Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt
På toppen av McHale’s F5000 rundbalspressar med fixkammare står McHale F5600 helautomatisk rundbalspress. Detta är den mest sofistikerade rundbalspressen i McHale’s F5000-serie. McHale F5600 är utrustad med en servortyrd lastkännande ventil och en Expert Plus manöverbox, vilket gör pressprocessen helt automatisk.

Då rundbalen är klar, appliceras nätet automatiskt; bakluckan öppnas sedan automatiskt och släpper ut den kompakta balen, varefter bakluckan på F5600 stängs och trycksätts.

F5600 helautomatisk rundbalspress levereras som standard med alla högklassiska finesser från F5500, men har även utrustats med;

 • En Expert Plus manöverbox med en stor grafisk display
 • En högkapacitetsrotor med 25 knivar
 • Automatisk öppning av baklucka
 • Cykel för sänkning av knivbrygga vid stopp
 • Sensor för balkick
 • Nätjusteringar från förarplats

Densitetsjusteringar från förarplats

 
Beskrivning

På McHale F5600 helautomatisk rundbalspress, drivs presskammarens rullar från den vänstra sidan av växellådan, medan pickupen och snittverket drivs från maskinens högra sida. Detta system garanterar kortast möjliga drivlina och optimal kraftfördelning.

 
 

McHale F5600 helautomatisk rundbalspress är utrustad med en 2.1 meters galvaniserad pickup som tar upp även de kortaste grödorna. Ett fjäderbelastat hydrauliskt lyftsystem ger exakt höjdkontroll. F5600 helautomatisk rundbalspress levereras som standard med pneumatiska pickuphjul, som är monterade i exakt samma linje som pickupens fingrar, vilket ger perfekt upplockning även på ojämn mark.

Read More
 

Pickupen på F5600 rundbalspress är utrustad med sidoskruvar som smidigt leder in grödorna till snittverket.

Pickupen består av:

 • 5 rader med fingrar
 • lager med dubbla lagerbanor
 • slirskyddskoppling
 • inspektionslucka i kamkurvan för kontroll och byte av pickuplager

En matarrulle för pickupen finns också tillgänglig som extrautrustning på McHale F5600. Denna matarrulle jämnar ut klumpar i strängen och minimerar risken för stopp vid arbete i tunga strängar.

 

 

McHale F5600 helautomatisk rundbalspress är utrustad med samma högkapacitetsrotor med 25 knivar som McHale Fusion 3 kombipress. Då grödan kommer in till snittrotorn, matar roterande fingerpar grödan genom snittverket. De dubbla fingrarna på snittrotorn garanterar hög effektivitet medan spiraldesignen reducerar belastningstopparna då F5600 arbetar i tunga strängar.

Read More
 

Snittrotorns konstruktion maximerar även kapaciteten genom att ge ett jämnt materialflöde, vilket reducerar risken för stopp. Med alla 25 knivar inkopplade, får man en teoretisk snittängd på 46 mm. Knivar kan kopplas in och ur från förarplatsen och har hydrauliskt stenutlösning mot främmande föremål.

 

McHale F5600 helautomatisk rundbalspress är konstruerad för att ge maximal kapacitet, men eftersom pressningsförhållandena inte alltid är ideala, kan ojämna strängar förekomma, vilket kan leda till stopp. Huvuddriftkedjan på F5600 rundbalspress skyddas av en smatterkoppling på kraftuttagsaxeln.

Read More
 
 1. Skulle ett stopp uppstå, varnas föraren av ljudet från smatterkopplingen, som då kan sänka knivbryggan hydrauliskt från förarplatsen.
 2. Detta breddar inmatningskanalen och vid återinkoppling av kraftuttaget matas stoppet rakt igenom.

Knivbryggan kan sedan återställas och pressningsarbetet återupptas.

 

Presskammaren på McHale F5600 rundbalspress producerar en rundbal med måtten 1,23 X 1,25 meter. Presskammaren på F5600 består av 18 kraftiga pressrullar. Kammaren har 50 mm-lager, med dubbla lagerbanor på drivsidan med störst belastning för att klara av de tuffaste förhållanden. F5600 helautomatisk rundbalspress är utrustad med kraftiga drivkedjor och kuggdrev, vilket garanterar lång livslängd och ett minimum av driftstopp.

Read More
 
 • Drivsidans kedjor är 1-1/4″ (20B)
 • Snittrotorns kedja är 1″ Duplex (16B-2)
 • Pickupen kedjor är 3/4″ (60H)

På F5600 rundbalspress, är pressrullarnas ändar utrustade med McHale-konstruerat tätningssystem med vänstergänga, vilket garanterar att material som kommer i närheten av lagren, automatiskt skruvas ut.

 

 

Lagren smörjs via ett progressivt smörjningssystem.

 • Varje gång som en bal matas ut från maskinen, pressas smörjfett genom respektive progressiva smörjblock.
Read More
 

Smörjblocken mäter och reglerar mängden smörjfett som går till lagren. Detta garanterar att maskinen konstant får rätt mängd smörjfett beroende på den arbetsbelastning lagren utsätts för.

 • Kammarens pressrullar, rotorlagren och pickupens drev får automatiskt en utmätt mängd smörjfett under tryck.
 • Kammarens kedjor, rotorkedjor, pickupkedjor och pickupens kamspår oljas kontinuerligt från oljepumpen, som drivs av växellådan.
 • Efter ett förprogrammerat antal balar ljuder ett smörjningslarm för att påminna föraren att fylla på smörjsystemet.

 

 

Då balen nätats i kammaren på McHale F5600 rundbalspress, öppnas rundbalspressens baklucka automatiskt och den komprimerade rundbalen matas ut. Då balen passerat förbi balkicken, stängs baklucka automatiskt, och föraren kan fortsätta pressningsarbetet.

Read More
 

Om F5600 rundbalspress används i sluttande terräng, kan föraren välja att kontrollera utmatningsprocessen med ett knapptryck och bakluckan kommer att öppnas för att mata ut den kompakta balen och efter utmatningen stängs åter bakluckan och trycksätts.

 

McHale F5600 helautomatisk rundbalspress har en sensor på balkicken, som garanterar att balen blivit utmatad innan stängning av bakluckan påbörjas.

 
 

En Expert Plus manöverbox med en stor grafisk display, styr McHale F5600 rundbalspress och föraren kan övervaka pressprocessen från manöverboxen.

 

Read More
 

Expert Plus manöverbox omfattar;

 • Knivdisplay
 • Dörrlägesdisplay
 • Kontroll av sänkbar knivbrygga
 • Sensor för balkick
 • Smörjningslarm
 • Volymkontroll

Baldensitet och mängden nät som appliceras på balen kan justeras från manöverboxen utan att föraren ens behöver lämna förarplatsen.

 

Ett nytt nätbindningssystem med hög prestanda har utvecklats och konstruerats för F5000-serien.

Read More
 

Nätets försträckning kan enkelt justeras via en variabel remskiva på maskinens högra sida och en dekal visar de olika inställningar som kan göras med systemet, beroende på nätkvaliteten som används. Detta nätbindningssystem är mycket tillförlitligt och omfattar:

 1. Steglös justering av nätets försträckning för att säkerställa optimal nätanvändning och balform.
 2. 180-graders omslutning runt matarvalsen av gummi, vilket eliminerar nätslirning under matningen.
 3. Kan ta nätrullar på bredder upp till 1300 mm.

 

 

Byte av nätrulle har optimerats på pressarna i F5000-serien via det enkla och mycket effektiva ”rock’n’roll” nätbytessystem. Användaren släpper helt enkelt på remmar som håller extrarullen på maskinens plattform och gungar (rock) nätrullen från sin förvaringsplats, over den lilla förhöjningen på plattformen och rullar (roll) in den i nätmagasinet. Förvaring för en extra nätrulle finns på pressen plattform i fram.

 
 

Video

F5600 – Rundbalspress med fixkammare Video

 
Tekniska data

Längd 4,05 m
Vikt 3700 kg
Höjd 2,45 m
Bredd 2,58 m

 


Pickupaxlar 5
Arbetsbredd 2100 mm
Pickuphjul (pneumatiska) Pressrullar Standard
Pickuplyft Grödledarplåt Hydraulisk
Matarrulle för pickup Tillbehör
Grödledarplåt Standard
Avstånd mellan pickupfingrar 70 mm

 


Stenutlösning Hydrauliskt
Teoretisk snittängd 46 mm
Max. antal knivar 25
System för stopprensning Sänkbar knivbrygga
Urkoppling knivar Hydraulisk, från förarplats

 


Lager 50 mm**
Antal pressrullar 18
Matning till balkammare Fusion snittrotor
Bredd (m) 1,23
Diameter (m) 1,25
Smörjning Automatisk Progressiv

 


Nätningssystem Ledad försträckning
Nätjustering Från förarplats
Förvaring av nätrullar 1+1 reserv
Kontroll Manuell eller automatisk

 


Kedjesmörjning Kontinuerlig
Överbelastningsskydd för pickup Slirkoppling
Överbelastningsskydd för huvuddrivning Smatterkoppling
Växellåda Delad drivning

 


Densitetsjustering Från förarplats
Manövrering Automatisk
Manövreringssystem Expert Plus

 


Belysning Standard
Sensor för balkick Standard
Standarddäck 500/50-22.5
Hjulbultar 8 bultar

 


Min. effektbehov 75 kW (100 hk)
Hydraulik 2 dubbelverkande ventiler, 1 friflödesretur

 


Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare