Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

Under de senaste 10 åren, har lantbrukare och entreprenörer haft en ständig press att reducera kostnader.

Som ett svar på detta behov har McHale tagit fram McHale Fusion 3 kombipress, vilken kombinerar två jobb som traditionellt görs separat, nämligen pressning och inplastning så att dessa arbetsmoment kan utföras av en person och en maskin. Fusion 3 är en unik, specialkonstruerad kombipress med hög kapacitet.

 

McHale är numera erkänd som världsledande inom tillverkning och utveckling av kombipressar och flaggskeppet i utbudet är McHale Fusion 3.

McHale Fusion 3 kombipress består av en fixkammare med 18 pressrullar och en integrerad vertikal inplastningsring. McHale Fusion 3 är helautomatisk och pressning-/inplastningsprocessen styrs via en användarvänlig manöverbox monterad i traktorhytten.

McHale Fusion 3 kombipress är en robust maskin som inte bara är en inplastare ihopkopplad med en rundbalspress, utan den har speciellt tagits fram för att vara en högeffektiv kombipress. Fusion 3 är också unik för sin patenterade balöverföring, som gör Fusion 3 till en kort maskin, med förbättrad prestanda och högre daglig kapacitet.

Genom att kunna producera 50-60 inplastade balar i timmen, bidrar McHale’s patenterade balöverföring till ökad produktivitet, sänkta produktionskostnader och ökad vinst.

Entreprenörer och lantbrukare världen över använder Fusion 3 kombipress under deras vallskördesäsong för produktion av rundbalsensilage. McHale Fusion 3 har vunnit gott anseende för produktion av välpressade balar med hög densitet och tack vare den vertikala inplastningsringens höga precision, producerar Fusion 3 ensilagefoder med mycket hög kvalitet.

McHale Fusion 3 kombipress används under vår- och sommarmånaderna på båda halvkloten och de huvudsakliga grödorna är gräs och lusern eller alfalfa men mer framsynta entreprenörer och lantbrukare pressar även andra grödor. Fusion 3 kan också användas för produktion av rundbalar med hö och halm och i dessa fall kan inplastninsbordet användas för att samla rundbalarna och lämna dem parvis på fältet för enklare hemtransport. McHale Fusion 3 har skaffat sig ett mycket gott anseende för produktion av rundbalar med hö, halm och ensilage med hög densitet.

McHale Fusion 3 kombipress används i över 50 länder och Fusion 3 har blivit förstahandvalet bland kombipressar för entreprenörer och mer framsynta lantbrukare som vill ha hög kapacitet, bl a i – Irland, England, Skottland, Wales, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Ungern, Kanada, USA, Korea, Australien och Nya Zeeland.

 

 
Beskrivning

Balkammaren på McHale Fusion 3 kombipress delar sig horisontellt (som en mussla) och balkammarens undre del fungerar som en överföringsmekanism för att flytta över den nätade balen till plastarbordet och den vertikala inplastningsringen. Detta unika McHale-patent ger ett antal fördelar gentemot andra kombipressar, såsom;

Read More
 
 1. McHale Fusion 3 kombipress är 5,8 meter lång. Totalt är den kortare och mer lättmanövrerad än konkurrenterna. Detta är en viktig fördel när man arbetar på mindre fält eller på kuperade fält.
 2. På McHale Fusion 3 görs balöverföringen då balkammaren öppnas och stängs. Eftersom förflyttningen sker i ett enda moment, då kammaren öppnas och stängs, påverkas inte maskinens prestanda, i jämförelse med en konventionell kombipress.
 3. På McHale Fusion 3 genomförs förflyttningen i ett enda moment, och tar mindre än 10 sekunder. Detta säkrar högsta möjliga hastighet och kapacitet. Om McHale’s balöverföring är 10 sekunder snabbare än konkurrenternas tvåstegsmaskiner, betyder detta en tidsvinst på 10 minuter i timmen (vid en produktion på 60 balar i timmen).
 4. På McHale Fusion 3 kan inte balen flytta sig i sidled under överföringsmomentet, eftersom balen hålls på plats av kammarens sidoväggar, något som underlättar vid arbete på sluttande fält.
 5. McHale Fusion 3 kombipress genomför balöverföringen i ett enda moment, vilket betyder att balen förflyttas till den vertikala inplastningsringen medan kammaren öppnas och stängs. Detta eliminerar behovet av ett extra moment med en sekundär överföringsarm eller transportsläde mellan balkammare och plastarbord. Tack vare denna balöverföring i ett enda moment på Fusion 3 är maskinen snabbare och pålitligare eftersom balen inte behöver hanteras två gånger. Kapaciteten ökar också eftersom maskinen inte behöver göra längre driftstopp i väntan på balöverföringsmomentet.
 

På McHale Fusion 3 kombipress driver växellådans vänstra sida pressrullarna i balkammaren, medan pickupen och snittverket drivs från maskinens högra sida. Detta system garanterar kortast möjliga drivlina och optimal effektfördelning.

 
 

McHale Fusion 3 kombipress är utrustad med en högeffektiv 2.1 meters galvaniserad pickup som plockar upp även de kortaste grödor. Exakt höjdkontroll fås genom ett fjäderbelastat hydrauliskt lyftsystem. Pickupen har matarskruvar på båda sidor som effektivt matar in grödan till snittverket.

Read More
 

Pickupen består av

 • fem rader pickupfingrar
 • lager med dubbla lagerbanor
 • överbelastningsskydd
 • inspektionslucka i kamkurvan för inspektion och byte av pickupens lager

En matarrulle för pickupen finns som tillbehör till Fusion 3. Denna matarrulle jämnar ut eventuella klumpar i strängen och minimerar risken för stopp vid arbete i tunga strängar.

 

 

Snittrotorns utformning ger ett jämnt materialflöde, vilket reducerar risken för stopp och därigenom ökar kapaciteten. Snittverket består av 25 knivar. Knivarna i snittverket är tillverkade i härdat höghållfasthetsstål och kan kopplas in och ur från förarplats. Vid inkoppling trycks knivarna in till rotorns axel, vilket säkrar konsekvent snittkvalitet.

 
 

Då omständigheterna för pressning inte alltid är idealiska, kan ojämna strängar förekomma, vilket i sin tur kan leda till stopp. Kedjan för huvuddrivningen på Fusion 3 skyddas via en överbelastningskoppling på kraftöverföringsaxeln.

Read More
 
 1. Skulle man råka ut för stopp, varnas föraren genom överbelastningskopplingens ljud och kan hydrauliskt sänka knivbryggan från förarplats.
 2. Detta öppnar inmatningskanalen till snittaggregatet och när kraftöverföringen åter kopplas in, matas stoppet genom.
 3. Knivbryggan kan sedan återställas och pressningsarbetet kan återupptas.
 

Balkammaren på the McHale Fusion 3 kombipress producerar en rundbal med måtten 1,23 x 1,25 meter. Den robusta kammaren består av 18 kraftiga pressrullar, tillverkade i höghållfasthetsstål. Pressrullarnas konstruktion säkrar en jämn balrotation. Pressrullarnas axlar är 50 mm i båda ändar och är utrustade med 50 mms lager med dubbla lagerbanor på de mest belastade punkterna på drivsidan.

Read More
 

McHale’s Fusion 3 kombipress är utrustad med kraftiga drivkedjor och kuggdrev, vilket garanterar lång livslängd och ett minimum av driftstopp.

 • Kedjor på drivsidan är 1-1/4″ (20B)
 • Snittrotorns kedja är 1″ duplex (16B-2)
 • Pickupens kedjor är 3/4″ (60H)

Pressrullarnas ändar är utrustade med ett McHale-konstruerat tätningsskydd med vänstergänga som säkrar att eventuellt material som kommer i närheten av lagren, automatiskt skruvas ut.

 

 

Lager och kedjor smörjs via ett progressivt fett- och oljesmörjningssystem.

 • Varje gång en bal matas ut från plastarbordet på maskinen, pressas smörjfett och olja genom respektive progressivt smörjblock.
Read More
 

Blocken mäter och reglerar mängden smörjfett och olja som går till lager och kedjor. Detta garanterar att maskinen alltid levererar korrekt mängd smörjfett och olja beroende på arbetsbelastningen för den aktuella komponenten.

 • Balkammarens, snittrotorns och pickupens kedjor samt pickupens kamspår oljas kontinuerligt från oljepumpen, som drivs via växellådan.
 • Samtidigt förses även balkammarens rullar på den ej drivna sidan, snittrotorns lager och pickupens kuggdrev automatiskt med rätt mängd smörjfett.
 • Efter ett programmerat antal balar, ljuder ett smörjningslarm, som påminner föraren att fylla på smörjsystemet.

 

 

Den vertikala inplastningsringen på Fusion 3 kombipress är utrustad med två 750 mm försträckare, som på ungefär 20 sekunder applicerar 4 lager plastfilm och på 30 sekunder applicerar sex lager plastfilm, med användning av båda försträckarna. Detta innebär att plastarbordet alltid är redo för nästa bal.

Read More
 

Försträckarna är utrustade med filmbrottsensorer, som informerar föraren via manöverboxen i traktorhytten om en eller båda försträckarna blir utan film. Om filmen tar slut i en försträckare fortsätter Fusion 3 att arbeta och sänker automatiskt rotationshastigheten och höjer antalet inplastningsvarv för att garantera att balen blir korrekt inplastad.

 

På sista varvet av inplastningscykeln öppnar klipp-och-hållsystemet och fångar upp plastfilmen som sedan, när filmen greppats, samlar ihop filmen till en punkt där den klipps av och hållas fast. Detta system gör prestandan hos Fusion 3 mycket mer tillförlitligt, speciellt i varma eller blöta förhållanden.

 
 

McHale Fusion 3 styrs via en Expert Plus manöverbox, som automatiskt övervakar och styr press- och inplastningsfunktionerna.

Expert Plus manöverbox har en stor grafisk display, på vilken föraren kan se i vilken moment av press- och inplastningscykeln maskinen är.

Read More
 

Maskindrift – Fusion 3 kombipress

Vid ankomst till ett fält, kan föraren från manöverboxen välja

 • om knivarna i snittverket ska vara inkopplade eller ej.
 • om maskinen ska lagga av eller hålla kvar den färdiga balen – något som normalt beror på markförhållandena.
 • avstängning av inplastning vid pressning av hö eller halm – då används inte inplastningsringen
 • olika valmöjligheter för balöverföring, beroende på markförhållanden

Vid start av pressningsarbetet och körning i strängen med Fusion 3.

 1. Då balen är färdig, ljuder en signal i manöverboxen för att påvisa detta.
 2. Föraren stannar maskinen i strängen och det förprogrammerade antalet nätvarv appliceras automatiskt.
 3. Då nätet klippts av, förs balen automatiskt över till plastarbordet och när balkammaren stängts, kan föraren fortsätta pressningsarbetet.
 4. McHale Fusion 3 kombipress plastar automatiskt in balen och lägger av den medan nästa bal i kammaren nätas (vid plan terräng) eller när föraren trycker på avlastningsknappen (vid kuperad terräng).

 

 

På Fusion 3 ger detta föraren tre alternativ:

val att använda olika knivbryggor och snitta med 12 eller 13 knivar. Skulle finare snittning krävas kan föraren välja att använda både knivbryggorna, vilket ger ett system med 25 knivar och en nominell snittlängd på 46 mm.

 
 

Video

Kombipress Video

 

Övriga video

 
 
Tekniska data

Bredd 2,76/2,94 m*
Höjd 3,02 m
Vikt 5700 kg
Längd 5,8 m

 


Arbetsbredd 2100 mm
Pickupaxlar 5
Pickuplyft Hydraulisk
Avstånd mellan pickuppfingrarna 70 mm
Pickuphjul (pneumatiska) Standard

 


Teoretisk snittlängd 46 mm
Stenutlösning Hydrauliskt
Knivmanövrering Hydraulisk från förarplats
System för stopprensning Sänkbar knivbrygga
Max. antal knivar 25

 


Bredd (m) 1,23
Antal pressrullar 18
Lager 50 mm**
Smörjning Progressiv (standard)
Diameter (m) 1,25

 


Förvaring för nätrullar 1+1 reserv
Nätjustering Manuellt på pressen
Manövrering Ledad Manuell eller automatisk
Nätningssystem Ledad försträckare (4 bommar)

 


System Vertikal inplastningsring
Filmsträckning 70% standard (55% tillval
Försträckare 70%, 2 x 750mm
Filmlager 2+2+2 system
Förvaring av plastfilmsrullar 10 rullar & 2 på inplastaren

 


Överbelastningsskydd för huvuddrivning Överbelastningskoppling på kraftöverföringsaxel
Överbelastningsskydd för pickup Slirkoppling
Kedjesmörjning Progressiv (standard)
Växellåda Delad drivning

 


Manövreringssystem Expert Plus
Drift Helautomatisk
Justering av densitet Justerventil på press

 


Min. effektbehov 80 kW (107 hk)
Övrigt Öppet, slutet eller lastkännande
Min. Hydraulflöde 45 liter / min vid 180 bar
Electronik 12 Volt DC, cirka 7 amp.
Däckdimensioner 560/60R 22.5 (standard) 650/50R 22.5 (tillval)

 


*Bredden beror på däckval.
**50 mm lager med störst arbetsbelastning har dubbla lagerbanor.

Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare