Zásady ochrany osobních údajů

Informace o ochraně soukromí a ochrana vašeho soukromí
Úvod

Ve společnosti McHale respektujeme vaše právo na soukromí a dodržujeme povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách je popsat, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete při návštěvě těchto webových stránek (www.mchale.net). Pokud vám tyto zásady ochrany osobních údajů nevyhovují, neměli byste tyto webové stránky používat.

Návštěvou těchto webových stránek souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů. Veškeré externí odkazy na jiné webové stránky jsou jako takové jasně označeny a my nejsme odpovědní za obsah ani zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek.

Typy shromažďovaných informací

Uchováváme dva typy informací:

Osobní údaje

Jedná se o údaje, které vás identifikují nebo mohou být použity k vaší identifikaci nebo kontaktování a mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto informace od vás získáváme pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnete.

Neosobní údaje

Stejně jako většina webových stránek shromažďujeme statistické a jiné analytické informace (prostřednictvím souborů cookie) shromážděné na souhrnném základě o všech návštěvnících našich webových stránek. Tyto neosobní údaje zahrnují informace, které nelze použít k vaší identifikaci nebo kontaktování, jako jsou demografické informace týkající se například IP adres uživatelů, pokud byly oříznuty nebo anonymizovány, typy prohlížečů a další anonymní statistické údaje týkající se používání našich webových stránek.

Účely, pro které uchováváme vaše údaje

Neosobní údaje

Neosobní údaje získané od návštěvníků našich webových stránek používáme v souhrnné formě, abychom lépe pochopili, odkud návštěvníci přicházejí, a abychom mohli lépe navrhnout a uspořádat naše webové stránky.

Osobní údaje

Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme zpracovávat pro následující účely:

  • v případě potřeby vás kontaktovat v souvislosti s jakoukoli komunikací, kterou nám můžete zaslat;
  • informovat vás o aktualizacích našich služeb/produktů.
  • abychom vás mohli kontaktovat ohledně vašeho dotazu na produkt.
  • Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k vyřešení vašeho dotazu.

Poskytování informací třetím stranám

Vaše osobní údaje nepředáme třetím stranám, pokud jste k tomu nedali souhlas nebo pokud to není nutné k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu. To zahrnuje i mailingové služby třetích stran, jako je Mailchimp. Ve všech těchto případech je třetí strana vázána podobnými požadavky na ochranu údajů a vaše údaje nejsou používány k žádnému účelu, který nesouvisí s dotazem, který jste nám zaslali.

Pokud váš dotaz souvisí s prodejem, může společnost McHale sdílet vaše kontaktní údaje s místním prodejcem/dovozcem/distributorem, který vás bude následně kontaktovat.

Vaše osobní údaje zveřejníme, pokud se v dobré víře domníváme, že je musíme zveřejnit, abychom vyhověli platným zákonům, předvolání, příkazu k prohlídce, soudnímu nebo regulačnímu příkazu nebo jinému zákonnému požadavku.

Zabezpečení

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech. Z povahy internetu vyplývá, že nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám prostřednictvím internetu předáte. U žádného přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Přijmeme však veškerá přiměřená opatření (včetně vhodných technických a organizačních opatření) k ochraně vašich osobních údajů.

Aktualizace, ověřování a mazání osobních údajů

Můžete nás informovat o jakýchkoli změnách svých osobních údajů a my v souladu s našimi povinnostmi podle irských zákonů o ochraně údajů z let 1988 a 2002 vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem aktualizujeme nebo vymažeme. Chcete-li zjistit, jaké osobní údaje o vás uchováváme, nebo chcete-li své osobní údaje aktualizovat, změnit nebo odstranit z naší databáze, napište nám na adresu
[email protected]
. Každá taková žádost subjektu údajů může podléhat předepsanému poplatku.

Změny zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách

Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně zveřejňujeme. Pokud se kdykoli rozhodneme používat osobní údaje způsobem, který se významně liší od způsobu uvedeného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách nebo od způsobu, který vám byl jinak sdělen v době jejich shromažďování, oznámíme vám to e-mailem a vy budete mít na výběr, zda vaše údaje budeme používat novým způsobem.

Chcete-li se podívat na naše úplné prohlášení o ochraně osobních údajů, klikněte na

zde

Další informace o souborech cookie

zde.