Integritetspolicy

Information om sekretess och skydd av din sekretess
Introduktion

Vi på McHale respekterar din rätt till integritet och uppfyller våra skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679. Syftet med denna sekretesspolicy för webbplatsen är att beskriva hur vi hanterar personuppgifter som du lämnar till oss när du besöker denna webbplats (www.mchale.net). Om du inte är nöjd med denna sekretesspolicy för webbplatsen bör du naturligtvis inte använda den här webbplatsen.

Genom att besöka den här webbplatsen godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy för webbplatsen. Alla externa länkar till andra webbplatser är tydligt identifierbara som sådana, och vi ansvarar inte för innehållet eller sekretesspolicyn på dessa andra webbplatser.

Typer av insamlad information

Vi sparar två typer av information:

Personuppgifter

Detta är uppgifter som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig och kan omfatta ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer. Sådan information samlas endast in från dig om du frivilligt lämnar den till oss.

Icke-personliga uppgifter

Liksom de flesta webbplatser samlar vi in statistisk och annan analytisk information (via cookies) om alla besökare på vår webbplats på aggregerad basis. Dessa icke-personliga uppgifter omfattar information som inte kan användas för att identifiera eller kontakta dig, t.ex. demografisk information om t.ex. användarnas IP-adresser där de har klippts bort eller anonymiserats, webbläsartyper och andra anonyma statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats.

Ändamål för vilka vi har din information

Icke-personliga uppgifter

Vi använder de icke-personuppgifter som samlas in från besökare på vår webbplats i aggregerad form för att få en bättre förståelse för varifrån våra besökare kommer och för att hjälpa oss att bättre utforma och organisera vår webbplats.

Personuppgifter

Vi kommer att behandla alla personuppgifter som du lämnar till oss för följande ändamål:

  • för att kontakta dig vid behov i samband med meddelanden som du kan skicka till oss;
  • för att hålla dig informerad om uppdateringar av våra tjänster/produkter
  • för att följa upp din produktförfrågan.
  • Vi kommer endast att behålla din information så länge som det är nödvändigt för att kunna besvara din fråga.

Utlämnande av information till tredje part

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har gett ditt samtycke till detta eller om tredje part krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig en tjänst. Detta inkluderar utskickstjänster från tredje part som Mailchimp. Under alla sådana omständigheter är tredje part bunden av liknande krav på dataskydd och dina uppgifter används inte i något syfte som inte har något samband med den fråga som du ställde till oss.

Om din fråga är försäljningsrelaterad kan McHale dela dina kontaktuppgifter med din lokala återförsäljare/importör/distributör som sedan följer upp dig.

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter om vi i god tro anser att vi måste lämna ut dem för att följa tillämplig lag, en kallelse, en husrannsakan, ett domstols- eller myndighetsbeslut eller andra lagstadgade krav.

Säkerhet

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar. Internet är av sådan art att vi inte kan garantera eller garantera säkerheten för information som du överför till oss via Internet. Ingen dataöverföring via Internet kan garanteras vara 100 % säker. Vi kommer dock att vidta alla rimliga åtgärder (inklusive lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder) för att skydda dina personuppgifter.

Uppdatering, kontroll och radering av personuppgifter

Du kan informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter, och i enlighet med våra skyldigheter enligt de irländska dataskyddslagarna 1988 och 2002 kommer vi att uppdatera eller radera dina personuppgifter i enlighet med detta. För att ta reda på vilka personuppgifter vi har om dig eller för att få dina personuppgifter uppdaterade, ändrade eller borttagna från vår databas, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på följande adress
[email protected]
. Alla sådana förfrågningar från registrerade kan vara föremål för den föreskrivna avgiften.

Ändringar i sekretesspolicyn för webbplatsen

Alla ändringar av denna sekretesspolicy för webbplatsen kommer att publiceras på denna webbplats så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om det finns några, vi avslöjar den. Om vi när som helst bestämmer oss för att använda personuppgifter på ett sätt som skiljer sig avsevärt från det som anges i denna sekretesspolicy för webbplatsen, eller som på annat sätt meddelades till dig vid den tidpunkt då uppgifterna samlades in, kommer vi att meddela dig via e-post och du kommer att ha möjlighet att välja om vi ska använda dina uppgifter på det nya sättet eller inte.

För att se vår fullständiga integritetspolicy klicka på

här

Ta reda på mer om kakor

här.