Yleiskatsaus
Tuotteen tekniset tiedot
Video
Tekniset tiedot
Kuvasto
Arvioinnit
Jälleenmyyjät
Yleiskatsaus

Viljelijät ja urakoitsijat ovat olleet jatkuvassa kustannuspaineessa viimeisten 10 vuoden ajan. Kustannussäästöä ajatellen McHale on kehittänyt yhdistelmäkoneen McHale Fusion 3, joka yhdistää kaksi perinteisesti erillistä työvaihetta, paalauksen ja käärinnän. Ne on yhdistetty yhdeksi työvaiheeksi, jonka suorittamiseen tarvitaan vain yksi kuljettaja ja kone. Ainutlaatuinen Fusion 3 on suunniteltu nimenomaan suurten tuotantomäärien paalainkäärimeksi.

McHale tunnustetaan maailman johtavaksi paalainkäärimien kehittelijäksi ja valmistajaksi. Huippumalli on McHale Fusion 3.

McHale Fusion 3 paalainkäärin koostuu 18-telaisesta, kiinteäkammioisesta paalaimesta ja siihen yhdistetystä pystyasennossa olevasta käärintäkehästä. McHale Fusion 3 on täysin automatisoitu paalainkäärin. Paalausta ja käärintää hallitaan traktorin ohjaamosta helppokäyttöisellä ohjausyksiköllä. McHale Fusion 3 paalainkäärin on vankkatekoinen kone. Se ei ole paalaimeen liitetty käärin, vaan se on alun perin suunniteltu tehokkaaksi yhdistelmäkoneeksi. Ainutlaatuista Fusion 3 paalainkäärimessä on myös patentoitu, kompakti paalinsiirtokoneisto. Se lisää koneen suorituskykyä ja päivittäistä tuotantomäärää. Paalainkäärin tekee 50-60 paalia tunnissa vain yhdellä paalinsiirrolla (McHalen patentoima paalinsiirto), mikä kasvattaa tuottavuutta, vähentää käyttökustannuksia ja parantaa kannattavuutta.

Urakoitsijat ja viljelijät ympäri maailmaa käyttävät Fusion 3 paalainkäärintä säilörehupyöröpaalien tekemiseen. McHale Fusion 3 tunnetaan tiiviitä paaleja tekevänä koneena. Tarkan, pystyasennossa olevan käärintäkehän ansiosta Fusion 3:lla syntyy erittäin korkealaatuista säilörehua.

McHalen Fusion 3 paalainkäärimiä käytetään kummallakin pallonpuoliskolla etupäässä nurmirehun ja sini- eli rehumailasen paalaukseen. Aikaansa seuraavat urakoitsijat ja viljelijät käyttävät konetta muidenkin rehujen paalaukseen. Fusion 3 paalainkäärintä voidaan käyttää myös heinän ja oljen paalaukseen. Tällöin heinä- tai olkipyöröpaalit voidaan koota käärintäpöydälle ja laskea pareittain pellolle odottamaan kuljetusta. McHalen Fusion 3 paalainkäärimet tekevät tunnetusti erittäin tiiviitä säilörehu-, heinä-ja olkipyöröpaaleja.

McHalen Fusion 3 paalainkäärimiä käytetään yli 50 maassa. Ne ovat monien suurten urakoitsijoiden ja aikaansa seuraavien maidontuottajien suosikkeja Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Hollannissa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Puolassa, Unkarissa, Kanadassa, USA:ssa, Koreassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

 
Tuotteen tekniset tiedot

McHale Fusion 3 paalainkäärimen paalikammio avautuu vaakasuunnassa kuin kahmarin kauha ja sen alaosa siirtää verkolla sidotun paalin pystyasennossa olevan käärintäkehän käärittäväksi. McHalen patentoimalla, ainutlaatuisella järjestelmällä on useita etuja muihin paalainkäärimiin verrattuna.

Read More
 
 1. McHale Fusion 3 paalainkäärimen pituus on 5,8 m. Se on lyhempi ja ketterämpi kuin kilpailijoiden koneet. Tästä on huomattavaa etua pienillä pelloilla ja mäkisillä mailla.
 2. McHale Fusion 3 paalainkäärimessä paalin siirto tapahtuu paalikammion auetessa ja sulkeutuessa. Koska paalin siirto tapahtuu yhdellä liikkeellä paalaimen auetessa ja sulkeutuessa, koneen kapasiteetti pysyy samana kuin perinteisillä kiinteäkammioisilla pyöröpaalaimilla.
 3. McHale Fusion 3 paalainkäärimessä paalin siirto tapahtuu yhdellä liikkeellä ja kestää alle 10 sekuntia. Täten paaleja syntyy nopeasti ja tehokkaasti. McHalen patentoima yksivaiheinen paalinsiirto on 10 sekuntia nopeampi kuin kilpailevien koneiden kaksivaiheinen paalinsiirto. Näin säästyy 10 minuuttia tunnissa (jos tehdään 60 paalia/tunti).
 4. McHale Fusion 3 paalainkäärimen paalikammion alaosan sivuseinät tukevat paalia siirron aikana ja estävät sen siirtymisen sivusuunnassa rinteissä ajettaessa.
 5. McHale Fusion 3 paalainkäärimessä paali siirretään pystyasennossa olevan käärintäkehän sisälle vain yhdellä liikkeellä paalikammion avautuessa ja sulkeutuessa. Näin paalikammion ja käärintälaitteen välille ei tarvita muita siirtolaitteita, kuten siirtovartta tai siirtopöytää. Kun paali siirtyy yhdellä liikkeellä eikä sitä tarvitse käsitellä kahdesti, McHale Fusion toimii nopeammin ja luotettavammin.  Tuotanto kasvaa, kun koneen ei tarvitse pysähtyä pitkäksi aikaa paalin siirtoa odottamaan.
 

McHale Fusion 3 paalainkäärimessä vaihteiston vasen puoli pyörittää paalikammion teloja, kun taas noukkimen ja silppurin käyttö on koneen oikealla puolella. Näin voimansiirtolinjat ovat suorat ja lyhyet ja voima jakautuu optimaalisesti.

 
 

McHale Fusion 3 paalainkäärimessä on tehokas, 2.1 m leveä galvanoitu noukin, joka poimii lyhyenkin kasvuston. Jousikeventimen ja hydraulisen noston ansiosta korkeuden säätö onnistuu tarkasti. Noukkimessa on syöttöruuvit, jotka siirtävät rehun hellävaraisesti silppuriin. Noukkimessa on

Read More
 
 • viisi piikkien
 • ohjainradassa kaksiriviset laakerit
 • momentinrajoitin
 • tarkistusaukko ohjainradan sivussa laakereiden tarkastusta ja vaihtoa varten

Fusion 3 pyöröpaalaimeen on saatavissa rehuntasaustela lisävarusteena. Tela tasoittaa epätasaiset karhot ja ehkäisee tukoksia raskaita karhoja käsiteltäessä.

 

Roottori on suunniteltu pitämään rehun virtaus tasaisena ja estämään tukoksia ja siten tehostamaan tuotantoa. Silppurissa on 25 terää. Silppurin terät on valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä. Ne kytketään päälle ja pois traktorin ohjaamosta. Silppuamisasennossa olevat terät ulottuvat roottorin lamellien väliin, joten silppu pysyy tasalaatuisena.

 
 

Epäedullisissa paalausolosuhteissa karhot saattavat olla epätasaisia ja aiheuttaa tukoksia. Fusion 3 paalainkäärimen päävoimansiirron ketju on suojattu nivelakselissa olevalla momentinrajoittimella.

Read More
 
 1. Momentinrajoittimen luistaminen varoittaa tukoksesta. Kuljettaja voi tällöin laskea noukkimen pohjaa hydraulisesti alaspäin ohjaamosta käsin.
 2. Toimenpide suurentaa silppurin syöttökuilua ja tukos kulkeutuu sen läpi, kun voimanotto kytketään uudelleen päälle.
 3. Noukkimen pohja voidaan taas nostaa ylös ja jatkaa paalausta.
 

McHale Fusion 3 paalainkäärimen paalikammio tekee 1,23 x 1,25 m pyöröpaaleja. Järeä paalikammio koostuu 18 vankasta telasta, jotka on valmistettu korkealaatuisesta teräsputkesta. Telat on suunniteltu pyörittämään paalia tehokkaasti. Vetopuolen ja vastakkaisen puolen telojen akselien halkaisija on 50 mm. Vetopuolella, jossa kuormitus on suurin, on 50 mm kaksiriviset laakerit.

Read More
 

McHalen Fusion 3 paalainkäärimessä on lujat voimansiirtoketjut ja ketjupyörät, jotka pidentävät koneen käyttöikää ja vähentävät häiriöihin hukkautuvaa aikaa.

 • vetopuolen ketjut 1¼” (20B)
 • roottorin ketju  1″ Duplex (16B-2)
 • noukkimen ketjut  3/4″ (60H)

Telojen päissä on McHalen omaa suunnittelua olevat itsepuhdistuvat tiivisteet, joiden ansiosta laakeriin pyrkivä lika työntyy automaattisesti ulos.

 

Fusion 3 paalainkäärimen pystyasennossa olevassa käärintäkehässä on kaksi 750 mm muovitusyksikköä. Yhdessä ne käärivät paalin neljään muovikerrokseen noin 20 sekunnissa ja kuuteen muovikerrokseen 30 sekunnissa. Näin käärintäasema vapautuu aina ajoissa seuraavalle paalille.

Read More
 

Muovitusyksiköissä on kalvonkatkosanturit. Kuljettaja saa ohjausyksikön avulla ilmoituksen, jos jompikumpi kalvo katkeaa tai loppuu. Jos kalvo loppuu vain toisesta yksiköstä, Fusion 3 jatkaa käärintää yhdellä yksiköllä. Samalla paalain pienentää paalin pyörimisnopeutta ja lisää automaattisesti käärintäkehän kierrosten määrää, jotta paali tulee käärittyä asianmukaisesti.

 

Viimeisellä muovituskierroksella kalvon katkaisu- ja kiinnipitolaitteisto tulee esiin ottaen kalvon hallintaansa. Sitten laitteisto kuroo kalvon kokoon, katkaisee ja pitää paikallaan. Tämä järjestelmä lisää Fusion 3 paalainkäärimen toimintavarmuutta etenkin käärittäessä paaleja helteellä tai kosteissa olosuhteissa.

 
 

McHale Fusion 3 paalainkäärintä hallitaan Expert Plus ohjausyksiköllä, joka valvoo täysin automatisoitua paalausta ja käärintää.

Read More
 

Expert Plus ohjausyksikössä on suurikokoinen graafinen näyttö. Kuljettaja voi seurata näytöstä missä paalaus- ja käärintävaiheessa kone on.

 

Pellolle tullessaan kuljettaja voi valita ohjausyksiköstä seuraavat toiminnot:

 • silppurin terät päälle tai pois päältä
 • käärityn paalin luovutus tai jättäminen paalainkäärimeen
 • tämä riippuu yleensä maasto-olosuhteista.
 • vain heinän tai oljen paalaus – tällöin käärintäkehää ei tarvita
 • paalinsiirtotavan valinta maasto-olosuhteita vastaavaksi
Read More
 

Fusion 3 paalainkäärimen liikkuessa karhoa pitkin tapahtuu seuraavaa.

 1. Kun paali on muodostettu, ohjausyksikkö ilmoittaa äänimerkillä, että paali on täysi
 2. Kuljettaja pysäyttää koneen karholle, ja paalain sitoo ennalta asetetun määrän verkkokerroksia automaattisesti.
 3. Kun verkko on katkaistu, paalin siirto tapahtuu automaattisesti. Paalikammion sulkeutuessa kuljettaja voi jatkaa paalausta.

McHale Fusion 3 paalainkäärin käärii paalin automaattisesti ja pudottaa sen, kun seuraavaa paalia sidotaan paalikammiossa (tasaisella maalla) tai kun kuljettaja painaa paalinluovutuspainiketta (mäkisillä mailla).

 

Fusion 3-paalain antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita kolmen teräkäytön välillä. Silppuamien voidaan suorittaa käyttäen 12 tai 13 terää. Mikäli halutaan erittäin hienoa silppua, voidaan kaikki 25 terää ottaa käyttöön, jolloin silpun teoreettinen pituus on 46 mm.

 
 

Video

Fusion 3 – Paalainkäärin Video

Muut videot

 
 
Tekniset tiedot

Paino 5700kg
Korkeus 3,02m
Leveys 2,76m /2,94 m*
Pituus 5,80m

 


Työleveys 2100mm
Noukkimen ilmakumipyörä Vakio
Noukkimen nosto Hydraulinen
Piikkiväli 70 mm
Piikkitankoja 5

 


Terien ohjaus Hydraulisesti traktorista
Terien suoja Hydraulinen
Silpun pituus, teoreettinen 46 mm
Teriä, maksimi 25
Tukkeuman poisto Alaslaskettava pohja

 


Telojen määrä 18 kpl
Leveys 1,23m
Halkaisija 1,25m

 


Verkkosidonnan säätö Manuaali, koneessa
Verkkorullia 1 + 1 varastossa
Sidontamenetelmä Tankokiristys
Ohjaus Manuaali tai automaatti

 


Kalvorullien varastointi 10 rullaa ja 2 rullaa käärintälaitteissa
Kalvokerroksia 2 + 2 + 2
Käärintälaitteet 2 x 750mm
Kalvon kiristys 70 % vakio (55 % tilauksesta)
Järjestelmä Pystyasennossa oleva kehä

 


Noukkimen suojaus Nokkakytkin
Päävoimansiirron suojaus Nokkakytkin
Kulmavaihde Jaettu voimansiirto
Ketjujen voitelu Automaattinen (Vakio)

 


Tiukkuuden säätö Paalaimen venttiilillä
Käyttö Täysiautomaattinen
Hallintajärjestelmä Expert

 


Elektroniikka 12 VDC, noin 7 A
Öljyntuotto, vähintään 45 l/min, 180 bar
Hydrauliikkajärjestelmä Avoin, suljettu tai PFC
Tehontarve, vähintään 80kW (107hv)
Rengaskoot 650/50R-22.5

 


Kuvasto
Arvioinnit
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Lähetä arviointi
 
Jälleenmyyjät

Paikanna edustajat