Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

McHale F5600 PLUS är utrustad med en servostyrd lastavkänningsventil, vilket gör pressningen av rundbalen helt automatisk. Maskinen är dessutom utrustad med en 25 knivars snittaggregat och ett system för mantellfilmlindning

 

 

 

STANDARDSPECIFIKATION

 • 2,1 m bred pickup
 • Högkapacitets Fusion snittrotor
 • 25 knivars snittaggregat
 • Knivtrycksindikering
 • Knivpositionssensor
 • Drop Floor Stopp frigöringssystem
 • 18 pressrullars presskammare
 • Lastavkännande hydraulventilpaket
 • Automatisk öppning & stängning bakluckan
 • 50 mm balkammarlagringar
 • 1’-1/4” kedja för drivning av balkammaren
 • Automatiskt progressivt smörjsystem
 • Högeffektivt filmbindningssystem
 • Kontinuerligt oljesmörjningssystem
 • Expert Plus Control Box med stor grafisk bildskärm
 • 500/50 – 22,5 däck
 • Möjlighet till att använda film- eller nätbalansbindning
 
Beskrivning

Film på filmteknik innebär applicering av film på balens mantelyta i balkammaren. Filmen binder balen som eliminerar behovet av garn eller nätlindning. Filmen som binder balen samman och bildar en inkapsling och ger bättre film och plasttäckning på den största ytan av balen.

Read More
 

Fördelarna

 1. Mantelfilmen ger ett filmlager som ett separat förpackningsskikt
  Den plast som läggs på balens mantel håller ihop balen och ökar plastens täthet, vilket ökar värdet och nyttan genom att placera mer plast på den största ytan av balensw mantelyta.
 2. Mantelfilm ger stabila & bättre formade balar
  När plast appliceras på mantelytan kan den sträckas till ca 20%. Sträckförhållandet är högre än vad som kan uppnås med nätlindning eller garnlindning och som ett resultat hålls materialet stramare vilket resulterar i slutligen bättre balform och en stabil bal för vidare lagring
 3. Mantelfilm ger högkvalitativt ensilage
  Eftersom plasten sträcker sig, medför det ett bättre sträckförhållande, eftersom det appliceras på mantelytan. Mer luft än vad som skulle vara fallet för nätlindning pressas ur balen vilket resulterar i bättre ensileringskvalitet och säkrare lagring.
 4. Mantelfilm gör återvinning enklare
  Eftersom plast används för att binda balen i balkammaren och för att linda in balen, får lantbrukaren endast en typ av material att återvinna. Det minskar även den tid som behövs för att utfodra balen då man undviker det besvärliga och tidskrävande arbetet med att skilja garnet eller nätlindningen från plasten innan plasten återvinns.
 

I utvecklingen av McHale F5600 Plus insåg McHale att förändringar i temperatur och solljus skulle kunna påverka mantelfilmen negativt. När temperaturen varierar, blir filmen antingen översträckt eller inte sträckt tillräckligt. Det kan då leda till driftstörningar vid pressning och otillfredställande ensilering av den plastade balen.

 

 
Read More
 

Som ett resultat av detta utvecklade McHale ett patenterat lindningssystem som anpassar bromsverkan på plastrullen efter arbetsförhållandena och möjliggör en kontinuerligt tillpassad sträckning som anpassa sig till förändringar över dagen automatiskt utan att föraren måste justera några inställningar.

 

McHales patenterade system för mantelfilm garanterar jämn filmförsträckning, pålitlig filmapplicering samt ger optimal balform och baldensitet. Om en förare önskar att använda nätlindning för hö eller halm kan detta göras med ett enkelt handgrepp.

 

På McHale F5600 Plus helautomatiska rundbalspress, drivs presskammarens rullar från den vänstra sidan av växellådan, medan pickupen och snittverket drivs från maskinens högra sida. Detta system garanterar kortast möjliga drivlina och optimal kraftfördelning.

 
 

McHale F5600 helautomatisk rundbalspress är utrustad med en 2.1 meters galvaniserad pickup som tar upp även de kortaste grödorna. Ett fjäderbelastat hydrauliskt lyftsystem ger exakt höjdkontroll. F5600 helautomatiska rundbalspress levereras som standard med pneumatiska pickuphjul, som är monterade i exakt samma linje som pickupens fingrar, vilket ger perfekt upplockning även på ojämn mark.

Read More
 

Pickupen på F5600 rundbalspress är utrustad med sidoskruvar som smidigt leder in grödorna till snittverket.

Pickupen består av:

 • 5 rader med fingrar
 • lager med dubbla lagerbanor
 • slirskyddskoppling
 • inspektionslucka i kamkurvan för kontroll och byte av pickuplager

En matarrulle för pickupen finns också tillgänglig som extrautrustning på McHale F5600. Denna matarrulle jämnar ut klumpar i strängen och minimerar risken för stopp vid arbete i stora strängar.

 

McHale F5600 helautomatisk rundbalspress är utrustad med samma högkapacitetsrotor med 25 knivar som McHale Fusion 3 kombipress. Då grödan kommer in till snittrotorn, matar roterande fingerpar grödan genom snittverket. De dubbla fingrarna på snittrotorn garanterar hög effektivitet medan spiraldesignen reducerar belastningstopparna då F5600 arbetar i kraftiga strängar.

Read More
 

Snittrotorns konstruktion maximerar även kapaciteten genom att ge ett jämnt materialflöde, vilket reducerar risken för stopp. Med delad knivbrygga får föraren tre alternativ. Man kan välja att aktivera och skära med en knivbrygga med 12 knivar eller en brygga med 13 knivar. Skulle det behövas finhackning kan operatören välja att aktivera båda knivbryggorna

Med alla 25 knivar inkopplade, får man en teoretisk snittängd på 46 mm. Knivar kan kopplas in och ur från förarplatsen och har hydrauliskt stenutlösning mot främmande föremål.

 

 

McHale F5600 helautomatisk rundbalspress är konstruerad för att ge maximal kapacitet, men eftersom pressningsförhållandena inte alltid är ideala, kan ojämna strängar förekomma, vilket kan leda till stopp. Huvuddriftkedjan på F5600 rundbalspress skyddas av en smatterkoppling på kraftuttagsaxeln.

Read More
 
 1. Skulle ett stopp uppstå, varnas föraren av ljudet från smatterkopplingen, och då kan sänka knivbryggan hydrauliskt från förarplatsen.
 2. Sänkning av knivbryggan breddar inmatningskanalen och vid återinkoppling av kraftuttaget matas stoppet rakt igenom.
 3. Knivbryggan kan sedan återställas och pressningsarbetet återupptas.
 

Presskammaren på McHale F5600 rundbalspress producerar en rundbal med måtten 1,23 X 1,25 meter. Presskammaren på F5600 består av 18 kraftiga pressrullar. Kammaren har 50 mm-lager, med dubbla lagerbanor på drivsidan, där belastning är störst, för att klara av de tuffaste förhållanden.

Read More
 

F5600 helautomatisk rundbalspress är utrustad med kraftiga drivkedjor och kuggdrev, vilket garanterar lång livslängd och ett minimum av driftstopp.

 • Drivsidans kedjor är 1-1/4″ (20B)
 • Snittrotorns kedja är 1″ Duplex (16B-2)
 • Pickupen kedjor är 3/4″ (60H)

På F5600 rundbalspress, är pressrullarnas ändar utrustade med McHale-konstruerat tätningssystem med vänstergänga, vilket garanterar att material som kommer i närheten av lagren, automatiskt skruvas ut.

 

Lagren smörjs via ett progressivt smörjningssystem.

 • Varje gång som en bal matas ut från maskinen, pressas smörjfett genom respektive progressiva smörjblock.
Read More
 

 

Smörjblocken mäter och reglerar mängden smörjfett som går till lagren. Detta garanterar att maskinen konstant får rätt mängd smörjfett beroende på den arbetsbelastning lagren utsätts för.

 • Kammarens pressrullar, rotorlagren och pickupens drev får automatiskt en utmätt mängd smörjfett under tryck.
 • Kammarens kedjor, rotorkedjor, pickupkedjor och pickupens kamspår oljas kontinuerligt från oljepumpen, som drivs av växellådan.
 • Efter ett förprogrammerat antal balar ljuder ett smörjningslarm för att påminna föraren att fylla på smörjsystemet.

 

 

Då balen nätats i kammaren på McHale F5600 rundbalspress, öppnas rundbalspressens baklucka automatiskt och den komprimerade rundbalen matas ut. Då balen passerat förbi balkicken, stängs baklucka automatiskt, och föraren kan fortsätta pressningsarbetet.

Read More
 

Om F5600 rundbalspress används i sluttande terräng, kan föraren välja att kontrollera utmatningsprocessen med ett knapptryck och bakluckan kommer att öppnas för att mata ut den kompakta balen och efter utmatningen stängs åter bakluckan och trycksätts.

 

McHale F5600 helautomatisk rundbalspress har en sensor på balkicken, som garanterar att balen blivit utmatad innan stängning av bakluckan påbörjas.

 
 

En McHale F5600 rundbalspress styrs via en Expert Plus manöverbox med en stor grafisk display, och föraren kan övervaka pressprocessen från manöverboxen.

Read More
 

Expert Plus manöverbox omfattar;

 • Automatisk öppning och stängning av bakluckan
 • Nätjustering från förarplats
 • Presstrycksjustering från förarplats
 • Knivdisplay
 • Bakluckans position
 • Kontroll av sänkbar knivbrygga
 • Sensor för balkick
 • Smörjningslarm
 • Volymkontroll

Baldensitet och mängden nät som appliceras på balen kan justeras från manöverboxen utan att föraren ens behöver lämna förarplatsen.

 

McHale F5600 kan återställas till traditionellt nätlindningssystem med ett enkelt handgrepp. Omladdningen till nätrulle utförs också bekvämt.

 

 

 
 

Byte av nätrulle har optimerats på pressarna i F5000-serien via det enkla och mycket effektiva ”rock’n’roll” nätbytessystem. Användaren släpper helt enkelt på remmar som håller extrarullen på maskinens plattform och gungar (rock) nätrullen från sin förvaringsplats, över den lilla förhöjningen på plattformen och rullar (roll) in den i nätmagasinet. Förvaring för en extra nätrulle finns på pressen plattform framtill.

 
 

Video

F5600 Plus- Mantelfilmslindningssystem Video

 
Tekniska data

Bredd 2.58m
Längd 4.05m
Vikt 3850kg
Höjd 2.45m

Pickuplyft Grödledarplåt Hydraulisk
Matarrulle för pickup Tillbehör
Grödledarplåt Standard
Avstånd mellan pickupfingrar 70mm
Pickupaxlar 5
Arbetsbredd 2100mm
Pickuphjul (pneumatiska) Pressrullar Standard

Urkoppling knivar Hydraulisk, från förarplats
System för stopprensning Sänkbar knivbrygga
Stenutlösning Hydrauliskt
Teoretisk snittängd 46mm
Max. antal knivar 25

Bredd (m) 1.23
Diameter (m) 1.25
Smörjning Automatisk Progressiv
Lager 50mm**
Antal pressrullar 18
Matning till balkammare Fusion snittrotor

Film / Nätjustering Från förarplats
Film / Förvaring av nätrullar 1+1 reserv
Film / Nätningssystem Vario Stretch
Kontroll Manuell eller automatisk

Kedjesmörjning Kontinuerlig
Överbelastningsskydd för pickup Slirkoppling
Överbelastningsskydd för huvuddrivning Smatterkoppling
Växellåda Delad drivning

Densitetsjustering Från förarplats
Manövrering Automatisk
Manövreringssystem Expert Plus

Hjulbultar 8 bultar
Belysning Standard
Sensor för balkick Standard
Standarddäck 500/50 – 22.5
Extrautrustning 520/55 R 22.5

* * Kullagerna är dubbelradiga på de viktigaste beslastningspunkterna
Hydraulik 2 dubbelverkande ventiler, 1 friflödesretur
Min. effektbehov 75 kW (100 hk)

Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare