Översikt
Beskrivning
Video
Tekniska data
Bildgalleri
Recensioner
Återförsäljare
Översikt

Byggda för lång livslängd och utvecklade på en av världens tuffaste platser för vallskörd, har McHale’s maskiner för pressning av rundbalar och inplastning av rund- och fyrkantsbalar blivit kända världen över för lång livslängd, tillförlitlighet, innovation och god investering.

Liksom alla McHale’s maskiner, har modellen V6 rundbalspress med variabel kammare konstruerats enligt dagens lantbrukares och entreprenörers krav.

Genom att utgå från sunt förnuft, är V660 flexkammarpressar enkla att använda. Finesser som variabel balkammare med tre breda remmar med dubbel drivning och snittverkets stopprensningssystem, i kombination med högklassiga komponenter, garanterar lång livslängd, lillförlitlighet och en flexkammarpress som är tillräckligt robust för att klara av de tuffaste grödor och fältförhållanden.

 

 
Beskrivning

På V660 flexkammarpress driver växellådans vänstra sida remmarna och rullarna i balkammaren, medan pickupen och snittverket drivs från maskinens högra sida. Detta system garanterar kortast möjliga drivlina och optimal effektfördelning.

 
 

McHale’s V660 är utrustad med en 2.1 meters galvaniserad pickup som klarar att plocka upp även de kortaste grödor. Exakt höjdkontroll fås genom det fjäderbelastade hydrauliska lyftsystemet. V660 rundbalspress levereras som standard med pneumatiska pickuphjul, som har markkontakt i extrakt samma linje som pickupfingrarna och styr pickupen perfekt även på ojämn mark.

Read More
 

Pickupen på V660 flexkammarpress är utrustad med sidoskruvar som effektivt matar in grödorna till snittverket.

Pickupen består av

 • fem rader med pickupfingrar
 • lager med dubbla lagerbanor
 • överbelastningskoppling
 • lucka i kamkurvan för inspektion/byte av lager

En matarrulle för pickupen är standard på McHale V660. Denna matarrulle jämnar ut ojämnheter i strängen och minimerar risken för stopp vid arbete i tunga strängar.

 

 

McHale V660 flexkammarpress är utrustad med ett 15-knivars snittverk. Då grödan kommer in i spiralrotorn, matas de in i snittverket av rotorns dubbelfingrar. Rotorns dubbla fingrar säkrar hög effektivitet medan spiralens utformning reducerar belastningstoppar då maskinen arbetar i tunga strängar. Snittrotorns konstruktion ger ett jämnt materialflöde, vilket reducerar risken för stopp och på så vis maximeras kapaciteten på V660.

Read More
 

Med alla 15 knivar inkopplade, levereras en teoretisk snittlängd på 65 mm. Knivarna på V660 flexkammarpress kan kopplas in och ur från förarplats. Om ett främmande föremål skulle komma in i snittverket, skyddas knivarna av ett hydrauliskt system, som tillåter att knivarna flyttar sig tillräckligt för att det främmande föremålet ska kunna passera, och sedan automatiskt återgår till sitt ursprungliga läge.

 

Knivarna i snittverket på McHale V660 flexkammarpress kan kopplas in och ur från förarplats. Vid inkoppling, trycks kniven in till rotorn, vilket garanterar jämn snittkvalitet. Knivarna har ett hydrauliskt skydd som garanterar att om ett främmande föremål skulle komma in i snittverket, trycks kniven ur sitt läge för att sedan automatiskt återgå.

Read More
 

Knivarna i snittenheten på V660 är tillverkade av härdat höghållfasthetsstål, vilket garanterar lång livslängd och maximal prestanda genom att minska driftstoppen för knivslipning.

 

McHale V660 flexkammarpress är konstruerad för att ge maximal prestanda, men då förhållandena för pressning inte alltid är ideala, kan ojämna strängar förekomma, vilket kan orsaka stopp. Huvuddrivkedjan skyddas av en överbelastningskoppling på kraftöverföringsaxeln.

Read More
 
 1. Om ett stopp skulle uppstå, blir föraren uppmärksammad på detta via smatterkopplingens ljud och kan då hydrauliskt sänka knivbryggan från förarplatsen.
 2. Detta öppnar inmatningskanalen och vid återinkoppling av kraftuttaget, matas stoppet igenom systemet.
 3. Knivbryggan kan sedan återföras, och pressningen med kan återupptas.
 

Balkammaren på V660 flexkammarpress består av 3 kraftiga remmar. Remmarna är extremt kraftiga och är förstärkta med syntetiskt material, vilket säkrar att remmarna kan absorbera och applicera stort tryck på materialet i den variabla kammaren.

Read More
 

V660 flexkammarpress kan producera balstorlekar från 0,7 m till 1,68 m. Balstorleken kan justeras i steg om 20 mm.

 

Balkammaren på McHale V660 flexkammarpress har dubbel drivning. Vid besvärliga förhållanden, som blött tungt gräs, om huvuddrivningen tenderar att slira, kopplas sekundärdrivningen in för att hjälpa rem- och materialrotation.

Read More
 

Den yttre rullen på bakluckan på V660 flyttas vartefter rundbalen formas, så att den alltid stöder balen, vilket säkrar att baldiametern hålls jämn.

 

Bakluckan på V660 flexkammarpress är utrustad med en uppsättning mekaniska lås, som håller balkammaren säkert stängd. Dessa lås hålls aktiverade ända tills följande faktorer uppfyllts: förprogrammerad balstorlek, densitet och tillräckligt med nät har applicerats. Efter nätningen, öppnas låsen, varefter luckan öppnas och högdensitetsbalen kan matas ut från balkammaren på V660.

 
 

På V660 flexkammarpress kan smörjfett appliceras till huvudlagren via ett antal centraliserade smörjblock. Följande lager smörjs:

 • Balkammarens drivsida
 • Balkammarens sida utan drivning
 • Snittrotorns lager (båda sidor)
 • Pickupens drev

 

Read More
 

Oljesmörjsystemet på V660 drivs från växellådan, så när kraftuttaget är inkopplad, påbörjas oljesmörjning av kedjorna. Maskinen oljesmörjer:

 • Kedjor på kammarens drivsida
 • Pickupens kedjor
 • Snittrotorns kedja
 • Kamspåret

 

 

McHale V660 är utrustad med en Expert Plus manöverbox med en stor grafisk display. Från förarplats kan föraren justera följande på manöverboxen;

 • Balstorlek
 • Baldensitet
 • Antalet nätvarv att applicera

 

Read More
 

Expert Plus manöverbox ger även föraren möjlighet att välja mellan hård eller mjuk balkärna, beroende på kundens utfodringskrav.

Styrenheten kan även spara 10 jobb. Den innehåller även;

 • Knivdisplay
 • Visning av bakluckans läge
 • Display för sänkbar knivbrygga
 • Smörjningslarm
 

Ett nytt nätbindningssystem med hög prestanda har utvecklats och konstruerats för V660-serien.

Read More
 

Nätets försträckning kan enkelt justeras via en variabel remskiva på maskinens högra sida och en dekal visar de olika inställningar som kan göras med systemet, beroende på nätkvaliteten som används. Detta nätbindningssystem är mycket tillförlitligt och omfattar:

 1. Steglös justering av nätets försträckning för att säkerställa optimal nätanvändning och balform.
 2. 180-graders omslutning runt matarvalsen av gummi, vilket eliminerar nätslirning under matningen.
 3. Kan ta nätrullar på bredder upp till 1300 mm.

 

 

Byte av nätrulle har optimerats på pressarna i V660-serien via det enkla och mycket effektiva “rock’n’roll” nätbytessystem. Användaren släpper helt enkelt på remmar som håller extrarullen på maskinens plattform och gungar (rock) nätrullen från sin förvaringsplats, over den lilla förhöjningen på plattformen och rullar (roll) in den i nätmagasinet. Förvaring för en extra nätrulle finns på pressen plattform i fram.

 
 

Video

V660 rundbalspress med flexkammare Video

 
Tekniska data

Höjd 2,75 m
Vikt 4000 kg
Längd 4,80 m
Bredd 2,55/2,58 m*

 


Grödledarplåt Tillbehör
Matarrulle för pickup Standard
Pneumatiska pickuphjul Standard
Arbetsbredd 2100 mm
Pickupaxlar 5
Avstånd mellan pickupfingrar 70 mm

 


Teoretisk snittängd 65 mm
Stenutlösning Hydrauliskt
Urkoppling knivar Hydraulisk, från förarplats
System för stopprensning Sänkbar knivbrygga
Antal knivar 15

 


Matning till balkammare Snittrotor (F5500)
Antal remmar 3
Diameter (m) 0,7 upp till 1,68
Bredd (m) 1,23

 


Nätningssystem 4 bommars försträckning
Förvaring av nätrullar 1+1 reserv
Nätsystem Från förarplats
Manövrering Manuell eller automatisk

 


Överbelastningsskydd för huvuddrivning Smatterkoppling
Överbelastningsskydd för pickup Slirkoppling
Kedjesmörjning Kontinuerlig
Växellåda Delad drivning

 


Manövrering Semi-automatisk
Justering av densitet Från förarplats
Justering av balstorlek Från förarplats
Manövreringssystem Expert Plus

Hjulbultar 8 bultar
Standarddäck 500/50-22.5
Balkick Standard
Färdljus Standard

 


Min. effektbehov 60 kW (80 hk)
Hydraulik 2 dubbelverkande ventiler, 1 friflödesretur
*Bredden beror på däckval

 


Bildgalleri
Recensioner
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Sänd in ditt omdöme
 
Återförsäljare

Sök efter återförsäljare