Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

Liksom alla McHale’s maskiner, har McHale F5500 fixkammarpress utformats med tanke på dagens lantbrukares och entreprenörers krav. Med sunt förnuft som utgångspunkt kan enkel maskinmanövrering och användarvänlighet garanteras. Funktioner som progressiv smörjning/oljning och fällbar knivbrygga för att snabb stopprensning, i kombination med specialkomponenter, garanterar lång livslängd, pålitlighet och en maskin som är tillräckligt robust för att klara de svåraste grödor och fältförhållanden.

Funktioner

Standardutrustning på F5500 rundbalspress inkluderar:

 • 2.1 meters pickup
 • Fällbar knivbrygga för stopprensning
 • 15-knivars snittverk
 • Kraftiga pressrullar med specialkonstruerat tätningssystem
 • Kedjor och lager av hög kvalitet
 • Progressiv smörjning/oljning
 • Användarvänlig elektronik

F5500 rundbalspress är en maskin fullspäckad med finesser och tillräckligt robust för att klara de tuffaste grödor och fältförhållanden.

 
Beskrivning

På McHale F5500 rundbalspress, drivs balkammaren av växellådans vänstra sida, medan pickupen och snittverket drivs från maskinens högra sida. Detta system garanterar kortast möjliga drivlina och optimal effektfördelning.

 
 

McHale F5500 rundbalspress är utrustad med en 2.1 meters galvaniserad pickup som plockar upp även de kortaste grödor. Exakt höjdstyrning fås genom ett fjäderbelastat hydrauliskt lyftsystem. Som standard levereras maskinen med pneumatiska pickuphjul, som har markkontakt exakt i linje med pickupfingrarna och leder pickupen perfekt även på ojämn mark.

Read More
 

Pickupen på F5500 fixkammarpress är utrustad med sidomatarskruvar som effektivt transporterar grödorna in till snittverket.

Pickupen består av

 • 5 rader fingrar
 • lager med dubbla lagerbanor
 • överbelastningsskydd via slirkoppling
 • lucka i kamkurvan för inspektion/byte av lager

Som extrautrustning till McHale F5500 finns även en matarrulle till pickupen. Denna matarrulle jämnar ut klumpar i strängen minimerar risken för stopp när man arbetar i tunga strängar.

 

 

Knivarna i snittverket på McHale F5500 kan kopplas in och ur från förarplats. Vid inkoppling, trycks kniven in till rotoraxeln, vilket ger en konstant snittkvalitet.

Read More
 

Knivarna har hydraulisk stenutlösning som garanterar att vid förekomst av främmande föremål i snittverket, faller kniven ur och föremålet kan passera.

Knivarna i snittverket är tillverkade av härdat verktygsstål, som garanterar lång livslängd och maximal snittkapacitet i kombination med reducerade stillestånd i samband med knivslipning.

 

McHale F5500 rundbalspress är konstruerad för att uppnå maximal kapacitet, men eftersom pressningsförhållandena inte alltid är de ideala, kan ojämna strängar förekomma, som kan leda till stopp. Huvuddriftkedjan på F5500 fixkammarpress skyddas av en slirkoppling på kraftöverföringsaxeln.

Read More
 
 1. Skulle ett stopp uppstå, varnas föraren av ljudet från smatterkopplingen, som hydrauliskt kan sänka knivbryggan från förarplatsen.
 2. Detta breddar inmatningskanalen och då kraftuttaget åter kopplas in, matas stoppet igenom.
 3. Knivbryggan kan sedan återställas och pressningen kan fortsätta.
 

Balkammaren på McHale F5500 rundbalspressar producerar en rundbal med måtten 1,23 x 1,25 meter. Balkammaren på F5500 består av 18 kraftiga pressrullar.

Read More
 

De 18 pressrullarna i balkammaren på F5500 är tillverkade av stål med hög hållfasthet för maximal styrka och dess utformning garanterar maximal balrotation. Pressrullarnas ändar är utrustade kraftiga 50 mm axlar på båda sidor.

Pressrullarnas ändar har ett McHale-konstruerat tätningssystem med vänstergänga. Detta system skyddar lagren; när pressrullarna roterar i en riktning, roterar gängorna i motsatt riktning. Detta garanterar att eventuellt material som försöker ta sig i till lagret, automatiskt skruvas ut.

 

 

Pressrullarna på McHale F5500 rundbalspress är utrustade med 50 mm lager i båda ändar. Driftsidan, som utsätts för störst påfrestningar, har lager med dubbla lagerbanor.

Read More
 

McHale F5500 är utrustad med kraftiga drivkedjor och kuggdrev, vilket säkrar lång livslängd och ett minimum av stillestånd.

 • Driftsidans kedjor är 1-1/4″ (20B)
 • Snittrotorns kedjan är 1″ (16B-2)
 • Pickupens kedjor är 3/4″ (60H)

 

 

Lagren smörjs via ett progressivt fett- och oljesmörjningssystem.

 • Varje gång en bal matas ut från maskinen, pressas smörjfett genom respektive progressiva smörjblock.

 

Read More
 

Blocken mäter och reglerar mängden smörjfett som passerar till lagren. Detta garanterar att maskinen konstant levererar korrekt mängd smörjfett beroende på lagrets arbetsbelastning.

 • Pressrullarnas lager, rotorlager och pickupens drev får automatiskt en utmätt mängd smörjfett utpressat.
 • Balkammarens kedjor, rotorkedjan, pickupkedjorna och pickupaxelns styrningar oljas kontinuerligt från oljepumpen, som drivs av växellådan.
 • Efter ett förbestämt antal balar, ljuder ett smörjnigslarm som påminner föraren om att fylla på smörjsystemet.

 

 

Den hyttmonterade manöverboxen är förarens länk till denna effektiva maskin.

Read More
 

Dess funktioner inkluderar;

 • Automatiska och manuella nätcykler
 • Larm för smörjkontroll
 • Val för fällning av knivbrygga
 • Balräknare
 • Val för knivmanövrering

 

 

Ett nytt nätbindningssystem med hög prestanda har utvecklats och konstruerats för F5000-serien.

Read More
 

Nätets försträckning kan enkelt justeras via en variabel remskiva på maskinens högra sida och en dekal visar de olika inställningar som kan göras med systemet, beroende på nätkvaliteten som används. Detta nätbindningssystem är mycket tillförlitligt och omfattar:

 1. Steglös justering av nätets försträckning för att säkerställa optimal nätanvändning och balform.
 2. 180-graders omslutning runt matarvalsen av gummi, vilket eliminerar nätslirning under matningen.
 3. Kan ta nätrullar på bredder upp till 1300 mm.

 

 

Byte av nätrulle har optimerats på pressarna i F5000-serien via det enkla och mycket effektiva ”rock’n’roll” nätbytessystem. Användaren släpper helt enkelt på remmar som håller extrarullen på maskinens plattform och gungar (rock) nätrullen från sin förvaringsplats, over den lilla förhöjningen på plattformen och rullar (roll) in den i nätmagasinet. Förvaring för en extra nätrulle finns på pressen plattform i fram.

 
 

Video

F5500 – Robust rundbalspress Video

 
Tekniska data

Bredd 2,55/2,58 m*
Längd 4,05 m
Vikt 3500 kg
Höjd 2,45 m

 


Pickuplyft Hydraulisk
Matarrulle för pickup Extrautrustning
Avstånd mellan pickupfingrar 70 mm
Grödledarplåt Standard
Pickupaxlar 5
Arbetsbredd 2100 mm
Pickuphjul (pneumatiska) Standard

 


Teoretisk snittängd 65 mm
System för rensning av stopp Fällbar knivbrygga
Max. antal knivar 15
Urkoppling av knivar Hydraulisk, från förarplats
Stenutlösning Hydrauliskt

 


Antal pressrullar 18
Matning till balkammare Snittrotor
Bredd (m) 1,23
Diameter (m) 1,25
Smörjning Automatisk Progressiv
Lager 50 mm**

 


Nätsystem Ledad försträckning
Kontroll Manuell eller automatisk
Nätjustering Manuell på press
Förvaring nätrullar 1+1 reserv

 


Kedjesmörjning Kontinuerlig
Överbelastningsskydd för pickup Slirkoppling
Överbelastningsskydd för huvuddrift Smatterkoppling
Växellåda Delad drivning

 


Manöverbox Wizard Plus
Densitetsjustering Ventil på pressen
Manövrering Semi-automatisk

 


Belysning Standard
Indikator för balkick Ej tillgänglig
Alternativ däcksutrustning 500/50-22.5
Standarddäck 500/50-17
Hjulbultar 8 bultar

 


Hydraulik 2 dubbelverkande ventiler, 1 friflödesretur
Min. effektbehov 67 kW (90 hk)

 


Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare