Käyttöehdot

Ehdot ja edellytykset

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen seuraavat ehdot:

Seuraavaa terminologiaa sovelletaan näihin käyttöehtoihin, tietosuojaselosteeseen ja vastuuvapauslausekkeeseen sekä kaikkiin sopimuksiin: ”Asiakas”, ”Sinä” ja ”Sinun” tarkoittaa sinua, joka käytät tätä verkkosivustoa ja hyväksyt Yhtiön ehdot. ”Yhtiö”, ”Me”, ”Me” ja ”Me” viittaavat yhtiöömme. ”Osapuoli”, ”Osapuolet” tai ”Me” tarkoittaa sekä asiakasta että meitä itseämme tai joko asiakasta tai meitä itseämme. Kaikilla ehdoilla tarkoitetaan tarjousta, hyväksyntää ja maksun suorittamista, joka on tarpeen, jotta voimme tarjota asiakkaalle apuamme sopivimmalla tavalla, olipa kyseessä sitten muodollinen tapaaminen, jonka kesto on määrätty, tai mikä tahansa muu keino, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti vastata asiakkaan tarpeisiin, jotka liittyvät yrityksen tarjoamiin palveluihin/tuotteisiin, Englannin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja sen mukaisesti. Kaikki edellä mainittujen termien tai muiden sanojen käyttö yksikössä, monikossa, isolla alkukirjaimella ja/tai hän tai he ovat keskenään vaihdettavissa ja viittaavat siten samaan.

Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Yrityksen valtuutetut työntekijät käyttävät yksittäisiltä asiakkailta kerättyjä tietoja vain, jos he tarvitsevat niitä. Tarkistamme jatkuvasti järjestelmiämme ja tietojamme varmistaaksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun. Parlamentti on luonut erityisiä rikosnimikkeitä tietokonejärjestelmiin ja tietoihin kohdistuville luvattomille toimille. Tutkimme kaikki tällaiset toimet, jotta voimme nostaa syytteen ja/tai käynnistää siviilioikeudellisen menettelyn vahingonkorvausten perimiseksi vastuussa olevia vastaan.

Luottamuksellisuus

Olemme rekisteröityneet vuoden 1998 tietosuojalain mukaisesti, ja näin ollen kaikki asiakasta ja hänen asiakastietojaan koskevat tiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Asiakastietoja pidetään kuitenkin luottamuksellisina, joten niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta [valmistajamme/toimittajamme ja] jos lakisääteisesti niin vaaditaan asianmukaisille viranomaisille. Asiakkailla on oikeus pyytää nähtäväksi ja kopioida kaikki säilyttämämme asiakasrekisterit sillä edellytyksellä, että meille ilmoitetaan tällaisesta pyynnöstä kohtuullisessa ajassa. Asiakkaita pyydetään säilyttämään jäljennökset palveluiden tarjoamiseen liittyvästä kirjallisuudesta. Tarvittaessa annamme asiakkaalle asianmukaista kirjallista tietoa, esitteitä tai kopioita asiakirjoista osana sovittua sopimusta molempien osapuolten eduksi.

Emme myy, jaa tai vuokraa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille emmekä käytä sähköpostiosoitettasi ei-toivottuun postitukseen. Yhtiön lähettämät sähköpostiviestit liittyvät ainoastaan sovittujen palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen.

Vastuuvapauslauseke
Poikkeukset ja rajoitukset

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Yhtiö on lain sallimissa rajoissa:

  • sulkee pois kaikki tähän verkkosivustoon ja sen sisältöön liittyvät vakuutukset ja takuut, jotka liittyvät tähän verkkosivustoon ja sen sisältöön tai joita tytäryhtiöt tai muut kolmannet osapuolet tarjoavat tai saattavat tarjota, mukaan lukien tämän verkkosivuston ja/tai yhtiön kirjallisuuden mahdolliset epätarkkuudet tai puutteet; ja
  • sulkee pois kaiken vahingonkorvausvastuun, joka aiheutuu tämän verkkosivuston käytöstäsi tai sen yhteydessä. Tämä sisältää rajoituksetta välittömät menetykset, liiketoiminnan tai voittojen menetykset (riippumatta siitä, oliko tällaisten voittojen menetys ennakoitavissa, aiheutuiko se tavanomaisessa toiminnassa tai olitko ilmoittanut yhtiölle tällaisten mahdollisten menetysten mahdollisuudesta), tietokoneellesi, tietokoneohjelmistoillesi, järjestelmillesi ja ohjelmillesi sekä niiden sisältämille tiedoille aiheutuneet vahingot tai muut välittömät tai välilliset, epäsuorat, välilliset ja satunnaiset vahingot.
    Yhtiö ei kuitenkaan sulje pois vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka on aiheutunut sen huolimattomuudesta. Edellä mainittuja poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan vain lain sallimissa rajoissa. Tämä ei vaikuta mihinkään lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana.

Saatavuus

Olet yksin vastuussa siitä, että arvioit tämän sivuston kautta saatavilla olevien latausten, ohjelmien ja tekstien soveltuvuuden tiettyyn tarkoitukseen. Tämän sivuston tai sen sisällön uudelleenjakelu tai uudelleenjulkaiseminen, mukaan lukien kehystämällä tai muulla vastaavalla tai muulla tavalla, on kielletty ilman yhtiön nimenomaista kirjallista suostumusta. Yhtiö ei takaa, että tämän sivuston palvelu on keskeytymätöntä, oikea-aikaista tai virheetöntä, vaikka se tarjotaan parhaan kykynsä mukaan. Käyttämällä tätä palvelua vapautat tämän yhtiön, sen työntekijät, edustajat ja tytäryhtiöt kaikista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet millä tahansa tavalla ja mistä tahansa syystä.

Lokitiedostot

Käytämme IP-osoitteita trendien analysointiin, sivuston hallinnointiin, käyttäjän liikkumisen seurantaan ja laajojen demografisten tietojen keräämiseen yleistarkoituksiin. IP-osoitteita ei yhdistetä henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin. Lisäksi verkkopalvelimemme kirjaavat automaattisesti järjestelmähallintaa, käyttötapojen havaitsemista ja vianmääritystä varten tavanomaiset käyttötiedot, mukaan lukien selaimen tyyppi, käyttöajat/avoimet postit, pyydetty URL-osoite ja lähettäjän URL-osoite. Näitä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille, ja niitä käytetään vain tämän yrityksen sisällä tarpeen mukaan. Kaikkia näihin tietoihin liittyviä yksilöitävissä olevia tietoja ei koskaan käytetä millään muulla kuin edellä mainitulla tavalla ilman nimenomaista lupaasi.

Linkit tälle verkkosivustolle

Et saa luoda linkkiä millekään tämän verkkosivuston sivulle ilman kirjallista suostumustamme. Jos luot linkin tämän verkkosivuston sivulle, teet sen omalla vastuullasi, ja edellä esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan tämän verkkosivuston käyttöön linkittämällä siihen.

Linkit tältä verkkosivustolta

Emme valvo emmekä tarkista tai tarkastele tältä verkkosivustolta linkitettyjen muiden osapuolten verkkosivustojen sisältöä. Me emme välttämättä jaa tai tue tällaisilla verkkosivustoilla esitettyjä mielipiteitä tai materiaalia, eikä meidän tule pitää niitä mielipiteiden tai materiaalin julkaisijana. Huomaa, että emme ole vastuussa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Kehotamme käyttäjiämme olemaan tietoisia, kun he poistuvat sivustoltamme, ja lukemaan näiden sivustojen tietosuojaselosteet. Sinun on itse arvioitava kaikkien muiden tähän sivustoon liitettyjen tai tämän sivuston kautta käytettävien sivustojen turvallisuus ja luotettavuus, ennen kuin luovutat niille henkilökohtaisia tietoja. Yritys ei ota vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että luovutat henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Tekijänoikeusilmoitus

Tekijänoikeudet ja muut asiaankuuluvat immateriaalioikeudet koskevat kaikkea tekstiä, joka liittyy yhtiön palveluihin ja tämän verkkosivuston koko sisältöön.

Yhtiön logo on yhtiön rekisteröity tavaramerkki Irlannissa ja muissa maissa. Tällä verkkosivustolla esitellyt tämän yrityksen tuotemerkit ja erityispalvelut ovat tavaramerkkejä.

Viestintä

Meillä on useita eri sähköpostiosoitteita eri kyselyitä varten. Nämä ja muut yhteystiedot löytyvät verkkosivujemme Yhteystiedot-linkistä tai yhtiön kirjallisuudesta tai yhtiön ilmoittamista puhelin-, faksi- tai matkapuhelinnumeroista.

Tämä yritys on rekisteröity Irlannissa – Yritysnumero: 111991. McHale Engineering , Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, Irlanti.

Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle sellaisesta sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämättä jättämisestä, joka johtuu osapuolen määräysvallan ulkopuolella olevasta tapahtumasta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, luonnonvoimat, terrorismi, sota, poliittiset levottomuudet, kapinat, mellakat, kansalaislevottomuudet, siviili- tai sotilasviranomaisen toimet, kansannousu, maanjäristys, tulva tai muut luonnon tai ihmisen aiheuttamat tapahtumat, jotka eivät ole hallinnassamme ja jotka aiheuttavat tehdyn sopimuksen tai sopimuksen päättymisen tai jotka eivät olisi voineet olla kohtuudella ennakoitavissa. Osapuolen, jota tällainen tapahtuma koskee, on ilmoitettava siitä viipymättä toiselle osapuolelle ja pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin noudattamaan tässä sopimuksessa olevia sopimusehtoja.

Luopuminen

Se, että jompikumpi osapuoli ei vaadi tämän sopimuksen tai minkä tahansa sopimuksen jonkin määräyksen tiukkaa noudattamista tai että jompikumpi osapuoli ei käytä mitään oikeuttaan tai oikeussuojakeinoaan, johon sillä on oikeus tämän sopimuksen nojalla, ei merkitse siitä luopumista eikä aiheuta tämän sopimuksen tai minkä tahansa sopimuksen mukaisten velvoitteiden vähenemistä. Tämän tai minkä tahansa sopimuksen määräyksistä luopuminen ei ole voimassa, ellei siitä nimenomaisesti ilmoiteta, että se on sellainen, ja elleivät molemmat osapuolet ole allekirjoittaneet sitä.

Yleistä

Näihin ehtoihin sovelletaan Irlannin lakeja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa [and using our services/buying our products] hyväksyt nämä ehdot ja suostut siihen, että Englannin tuomioistuimet ovat yksinomaisesti toimivaltaisia kaikissa tällaisesta käytöstä johtuvissa riita-asioissa. Jos jokin näistä ehdoista katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostain syystä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen edellä esitettyihin poissulkemisiin ja rajoituksiin), pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto irrotetaan näistä ehdoista ja loput ehdot pysyvät voimassa. Se, että Yhtiö ei pane täytäntöön mitään näiden ehtojen ja sopimusten määräyksiä tai että se ei käytä irtisanomismahdollisuuttaan, ei merkitse luopumista tällaisista määräyksistä eikä vaikuta näiden ehtojen ja sopimusten tai niiden osien pätevyyteen tai oikeuteen panna kaikki määräykset myöhemmin täytäntöön. Näitä käyttöehtoja ei saa muuttaa, muunnella tai täydentää muutoin kuin kirjallisesti ja yhtiön asianmukaisesti valtuutettujen edustajien allekirjoittamana.

Ilmoitus muutoksista

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ajoittain parhaaksi katsomallaan tavalla, ja sivuston jatkuva käyttösi merkitsee, että hyväksyt kaikki näihin ehtoihin tehdyt muutokset. Jos tietosuojakäytäntöihimme tehdään muutoksia, ilmoitamme niistä kotisivuillamme ja muilla keskeisillä sivuillamme. Jos sivustomme asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen käyttötavoissa tapahtuu muutoksia, ilmoitamme niistä sähköpostitse tai postitse niille, joita muutos koskee. Tietosuojakäytäntömme muutokset julkaistaan verkkosivustollamme 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Siksi sinun on suositeltavaa lukea tämä lausunto säännöllisesti uudelleen.

Nämä ehdot ovat osa asiakkaan ja meidän välistä sopimusta. Tämän verkkosivuston käyttäminen ja/tai varauksen tai sopimuksen tekeminen osoittaa, että ymmärrät, hyväksyt ja hyväksyt vastuuvapauslausekkeen ja kaikki tässä olevat ehdot. Lakisääteiset kuluttajaoikeutesi säilyvät ennallaan.

© McHale 2022 Kaikki oikeudet pidätetään