Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

Enkelhet, mångsidighet och styrka är karaktärsdragen hos McHale R5 rundbalsgrip. McHale R5 rundbalsgrip är idealisk för lyftning och transport av rundbalar som ställts på högkant.

McHale R5 rundbalsgrip kan även användas för lyftning av liggande rundbalar, vilka sedan kan roteras 90º så att de håller formen bättre.

 
Beskrivning

McHale R5 rundbalsgrip är konstruerad för att hålla rundbalen så nära redskapsfästet som möjligt. Detta för bättre kontroll och balans.

 
 

Griparmarna på McHale R5 rundbalsgrip är utformad för att kunna greppa den inplastade rundbalen utan att orsaka någon skada på plasten.

 
 

På McHale R5 rundbalsgrip kan en av armarna låsas i ett läge med hjälp av låssprintar så att endast den andra armen rör sig. Detta är praktiskt när man lastar rundbalar på ett släp, i ett förråd eller andra begränsade utrymmen.

 
 

McHale R5 rundbalsgrip kan också hantera ej inplastade rundbalar eller för lastning av rundbalar på hydraulburna eller stationära maskiner.

 
 

McHale R5 rundbalsgrip är idealisk för lastning på trailer, flyttning av balar till förråd eller till inplastningsplats.

 
 

McHale R5 rundbalsgrip kan användas för lastning till en stationär inplastare såsom McHale 991LBER. När inplastningen är genomförd, kan McHale R5 rundbalsgrip rotera balen 90º och stapla den på högkant, där det finns mer plast och balarna håller formen bättre.

 
 

McHale R5 rundbalsgrip har kraftiga griparmar försedda med backventiler, vilket garanterar ett säkert grepp medan rundbalen transporteras.

 
 

Video

R5 – rundbalsgrip Video

 
Tekniska data

Höjd 0,59 m
Vikt 160 kg
Krav på hydraulik Dubbelverkande funktion
Minsta hydraultryck 150 bar
Lyftkapacitet 1100 kg
Minsta avstånd mellan armarnas centrum 0,67 m (öppen)
Största avstånd mellan armarnas centrum 1,65 m

 


Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare