McHale Úplné zásady ochrany osobních údajů

1. O nás
Jsme společnost McHale Engineering ULC („McHale“), přední mezinárodní výrobce specializovaných zemědělských strojů se sídlem v Irsku. Specializujeme se na lisy, kombinované baličky, baličky, řezací a manipulační zařízení.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká způsobu, jakým zpracováváme osobní údaje, pokud jsme správci pro účely GDPR.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo osobních údajů, které o vás uchováváme, kontaktujte nás:

 • e-mailem na adresu:

  [email protected]

 • nebo nám napište na adresu: McHale, Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, F31 K138 Irsko

2. O vás
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme za účelem provozování naší činnosti.

2.1 Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na následující osoby:

 • návštěvníky našich webových stránek;
 • obchodní kontaktní údaje našich distribučních partnerů, prodejců a dodavatelů;
 • kupující strojů McHale;
 • zájemci o práci ve společnosti McHale
 • osoby, které kontaktujeme v souvislosti s našimi produkty a službami, a účastníci našich akcí/výstav.

3. Kategorie osobních údajů
Tato část vysvětluje kategorie osobních údajů, které zpracováváme.

Osobní údaje, které zpracováváme, spadají do 6 hlavních okruhů:

 • Kontaktní a identifikační údaje
 • Kontaktní a nákupní informace
 • Komunikační data
 • Finanční údaje
 • Náborové údaje
 • Webová data

3.1 Abychom vám mohli poskytovat naše služby a provozovat naše podnikání, potřebujeme určité osobní údaje.

Typ osobních údajů Popis
Kontaktní a identifikační údaje. Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, společnost a oddělení.
Kontaktní a nákupní informace Jméno, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, sériové číslo zařízení.
Komunikační data Osobní údaje obsažené v komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo dopisu.
Finanční údaje Platební údaje pro online objednávky.
Náborové údaje Identifikační údaje, údaje ze životopisu, reference a údaje z přihlášky
Webová data Údaje o typu zařízení, které používáte, IP adrese zařízení, operačním systému, zdroji odkazů, délce návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cestách na webových stránkách, jakož i informace o načasování, frekvenci a způsobu využívání služeb. Tyto informace jsou shromažďovány na souhrnné úrovni a vaše identifikační údaje nejsou ukládány jako součást těchto technických údajů.

 

4.Naše účely zpracování

Veškeré zpracování osobních údajů musí mít stanovený účel. Zde vysvětlujeme účel zpracování vašich osobních údajů.

 

Typ osobních údajů Účel
Kontaktní a identifikační údaje Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, společnost a oddělení.
Kontaktní a nákupní informace Jméno, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, sériové číslo zařízení
Komunikační data Osobní údaje obsažené v komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo dopisu.
Finanční údaje Platební údaje pro online objednávky
Náborové údaje Identifikační údaje, údaje ze životopisu, reference a údaje z přihlášky
Webová data Údaje o typu zařízení, které používáte, IP adrese zařízení, operačním systému, zdroji odkazů, délce návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cestách na webových stránkách, jakož i informace o načasování, frekvenci a způsobu využívání služeb. Tyto informace jsou shromažďovány na souhrnné úrovni a vaše identifikační údaje nejsou ukládány jako součást těchto technických údajů.

5. Zákonnost zpracování
Veškeré zpracování osobních údajů podle GDPR musí být zákonné. Zpracování je zákonné pouze tehdy, pokud máme pro zpracování právní základ.

Zde uvádíme další informace o právních důvodech, které máme pro zpracování osobních údajů.

5.1 SMLOUVA
Zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy.

V rámci této položky provádíme následující zpracování:

 • abychom vás mohli kontaktovat před uzavřením smlouvy s vámi;
 • abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s našimi produkty/službami podle smlouvy;
 • kontaktovat vás v souvislosti s platbami pro vás a od vás;
 • ke správě služeb, které vám poskytujeme, a
 • ke zpracování plateb do a z našeho podniku.

5.2 SOUHLAS
Pokud zpracováváme osobní údaje s vaším souhlasem, zajistíme, aby byl tento souhlas konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas se zpracováním můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Osobní údaje někdy zpracováváme na základě souhlasu, pokud vám zasíláme informace o produktech/službách nebo předáváme vaše kontaktní údaje prodejcům, pokud jste nás o to požádali.

5.3 OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY
Osobní údaje budeme na základě tohoto právního důvodu zpracovávat pouze v případě, že jsme posoudili a ověřili, že sledovaný oprávněný zájem nepřevažuje nad vašimi právy na ochranu soukromí. Mezi naše oprávněné zájmy patří:

 • náš zájem poskytovat našim zákazníkům co nejlepší služby a rozvíjet naše podnikání.
 • náš zájem provádět výzkum a analýzu našich produktů a služeb, abychom mohli pochopit, které služby jsou na našich webových stránkách nejoblíbenější.
 • náš zájem na získání platby za poskytnuté produkty a služby.
 • náš zájem na ochraně našich práv duševního vlastnictví
 • náš zájem o propagaci a rozvoj našeho podnikání
 • náš zájem o nábor nejlepších možných talentů pro naše podnikání.
 • náš zájem na zajištění bezpečnosti našich výrobků
 • náš zájem na zajištění bezpečnosti uživatelů našich webových stránek a našich produktů a služeb.

5.4 DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
Osobní údaje budeme zpracovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost.

6. Sdílení vašich osobních údajů
Abychom mohli poskytovat naše produkty a služby, musíme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami.

Jakékoli předávání osobních údajů bude probíhat pouze v souladu s GDPR. V této části uvádíme informace o kategoriích příjemců osobních údajů, které zpracováváme.

6.1 Obchodní partneři, zákazníci a poskytovatelé služeb
obdrží vaše osobní údaje, pokud:

 • jste nás požádali o předání vašich údajů;
 • pokud spolupracujeme na akci, školení, konferenci nebo podobné činnosti;
 • v souvislosti s jakoukoli investicí, fúzí nebo prodejem podniku nebo během jednání o nich;
 • spolupracujeme s marketingovými partnery při prodeji našich produktů/služeb;
 • při vývoji našich webových stránek využíváme služeb poskytovatelů analýzy dat;
 • potřebujeme spolupracovat s konzultanty, právníky, účetními, pojišťovnami a dalšími poskytovateli odborných služeb; a
 • pokud potřebujeme pomoc při poskytování našich služeb, například:
 • Dodavatelé aplikací CRM;
 • zpracovatelé a zprostředkovatelé plateb a
 • poskytovatelé IT a cloudových řešení včetně zálohování a hostování osobních údajů.

6.2 Pracovníci orgánů činných v trestním řízení, Komise pro ochranu osobních údajů, vládní úředníci nebo podobné strany
obdrží vaše osobní údaje:

 • pokud to vyžaduje platný zákon, nařízení, provozní smlouva, právní proces nebo vládní žádost, nebo pokud je zveřejnění jinak vhodné z bezpečnostních nebo podobných důvodů;
 • pokud je to nezbytné pro účely vymáhání podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli;
  v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo v průběhu jednání o něm;
 • k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti, vaší nebo jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem prevence podvodů.

7. Soubory cookie
Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat produkty a služby, které vám nabízíme.

Naše webové stránky na adrese www.mchale.net používají soubory cookie, aby vás odlišily od ostatních uživatelů webových stránek. To nám pomáhá poskytovat vám při prohlížení webových stránek dobrý zážitek a umožňuje nám to zlepšovat webové stránky. Pokud se u nás zaregistrujete nebo budete pokračovat v používání webových stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie. Informace o souborech cookie naleznete na webové stránce www.mchale.net/use souborů cookie, kde se dozvíte, jaké soubory cookie shromažďujeme, a kde můžete spravovat své preference týkající se těchto souborů.

Soubory cookie nám umožňují ukládat informace o vašich preferencích a přizpůsobovat tak webové stránky vašim individuálním zájmům. Slouží také ke sledování toho, které části webových stránek jsou pro návštěvníky nejoblíbenější.

8. Bezpečnostní opatření
Zavazujeme se chránit bezpečnost vašich osobních údajů.

Podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili bezpečné nakládání s osobními údaji v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech. Vzhledem k povaze internetu nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám prostřednictvím internetu předáte. U žádného přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Přijmeme však veškerá přiměřená opatření (včetně vhodných technických a organizačních opatření) k ochraně vašich osobních údajů.

9. Retence
Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účely jejich zpracování nebo pro splnění zákonných nebo regulačních požadavků.

Určité informace o transakcích uchováváme po dobu 7 let pro účely regulačních, daňových, pojistných nebo jiných požadavků.

Určité specifické informace o stroji včetně údajů o kupujícím uchováváme po dobu 20 let, abychom mohli pomoci v případě stažení výrobku z trhu.

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Společnost McHale poté odstraní osobní údaje, které není povinna uchovávat. Omezíme interní přístup k osobním údajům, které jsme povinni uchovávat.

10. Vaše práva
Máte řadu práv na kontrolu osobních údajů, které používáme, a způsobu jejich použití.

Z těchto práv existují určité výjimky. Vždy s vámi budeme komunikovat a dáme vám vědět, pokud budete chtít uplatnit svá práva a uplatní se zákonná výjimka.

10.1 PRÁVO NA PŘÍSTUP
Máte právo požádat o všechny informace, které o vás máme, a o službách, které od nás dostáváte. Pokud od vás obdržíme písemnou žádost, musíme vám poskytnout přístup ke všemu, co jsme o vás zaznamenali, a také k podrobnostem o zpracování, kategoriím dotčených osobních údajů a příjemcům osobních údajů.

První kopii vašich osobních údajů vám poskytneme zdarma, ale za další kopie vám můžeme účtovat přiměřený poplatek.

Nemůžeme vám poskytnout přístup ke kopii vašich osobních údajů, pokud by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

10.2 PRÁVO NA OPRAVU
Pokud o vás máme osobní údaje, které považujete za nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů.

10.3 PRÁVO BÝT ZAPOMENUT
Za určitých okolností můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, například pokud:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba k účelu, pro který byly shromážděny;
 • jste odvolali svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů (pokud pro jejich použití nemáme jiný zákonný důvod);
 • neexistuje žádný právní důvod pro použití vašich osobních údajů; nebo
 • vymazání osobních údajů je zákonným požadavkem.
 • Pokud byly vaše osobní údaje sdíleny s jinými subjekty, uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že subjekty, které vaše osobní údaje používají, vyhoví vaší žádosti o výmaz.

10.4 PRÁVO NA OMEZENÍ
Máte právo nás požádat o omezení toho, k čemu vaše osobní údaje používáme:

 • je kontrolována přesnost osobních údajů;
 • zpracování je nezákonné, ale chcete, abychom omezili používání, a ne abychom informace zcela vymazali;
 • osobní údaje potřebujete pro účely právního nároku;
 • probíhá ověřování důvodu oprávněného zájmu pro zpracování.
 • Pokud jsou osobní údaje omezeny, nelze je použít jinak než k bezpečnému uložení údajů a s vaším souhlasem k vyřizování právních nároků a ochraně jiných osob nebo v případě důležitých veřejných zájmů.

10.5 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
Máte právo požádat o vrácení svých osobních údajů vám nebo jinému poskytovateli služeb podle vašeho výběru v běžně používaném formátu. Tomu se říká přenositelnost údajů.

Toto právo platí pouze v případě, že vaše osobní údaje používáme na základě zákonného souhlasu nebo na základě smlouvy a zpracování je automatizované, nikoli manuální. Neplatí v případech, kdy by nepříznivě ovlivňovala práva a svobody jiných osob.

10.6 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud zpracování probíhá:

 • na základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na těchto důvodech;
 • nebo pro účely přímého marketingu.

10.7 PRÁVA NA AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ
Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky. Toto právo se neuplatní, pokud zpracování:

 • je nezbytné pro uzavření smlouvy, kterou jste uzavřeli;
 • se provádí s vaším souhlasem; nebo
 • je povoleno zákonem.

10.8 PRÁVO PODÁVAT STÍŽNOSTI
Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v zemi, kde máte bydliště, pracoviště nebo místo údajného porušení.

Kontaktní údaje na Komisi pro údaje v Irsku jsou následující:

 • E-mail:

  [email protected]

 • Adresa: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23, County Laois
 • Tel Lo Call:
  1890 252 231

11. Změny tohoto prohlášení
Veškeré změny zveřejníme na webových stránkách a v případě, že tak učiníme, změníme datum aktualizace v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V některých případech vám můžeme poskytnout další oznámení o změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, například prostřednictvím e-mailu.

Pokud budeme změny považovat za podstatné, vždy vás o nich budeme informovat s dostatečným předstihem před jejich účinností.