Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

McHale Fusion 3 kombipress består av en fixkammare med 18 pressrullar och en integrerad vertikal inplastningsring.Teknik med film på film innebär applicering av sträckfilm på balens mantelyta redan i balkammaren. McHale Fusion 3 Plus har full automatik, vilken styrs via McHales iTouch-terminal. iTouch-monitorn omfattar även en kamerafunktion för övervakning av inplastningsprocessen.

 

 

PATENTERAT SYSTEM FÖR APPLICERING AV STRÄCKFILM

Vid utvecklingen av McHale Fusion 3 Plus insåg McHale att temperaturväxlingar och solljus kunde påverka balkammarens sträckfilm. När dagen blev varmare eller kallare blev sträckfilmen antingen översträckt eller understräckt och detta kunde orsaka problem med tillförlitligheten och resultera i ineffektiv filmanvändning.

Som ett resultat av detta har McHale utvecklat ett patenterat appliceringssystem, vilket justerar bromskraften mot plastrullen i förhållande till arbetsförhållandena och möjliggör kontinuerlig variabel sträckning som automatiskt justeras efter dagens förändrade förhållanden, utan att föraren behöver ändra några inställningar.

McHales patenterade system för filmaplicering säkrar konsekvent filmsträckning, tillförlitlig filmapplicering, optimal balform och baldensitet. Om föraren vill använda nätbindning vid pressning av hö eller halm, kan detta göras med några enkla handgrepp.

TEKNIK MED FILM PÅ FILM

Teknik med film på film innebär applicering av sträckfilm på balens mantelyta redan i balkammaren. Sträckfilmen binder ihop balen innan den förs över till inplastarenheten, vilket eliminerar behovet av bindgarn eller nät. Sträckfilmen som binder ihop balen bildar ett extra plastlager och ger bättre täckning på balens största yta.

 

Fördelarna

 • Balkammarfilmen fungerar som ett lager plast

Den i balkammaren applicerade sträckfilmen håller ihop balen när den transporteras till inplastarenheten och är även en del i inplastningsprocessen där den tillför det extra värdet av mer plastfilm på balens största yta.

 • Balkammarfilm resulterar i bättre balform

När stäckfilmen appliceras på balens mantelyta försträcks den ungefär 20 %. Denna försträckning är högre än vad som kan fås med nätbindning och som ett resultat binder sträckfilmen materialet mer kompakt, vilket i slutänden ger bättre balform.

 • Balkammarfilm ger högre foderkvalitet

Eftersom plastfilmen förstäcks när den appliceras på balens mantelyta pressar den ut mer luft ur balen än vad nätbindning gör och som en följd av det erhålls bättre och jämnare kvalitet på fodret.

 • Balkammarfilm gör återvinningen enklare

Tack vare att plastfilm används både för att binda ihop balen i balkammaren och plasta in balen, fås vid utfodring endast en restprodukt. Detta reducerar tidsåtgången genom att eliminera ett extra, och tidskrävande arbete, att separera bindgarn eller nät från plastfilmen innan denna återvinns.

 

McHale Fusion 3 Plus – iTouch-terminalen

McHale Fusion 3 Plus har full automatik, vilken styrs via McHales iTouch-terminal. McHales iTouch-system har en 7 tums pekskärm i färg, vilken ger en hög nivå på övervakningen via den tydliga och lättöverskådliga displayen.

Integrerad backkamerafunktion

iTouch-monitorn omfattar en backkamerafunktion för övervakning av inplastningsprocessen.

Kameran kan arbeta i två lägen:

 • Manuell visning
 • Automatisk visning

iTouch-terminalen har även ett integrerat övervakningssystem som säkerställer att plast appliceras på balen.

Föraren kan bekvämt från förarplats justera antal lager av sträckfilm som appliceras på balen och även försträckningen av filmen som appliceras på balen i balkammaren.

Föraren kan välja:

 • om knivarna i snittverket ska vara uppe eller nere
 • om maskinen ska lägga av den inplastade balen automatisk eller manuellt
 • ett “endast pressning”-program för hö eller halm
 • mellan ett antal balräknare
 • aktivering av smörjlarm
 • olika funktioner för balöverföring beroende på fältförhållanden

 

 
Beskrivning

Teknik med film på film innebär applicering av sträckfilm på balens mantelyta redan i balkammaren. Sträckfilmen binder ihop balen innan den förs över till inplastarenheten, vilket eliminerar behovet av bindgarn eller nät. Sträckfilmen som binder ihop balen bildar ett extra plastlager och ger bättre täckning på balens största yta.

Read More
 

Fördelarna

 • Balkammarfilmen fungerar som ett lager plast

Den i balkammaren applicerade sträckfilmen på balens mantelyta, som håller ihop balen när det transporteras till inplastarenheten, är även en del i inplastningsprocessen och tillför det extra värdet av mer plastfilm på balens största yta.

 • Balkammarfilm resulterar i bättre balform

När stäckfilmen appliceras på balens mantelyta försträcks den ungefär 20 %. Denna försträckning är högre än vad som kan fås med nätbindning och som ett resultat binder sträckfilmen materialet mer tight, vilket i slutänden ger bättre balform.

 • Balkammarfilm ger högre foderkvalitet

Eftersom plastfilmen förstäcks när den appliceras på balens mantelyta pressar den ut mer luft än vad nätbindning gör och som en följd av detta fås bättre och jämnare kvalitet på fodret.

 • Balkammarfilm gör återvinningen enklare

Tack vare att plastfilm används både för att binda ihop balen i balkammaren och plasta in balen, fås vid utfodring endast en restprodukt. Detta reducerar tidsåtgången vid utfodring och eliminerar det otrevliga och tidskrävande jobbet att separera bindgarn eller nät från plastfilmen innan denna återvinns.

 

McHale Fusion 3 Plus har full automatik, vilken styrs via McHales iTouch-terminal.

Read More
 

McHales iTouch-system har en 7 tums pekskärm i färg, vilken ger en god övervakning via den tydliga och lättöverskådliga displayen.

iTouch-terminalen har även ett integrerat övervakningssystem som säkerställer att plast appliceras på balen. Föraren kan från förarplats bekvämt justera antal lager av sträckfilm som appliceras på balen och även försträckningen av filmen som appliceras på balen i balkammaren.

Föraren kan välja:

 • om knivarna i snittverket ska vara uppe eller nere
 • om maskinen ska lägga av den inplastade balen automatiskt eller manuellt
 • ett “endast pressning”-program för hö eller halm
 • mellan ett antal balräknare
 • aktivering av smörjlarm
 • olika funktioner för balöverföring beroende på fältförhållanden

McHale Fusion 3 Plus – LÄGEN FÖR BACKKAMERA
iTouch-monitorn omfattar en kamerafunktion för övervakning av inplastningsprocessen.

Kameran kan arbeta i två lägen:

 1. Manuell visning
  När som helst under maskinens process kan föraren slå om till kameraläge för att se inplastaren och i bak av maskinen på iTouch-skärmen.
 2. Automatisk visning
  I det automatiska läget visas bilden från backkameran på skärmen automatiskt vid ett antal förutbestämda tillfällen, som t.ex. när föraren lägger av balen eller när första filmlagret appliceras av den vertikala inplastarringen.
 

Balkammaren på McHale Fusion 3 Plus kombipress delar sig horisontellt (som en mussla) och balkammarens undre del fungerar som en överföringsmekanism för att flytta över den nätade balen till plastarbordet och den vertikala inplastningsringen. Detta unika McHale-patent ger ett antal fördelar gentemot andra kombipressar, såsom;

Read More
 
 1. McHale Fusion 3 Plus kombipress är 5,8 meter lång. Totalt är den kortare och mer lättmanövrerad än konkurrenterna. Detta är en viktig fördel när man arbetar på mindre eller kuperade fält.
 2. På McHale Fusion 3 Plus görs balöverföringen då balkammaren öppnas och stängs. Eftersom förflyttningen sker i ett enda moment, då kammaren öppnas och stängs, påverkas inte maskinens prestanda i jämförelse med en konventionell kombipress.
 3. På McHale Fusion 3 Plus genomförs förflyttningen i ett enda moment, och tar mindre än 10 sekunder. Detta säkrar högsta möjliga hastighet och kapacitet. Om McHale’s balöverföring är 10 sekunder snabbare än konkurrenternas tvåstegsmaskiner, betyder detta en tidsvinst på 10 minuter i timmen (vid en produktion på 60 balar i timmen).
 4. På McHale Fusion 3 Plus kan inte balen flytta sig i sidled under överföringsmomentet, eftersom balen hålls på plats av kammarens sidoväggar, något som underlättar vid arbete på sluttande fält.
 5. McHale Fusion 3 Plus kombipress genomför balöverföringen i ett enda moment, vilket betyder att balen förflyttas till den vertikala inplastningsringen medan kammaren öppnas och stängs. Detta eliminerar behovet av ett extra moment med en sekundär överföringsarm eller transportsläde mellan balkammare och plastarbord. Tack vare denna balöverföring i ett enda moment på Fusion 3 Plus är maskinen snabbare och pålitligare eftersom balen inte behöver hanteras två gånger. Kapaciteten ökar också eftersom maskinen inte behöver göra längre driftstopp i väntan på balöverföringsmomentet.

 

 

På McHale Fusion 3 Plus kombipress driver växellådans vänstra sida pressrullarna i balkammaren, medan pickupen och snittverket drivs från maskinens högra sida. Detta system garanterar kortast möjliga drivlina och optimal effektfördelning.

 
 

McHale Fusion 3 Plus kombipress är utrustad med en högeffektiv 2.1 meters galvaniserad pickup som plockar upp även de kortaste grödor. Exakt höjdkontroll fås genom ett fjäderbelastat hydrauliskt lyftsystem. Pickupen har matarskruvar på båda sidor som effektivt matar in grödan till snittverket.

Read More
 

Pickupen består av

 • fem rader pickupfingrar
 • lager med dubbla lagerbanor
 • överbelastningsskydd
 • inspektionslucka i kamkurvan för inspektion och byte av pickupens lager

En matarrulle för pickupen finns som tillbehör till Fusion 3 Plus. Denna matarrulle jämnar ut eventuella klumpar i strängen och minimerar risken för stopp vid arbete i tunga strängar.

 

Snittrotorns utformning ger ett jämnt materialflöde, vilket reducerar risken för stopp och därigenom ökar kapaciteten. Snittverket består av 25 knivar. Knivarna i snittverket är tillverkade i härdat höghållfasthetsstål och kan kopplas in och ur från förarplats. Vid inkoppling trycks knivarna in till rotorns axel, vilket säkrar jämn snittkvalitet.

 
 

Då omständigheterna för pressning inte alltid är idealiska, kan ojämna strängar förekomma, vilket i sin tur kan leda till stopp. Kedjan för huvuddrivningen på Fusion 3 Plus skyddas via en överbelastningskoppling på kraftöverföringsaxeln.

Read More
 
 1. Skulle man råka ut för stopp, varnas föraren genom överbelastningskopplingens ljud och kan hydrauliskt sänka knivbryggan från förarplats.
 2. Inmatningskanalen till snittaggregatet öppnas, och när kraftöverföringen åter kopplas in, matas stoppet genom.
 3. Knivbryggan kan sedan återställas och pressningsarbetet kan återupptas.
 

Balkammaren på the McHale Fusion 3 Plus kombipress producerar en rundbal med måtten 1,23 x 1,25 meter. Den robusta kammaren består av 18 kraftiga pressrullar, tillverkade i höghållfasthetsstål. Pressrullarnas konstruktion säkrar en jämn balrotation. Pressrullarnas axlar är 50 mm i båda ändar och är utrustade med 50 mms lager med dubbla lagerbanor på de mest belastade punkterna på drivsidan.

Read More
 

McHale’s Fusion 3 Plus kombipress är utrustad med kraftiga drivkedjor och kuggdrev, vilket garanterar lång livslängd och ett minimum av driftstopp.

 • Kedjor på drivsidan är 1-1/4″ (20B)
 • Snittrotorns kedja är 1″ duplex (16B-2)
 • Pickupens kedjor är 3/4″ (60H)

Pressrullarnas ändar är utrustade med ett McHale-konstruerat tätningsskydd med vänstergänga, vilket säkrar att eventuellt material som kommer i närheten av lagren, automatiskt skruvas ut.

 

 

Lager och kedjor smörjs via ett progressivt fett- och oljesmörjningssystem.

 • Varje gång en bal matas ut från plastarbordet på maskinen, pressas smörjfett och olja genom respektive progressivt smörjblock.
Read More
 

Blocken mäter och reglerar mängden smörjfett och olja som går till lager och kedjor. Detta garanterar att maskinen alltid levererar korrekt mängd smörjfett och olja beroende på arbetsbelastningen för den aktuella komponenten.

 • Balkammarens, snittrotorns och pickupens kedjor samt pickupens kamspår smörjs kontinuerligt från oljepumpen, som drivs via växellådan.
 • Samtidigt förses även balkammarens rullar på den ej drivna sidan, snittrotorns lager och pickupens kuggdrev automatiskt med rätt mängd smörjfett.
 • Efter ett programmerat antal balar, ljuder ett smörjningslarm, som påminner föraren att fylla på smörjsystemet.

 

 

Den vertikala inplastningsringen på Fusion 3 Plus kombipress är utrustad med två 750 mm försträckare, som på ungefär 20 sekunder applicerar 4 lager plastfilm och på 30 sekunder applicerar sex lager plastfilm, med användning av båda försträckarna. Detta innebär att plastarbordet alltid är redo för nästa bal.

Read More
 

Försträckarna är utrustade med filmbrottsensorer, som informerar föraren via manöverboxen i traktorhytten om en eller båda försträckarna blir utan film. Om filmen tar slut i en försträckare fortsätter Fusion 3 att arbeta och sänker automatiskt rotationshastigheten och höjer antalet inplastningsvarv för att garantera att balen blir korrekt inplastad.

 

På sista varvet av inplastningscykeln öppnar klipp-och-hållsystemet och fångar upp plastfilmen som sedan, när filmen greppats, samlar ihop filmen till en punkt där den klipps av och hållas fast. Detta system gör prestandan hos Fusion 3 Plus mycket mer tillförlitligt, speciellt i varma eller blöta förhållanden.

 
 

Valbart antal knivar ger föraren möjlighet att pressa med 12 eller 13 knivar aktiva i snittverket och på så sätt ha 2 st kompletta knivuppsättningar att tillgå. Önskas materialet finsnittas, så kan samtidig användning av de 25 knivarna ge materialet en nominell snittlängd på 46mm.

 
 

Video

McHale Fusion 3 Plus Video

Related Content

 

Related Products

 
Tekniska data

Längd 5.8m
Bredd 2.76/2.94m*
Höjd 3.02m
Vikt 5650Kgs

 


Arbetsbredd 2100mm
Antal rader pickupfingra 5
Fingeravstånd 70mm
Manövrering av pickup Hydraulisk
Pickuphjul av gummi Standard

Max antal knivar 25
Teoretisk snittlängd 46mm
Stopprensning inmatning Öppningsbar knivbrygga (Drop Floor)
Knivmanövrering Hydrauliskt från traktor
Knivskydd Hydrauliskt

 


Antal rullar 18
Bredd (m) 1.23
Diameter (m) 1.25
Fettsmörjning Progressiv (standard)
Lager 50mm**

 


Typ Sträckfil eller nät
Justering av antal lager Från förarplats
Antal nätrullar 1 + 1 extra nätrulle i hållare
Bindningssystem Steglös försträckning
Manövrering Manuell eller automatisk

 


System Vertikal inplastarring
Magasin för sträckfil 10 rullar + 2 i försträckare
Antal lager sträckfil 2 + 2 + 2 system
Sträckfil i försträckare 70% – 2 x 750mm
Försträckning 70% standard (55 % tillval)

 


Överbelastningsskydd på pickup Slirkoppling
Överbelastningsskydd Smatterkoppling på PTO-axel
Växellåda Delad drivning
Kedjesmörjning Automatik (standard)

 


Justering av densitet Justerventil på press
Drift Full automatik
Manöverbox i Touch System
Integrerad backkamera Standard

Hjulaxel 560/60R 22.5 (standard) 650/50R 22.5 (tillval)
Elektronik 12 Volt DC, 7 amp approx.
Min. hydraulföde 45 lit/min vid 180 bar
Hydraulsystem Open Center, Closed Center eller Load Sensing
Minsta kraftuttagseffekt 80kW (107hk)

*Bredd beroende på val av däckutrustning

**Lagring är med 50 mm innerdiameter och dubbla kulbanor på drivsidan


Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare