpadda, får fläkthjulet att rotera långsamt och transportera fodret till foderavläggaren på sidan av maskinen. När halm ska blåsas väljs 540 v/min genom att ett handtag på växellådan skjuts till symbolen ”hare” för att ge fläkthjulet högsta hastighet och maximal kastlängd.

 

Fläkthjulet på McHale C4 ensilge och halmrivare har en diameter på 1,57m och är utrustad med 6 st fläktvingar vilka ger extremt kraftfull fläktverkan som säkerställer en effektiv och jämn fördelning av materialet. Fläkthuset är placerat lägre än bottenmattan, med fördelen att allt löst material som faller ner i fläkthuset blåses ut.

 

Read More
 

Fläkthjulet roterar lägre än bottenmattan vilket förbättrar utblåsningen av lång halm eller ensilage. Inga materialrester blir då kvar i maskinen efter användning.

 

Rivarenheten är utrustad med 56 knivblad fördelade på 7 discar. Rivaren drivs oberoende av fläkthjulet, vilket innebär att föraren kan låta fläkten nå fullt varvtal innan rivaren startas, vilket görs från hytten. Rivarens och fläktens oberoende av varandra minskar effektåtgången vid stopp/start och risken för att materialet stoppar i maskinen minskar avsevärt.

Read More
 

Knivblad är monterade med vinkel och de passerar en ”kam”, vilken säkerställer att materialet snittas och matas jämnt till fläkthujlet. Risken att material ansamlas vid rivaren minskas också.

 

Bottenmattan på en McHale C4 består av hydrauliskt drivna kedjor utrustade med medbringare. Hastigheten är justerbar och reversering är möjlig från förarplats.

 

Read More
 

Maskinen har 10 st medbringare monterade på 11 mm kedjor i höghållfashetsmaterial. Medbringarna är monterade med U-bultar för enkelt underhåll. Extra slittåliga rullar och nylondetaljer reducerar slitage till ett minimum. Utformningen av bottenmattan har gjort med hänsyn till konstant och jämn matning av rivaren.

 

McHale C4 halm och ensilagerivare är utrustade med ett 3-delat utkast. Den 3-delade konstruktionen minimerar motståndet och medger maximal räckvidd, vilket är speciellt användbart vid halmblåsning i trånga utrymmen

Read More
 

Den här fläkten och utkastet ger ett antal fördelar, nämligen:

 • Halm kan blåsas 18m åt höger
 • Vid halmblåsning runtom maskinen kan utkastet vridas 300° vilket medger för föraren att blåsa halm 13m åt vänster

3-delat utkast

Utkastet på McHale C4-serien kan vridas 300° för att underlätta utblåsning av halm i trånga byggnader. 3-stegs utkastet är utvecklat för att kunna blåsa material på bästa sätt oavsett position i 300°-spannet utan att bromsa materialflödet.

Joystickstyrning

Utkastet är joystickmanövrerat, vilket möjliggör för föraren att reglera höjd och blåsriktning, vid arbetet, från förarplats. Utkastet kan vridas 300° för att materialet ska kunna spridas till höger, vänster och bakom maskinen. Utkastet kan också vinklas neråt för att blåsa materialet till foderavläggaren så att fodret fördelas jämnt.

 

Den extra kraftiga remdriften som driver rivarenheten kan aktiveras och avaktiveras hydrauliskt. Detta system medger att fläkt och rivarenheten kan arbeta oberoende av varandra.

Read More
 

Det här ger ett antal fördelar, nämligen:

 • Fläkthjulet (halmturbinen) kan låtas nå fullt varvtal innan rivaren startas.
 • Effektbehovet reduceras.
 • Risken för att materialet stoppar i maskinen minskar.

 

Kraft och flexibilitet

 • Möjlighet att hantera olika sorters material med valbar hastighet på rivaren och olika fläktverkan..
 • Maskinens konstruktion gör att effektbehovet hålls på ett minimum

Maximal produktivitet

McHale C4 ensilage och halmrivare är maskiner som utformats för att rivarenheten ska kunna arbeta oberoende av fläkthjulet. Därför kan fläkthjulet nå fullt varvtal innan något material når rivaren.

Oberoende bottenmatta

Eftersom bottenmattan regleras oberoende av rivaren, så kan materialet reverseras bort från rivaren utan att den först stannas.

 

McHale C4 ensilagefördelare och halmrivare manövreras av en elektronisk manöverbox från förarplats. Denna manöverbox möjliggör att föraren kan manövrera maskinens samtliga funktioner utan att lämna för förarplatsen.

Read More
 
 • På/av-knapp
 • Reglering av rivarenhetens “kam”
 • Rörelseindikering rivare
 • Manövrering av rivare
 • Bottenmattans rörelse
 • Manövrering av lastningslucka
 • Bottenmatta framåt/bakåt
 • Rörelseindikering bottenmatta
 • Hastighetsreglering bottenmatta
 • Joystickmanövrering utkast

 

Utvändig manövrering av lastningslucka

Ett utvändigt reglage för manövrering av lastningsluckan sitter monterat som standard vilket möjliggör manövrering av bottenmatta samt lastningslucka när plast eller nät ska tas bort då balen lastas. Stora fykantsbalar lastas lätt utan behov av någon extra förlängning monterad på lastningsluckan.

Lastning av bal

Maskinens lastningslucka kan användas för att lasta en bal utan behov av en extra traktor. Den välvda luckans utformning ser till att balen ligger stadigt när nät och plast tas av. Kolvarnas infästningspunkter ser till att maximal lyftkraft erhålls så att även de tyngsta balarna kan lastas

Säkerhet först

För att undvika olyckor, måste föraren trycka på en säkerhetsbrytare innan utvändig manövrering kan ske bak på maskinen.

 

Video

C470-Bogserad halm och ensilagerivare Video

The Customer Experience

Country Crest is a family farm enterprise located in North County Dublin who specialise in the production of high quality fresh vegetables and meats.
We spoke to their Livestock Farm manager Niall Maguire about their decision to buy a McHale C460 and how it benefits the welfare of their animals and the operation of the farm

 

 
Tekniska data

Egenvikt 2,450 Kg
Längd (öppen lucka) 6.25 m
Längd (Stängd lucka) 4.92 m
bredd 2.22m
Höjd 2.6 m

Lastutrymme (W X H X L) 1.8m x 1.22m x 2.66m
Lastkapacitet 2 bal (150cm dia)

 

 


Drift bottenmatta Hydraulisk
Antal medbringare 13

Antal discar 7
Antal knivar 56
Drivning typ Extra kraftig remdrift
Växellåda 2 växlad
Kraftuttag 540 v/min med slirkoppling

Minsta effektbehov 68 hK
Krav hydraulik 1 x tryck. 1 x retur
Lägsta oljeflöde 35 litres/min vid 160 bar
Tillkoppling Traktordrag eller 2-punkt
Döckutrustning 10.0/ 75 – 15.3
Däck tillval 340/55-16

Manövrering Elektronisk med joystick
Utkast rotation 300 grader
Utkast uppbyggnad 3-delat
Max. Kastlängd 18 meter

Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare