Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

McHale F5400 är en rundbalspress utan snittverk. För problemfri inmatning är McHale F5400 utrustad med en stjärnformad spiralrotor, vilken ger snabb och effektiv transport av grödan från pickupen in till balkammaren. Detta maximerar pressens prestanda och kapacitet.

F5400 rundbalspress levereras som standard med McHale’s system med sänkbar knivbrygga för stopprensning, 50 mm lager för balkammaren, kraftiga kedjor och ett kontinuerligt smörjsystem.

 

 
Beskrivning

På McHale F5400 driver den vänstra sidan av växellådan pressrullarna i balkammaren, medan pickupen och matarrotorn drivs från maskinens högra sida. Detta system garanterar kortast möjliga och mest effektiva effektöverföring.

 
 

McHale F5400 rundbalspress utan snittverk är utrustad med en 2.1 meter bred galvaniserad pickup som plockar upp även de kortaste grödor. Genom ett fjäderbelastat hydrauliskt lyftsystem får man en exakt höjdkontroll. F5400 levereras som standard med pneumatiska pickuphjul som har markkontakt exakt i samma linje som pickupens fingrar och gör en perfekt upplockning även på ojämn mark.

Read More
 

Pickupen på F5400 rundbalspress är utrustad med inmatningsskruvar på sidorna som smidigt transporterar grödan in till matarrotorn.

Pickupen består av

 • fyra rader med pickupfingrar
 • kamlager med dubbla banor
 • överbelastningsskydd via slirkoppling
 • inspektionslucka i kamkurvan för kontroll/byte av pickupens lager.

En matarrulle för pickupen finns som tillbehör till McHale F5400 rundbalspress. Denna matarrulle jämnar ut ojämnheter i strängen och minimerar risken för stopp vid pressning av tunga strängar.

 

 

Den stjärnformade inmatningsrotorn monterad bakom pickupen säkrar ett högt materialflöde in till balkammaren. Då grödan kommer in i rotorn, matar dess fingrar grödorna vidare in i balkammaren. Rotorns kraftiga fingra garanterar hög effektivitet medan stjärnformen minimerar belastningstoppar då F5400 rundbalspress arbetar i tunga strängar.

 
 

McHale F5400 rundbalspress är designad för att ge maximal kapacitet, men eftersom pressförhållandena inte alltid är ideala, kan ojämna strängar förekomma, vilket kan orsaka stopp. Huvuddriftkedjan skyddas för överbelastning via en slirkoppling på kraftöverföringsaxeln.

Read More
 
 1. Skulle man få ett stopp, varnas föraren av ljudet från slirkopplingen och kan då hydrauliskt sänka knivbryggan från förarplats.
 2. Detta breddar inmatningskanalen och vid återinkoppling av kraftuttaget kommer materialet att matas rakt igenom.
 3. Knivbryggan kan sedan återställas och pressningen kan återupptas.
 

Balkammaren på McHale F5400 rundbalspress utan snittverk producerar en rundbal med måtten 1,23 X 1,25 meter. Balkammaren på F5400 består av 18 kraftiga pressrullar.

Read More
 

För maximal styrka är de 18 valsarna i balkammaren tillverkade av högkvalitetsstål. Pressrullarna konstruktion ger högsta möjliga balgrepp. Rullarna är utrustade med 50 mm axeltappar i båda ändar.
Pressrullarna på McHale F5400 rundbalspress är utrustade med 50 mm lager i båda ändar. Rullarna på drivsidan har lager med dubbla lagerbanor.

Tätningssystem för pressrullar – McHale F5400 rundbalspress utan snittverk

Ändarna på pressrullarna har en McHale-konstruerad tätning med vänstergänga. Detta tätningssystem skyddar lagren, vilket innebär att när rullarna roterar i en riktning roterar gängorna i tätningen åt den andra. Detta säkrar att material som kommer i närheten av lagrens baksida automatiskt kommer att skruvas ut.

 

Huvuddrivkedjorna på F5400 rundbalspress får kontinuerlig oljesmörjning. Kedjorna för balkammaren, inmatningsrotorn, pickupen och pickupens kamspår smörjs kontinuerligt med olja via oljepumpen, som drivs från växellådan.

Read More
 

Drivsidan på balkammaren kan smörjas via flera enkelt åtkomliga smörjblock. De 50 mm stora lagren på den ej drivna sidan kan också smörjas.

 

F5400 rundbalspress är utrustad med en hyttmonterad Wizard manöverbox, som utgör förarens länk till denna effektiva rundbalspress.

Read More
 

Denna omfattar;

 • Automatisk och manuell nätningscykel
 • Larm för smörjning
 • Aktivering av sänkbar knivbrygga
 • Balräknare
 • Aktivering av knivmanövrering
 

Huvuddrivkedjorna på F5400 rundbalspress får kontinuerlig oljesmörjning. Kedjorna för balkammaren, inmatningsrotorn, pickupen och pickupens kamspår smörjs kontinuerligt med olja via oljepumpen, som drivs från växellådan.

Read More
 

Drivsidan på balkammaren kan smörjas via flera enkelt åtkomliga smörjblock. De 50 mm stora lagren på den ej drivna sidan kan också smörjas.

 

 

Ett nytt nätbindningssystem med hög prestanda har utvecklats och konstruerats för F5000-serien.

Read More
 

Nätets försträckning kan enkelt justeras via en variabel remskiva på maskinens högra sida och en dekal visar de olika inställningar som kan göras med systemet, beroende på nätkvaliteten som används. Detta nätbindningssystem är mycket tillförlitligt och omfattar:

 1. Steglös justering av nätets försträckning för att säkerställa optimal nätanvändning och balform.
 2. 180-graders omslutning runt matarvalsen av gummi, vilket eliminerar nätslirning under matningen.
 3. Kan ta nätrullar på bredder upp till 1300 mm.

 

 

Byte av nätrulle har optimerats på pressarna i F5000-serien via det enkla och mycket effektiva ”rock’n’roll” nätbytessystem. Användaren släpper helt enkelt på remmar som håller extrarullen på maskinens plattform och gungar (rock) nätrullen från sin förvaringsplats, over den lilla förhöjningen på plattformen och rullar (roll) in den i nätmagasinet. Förvaring för en extra nätrulle finns på pressen plattform i fram.

 
 

Video

F5400 – Rundbalspress utan snittverk Video

 
Tekniska data

Vikt 3260 kg
Längd 4,05 m
Bredd 2,55/2,58 m*
Höjd 2,45m

 


Pickuplyft Hydraulisk
Pressrullar Tillbehör
Grödledarplåt Standard
Avstånd mellan pickupfingrar 70 mm
Axlar för pickupfingrar 5
Arbetsbredd 2100m
Pneumatiska pickuphjul Standard

 


Bredd (m) 1,23
Antal pressrullar 18
Lager 50 mm**
Diameter (m) 1,25m
Smörjning Manuell
Matning till balkammare Inmatningsrotor utan snittverk

 


Nätjustering Manuell på press
Antal nätrullar 1+1 reserv
Nätsystem Ledad Sträckning
Manövrering Manuell eller automatisk

 


ÖverbelÖverbelastningsVäxellåda Delad drivning
Kedjesmörjning Kontinuerlig
Överbelastningsskydd för pickup Slirkoppling
ÖverbelÖverbelastningsskydd för huvuddrivning Överbelastningskoppling

 


Densitetsjustering Ventil på pressen
Hjulaxel Semi-automatisk
Manövreringssystem Wizard

 


Standarddäck 340/75-17 (Standard)
Hjulbultar 8 hjulbultar
Belysning Standard
Indikator för balkick Ej tillgänglig
Alternativ däcksutrustning 500/50-17 (tillbehör)

 


Hydraulik 2 dubbelverkande ventiler, 1 friflödesretur
Lägsta krav på effekt 2 dubbelverkand60 kW (80 hk)

 


Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare