Oversikt
Egenskaper
Video
Tekniske Data
Galleri
Anmeldelser
Concessionari
Oversikt
McHale Fusion 3 Plus er en fastkammer presse med 18 ruller og integrert vertikal pakker ring. McHale Fusion 3 Plus bruker Film på Film-teknologi for å legge film istedenfor nett på ballen i pressekammeret. McHale Fusion 3 Plus er en helautomatisk maskin som er kontrollert av en McHale iTouch styreboks. Den har også et innebygget kamera, slik at pakker driften kan overvåkes fra traktoren.

Patentert Cover Edge Bredplastsystem

I utviklingen av McHale Fusion 3 Plus, innså McHale at endringer i temperatur og sollys påvirker bredplasten. Ettersom dagen ble varmere eller kaldere ble filmen enten strukket for mye eller for lite. Dette i sin tur førte til problemer med påliteligheten og resulterte i ineffektiv bruk av film.

Som et resultat av dette har McHale utviklet et patentert påføringssystem som justerer bremsekraften på rullen med bredplast, i forhold til arbeidsforholdene. Dette gir mulighet for et kontinuerlig variabelt strekk
som kan tilpasse seg endringer automatisk, uten at føreren må justere innstillingene. Denne patenten sikrer jevn film strekk, pålitelig filmpålegging, gir optimal balleform og balletetthet. Dersom operatøren ønsker å bruke nett for å presse høy eller halm, kan dette gjøres med et enkelt grep.

Film på Film teknologi

Film på Film teknologien refererer til anvendelsen av bredplast på ballen i ballekammeret istedenfor nett. Filmen holder ballen sammen og danner dermed et ekstra plastlag på den største overflaten av ballen.

Fordelene

1. Bredplasten fungerer som et lag med plast

Plasten som legges på ballen for å holde den sammen når den overføres fra pressa til pakkeren, er også en del av pakkeprosessen. Dette bedrer innpakkingen betydelig ved å plassere mer plast på den største overflaten av ballen.

2. Bredplasten gir bedre formede baller

Når bredplasten tilføres ballen, kan den strekkes til omtrent 20%. Dette strekk-forholdet er høyere enn hva som kan oppnås med nettbindesystemet. Som et resultat av dette blir rundballen betydelig mer kompakt, noe som igjen fører til bedre fôrkvalitet.

3. Bredplast gir høyere kvalitet på fôret

Etter hvert som bredplasten blir strukket, presser den ut mer luft enn det nettbindesystemet vil klare. Som følge av dette blir kvaliteten på fôret bedre.

4. Ved bruk av bredplast blir sortering enklere

Når en ball blir bundet med breiplast, vil bonden sitte igjen med en type avfall. Dette reduserer tiden det tar å fôre, og man unngår den tidkrevende jobben med å skille nett fra plast før plasten gjenvinnes.

McHale Fusion 3 Plus – iTouch styreboks

McHale Fusion 3 Plus er en helautomatisk maskin som er kontrollert av den nye McHale iTouch styreboksen. McHale “iTouch Systemet” har en 7 tommers berøringsskjerm i farger, som gir mulighet for økte nivåer av overvåking gjennom sitt grafiske fargedisplay.

iTouch styreboksen har også et innebygdt system som varsler operatøren og avbryter syklusen, dersom
bredplasten ikke legges på ballen. Operatøren kan justere antall lag med bredplast på ballen, han kan også justere strekking av bredplasten fra styreboksen i førerhuset.

Føreren kan velge, hvis han/hun vil:

 • Knivene i kutteren av eller på
 • At maskinen skal tippe av automatisk eller holde igjen den ferdigpakkede ballen
 • Velge pakker av eller på
 • Registrere baller i forskjellige telleverk
 • Smørealarm
 • Ulike balleoverførings alternativer avhengig av føreforholdene

 

 
Egenskaper

Ballekammeret på McHale Fusion 3 Plus integrert presse/pakker deles horisontalt (som en musling) og den nedre delen av ballekammeret brukes som en overføringsmekanisme for å overføre ballen til den vertikale pakkeringen. Dette unike McHale patenterte systemet leverer et antall fordeler over andre integrerte presse/pakkere, nemlig med hensyn til;

Read More
 
 1. McHale Fusion 3 Plus integrert presse/pakker er 5,8 meter lang. Over det hele er den kortere og mer styrbar enn konkurentene. Dette er en betydelig fordel når man arbeider i små åkrer eller åslendte terreng.
 2. På McHale Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker finner balleoverføringen sted idet ballekammeret åpnes og lukkes. Overføringen skjer i en bevegelse idet halmpressen åpnes og lukkes og reduserer ikke maskinens produksjon, sammenlignet med en tradisjonell rundballepakker med fastkammer presse.
 3. På McHale Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker skjer overføringen i et gjennomløp som tar mindre enn 10 sekunder. Dette garanterer maksimal hastighet og produksjon. Den patenterte McHale balleoverføringen er 10 sekunder hurtigere enn konkurrerende maskiners totrinns overføringer. Dette resulterer i en tidsbesparelse på 10 minutter per time (om man antar en produksjon på 60 baller/time).
 4. På McHale Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker, idet balleoverføringen finner sted, støtter sideveggene av den nedre delen av ballekammeret ballen og stopper den fra å beveges til høyre eller venstre når Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker arbeider i åslendte terreng.
 5. McHale Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker har en balleoverføring med et gjennomløp, som betyr at ballen er overført i den vertikale pakkeringen idet ballekammeret åpnes og lukkes. Dette eliminerer fordobling av håndteringsmetoder slik som en sekundær overføringsarm eller bord mellom ballekammeret og pakkeområdet på maskinen. Som et resultat av balleoverføringen med et gjennomløp på McHale Fusion er maskinen hurtigere og mer pålitelig da ballen ikke trenger å håndteres to ganger. Produksjonen er også økt da maskinen ikke trenger å stoppe i lengre perioder på skåren, for å vente på at balleoverføringen finner sted.

 

 

På McHale Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker driver venstre siden av girboksen kjedene og tromlene i ballekammeret, mens pick-up og knivenheten er drevet fra høyre siden av maskinen. Dette systemet sikrer direkte korte overføringsbaner og optimal kraftdistribusjon.

 
 

McHale Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker er utstyrt med en høykapasitets 2.1 meters galvanisert pick-up som plukker opp selv det korteste gress. Nøyaktig høydekontroll kan oppnås gjennom et fjærbalansert hydraulisk løftesystem. Pick-up er utstyrt med laterale innmaterspindler som leder avlingen inn i kutteenheten.

Read More
 

Pick-up har

 • fem rader med tinder
 • dobbeltkulet styrelager
 • beskyttet med slurekløtsj ved blokkering
 • inspeksjonsport på styrelagersiden for kontroll/utskifting av styrelager

En for komprimeringsrull er også tilgjengelig som valgfritt ekstrautstyr på Fusion 3 Plus. Denne valsen jevner ut klumper i skåren og minimerer risikoen for blokkeringer når man arbeider i tunge skårer

 

 

Rotordesignet sørger for en fin flyt i gresset som mates inn. Dette reduserer også risiko for blokkeringer, som således maksimerer produksjonen. Kutteenheten har 25 kniver. Knivene i kutteenheten er laget av forherdet verktøystål og kan aktiveres og deaktiveres fra traktorhuset. Når aktivert strekkes knivene inn i rotoren som sikrer en konsekvent skjæringskvalitet.

 
 

Da forhold for ballepakking ikke alltid er ideelle kan ujevne skårer oppstå som kan lede til blokkeringer. Drivakselens kjede på Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker er beskyttet av en slurekopling på PTO.

Read More
 

Skulle en blokkering oppstå advarer lyden fra slurekoplingen operatøren. Han kan da hydraulisk senke knivbruen fra traktorhuset. Dette utvider foringskanalen, ved innkopling av PTO på nytt vil blokkeringen bli matet gjennom. Knivbruen kan deretter tilbakestilles og ballepressingen kan fortsette.

 

Ballekammeret på McHale Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker produserer en 1,23 x 1,25 meter rundballe. Dette kraftige ballekammeret består av 18 kraftige valser som er laget av rørstål av høy kvalitet. Valsedesignet sikrer en positiv ballerotering. Valseskaftet er 50 mm på begge sider og er utstyrt med 50 mm doble lager på hovedbelastningspunktene på kjedesiden.

Read More
 

McHale Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker er utstyrt med kraftige drivkjeder og kjedehjul, som sikrer lang brukstid og minimal dødtid.

 • Kjeder på drivsiden er 1-1/4″ (20B)
 • Rotorkjedet er 1″ Duplex (16B-2)
 • Pick-up kjeder er 3/4″ (60H)

Valseendene er utstyrt med et McHale designet pakningssystem med omvendte gjenger som sikrer at ethvert materiale som prøver å trenge inn i lagrene er automatisk presses ut.

 

 

 • Lagrene og kjedene er støttet av et progressivt smøre og oljesmøringssystem.
 • Hver gang en balle er støtet ut fra maskinen passerer smøring gjennom de respektive progressive blokkene. Blokkene måler og regulerer mengden med smøring som går til lagrene og kjedene. Dette sikrer at maskinen konsekvent tilfører den riktige mengden med smurning avhengig av lasten komponentene er under.
Read More
 

 

 • Kammerkjedene, rotorkjedet, pick-up kjeder og pick-up styrebane er oljet kontinuerlig fra oljepumpen, som er drevet av girboksen.
 • Samtidig får kammervalsene på kjedesiden og ikke-kjedesiden, rotorlagrene og pick-up en automatisk tilmålt mengde med trykksatt smurning.
 • Etter en forhåndsdefinert mengde med baller vil en ballealarm lyde som påminner operatøren om å fylle på smøresystemet.

 

 

Den vertikale pakkeringen på Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker er utstyrt med to 750 mm forstrekkere, som bruker omtrent 20 sekunder å påføre 4 lag med film og 30 sekunder å påføre seks lag med film ved bruk av begge forstrekkerene. Dette betyr at pakkeren alltid er klar for den neste ballen.

Read More
 

Forstrekkerene er utstyrt med sensorer for filmbrudd. Disse varsler operatøren gjennom kontrollboksen i traktorhuset om en eller begge forstrekkere går tom for film. Om en forstrekker går tom for film vil Fusion 3 Plus fortsette å arbeide og automatisk sakke ned balleroteringen og øke antallet roteringer av pakkeringen for å sikre at rundballen er riktig pakket.

 

På den siste roteringen av pakkesyklusen vil kutt og hold strekkes ut fange pakkefilmen forsiktig. Deretter går kutt og hold tilbake med pakkefilmen til et punkt hvor den blir kuttet og holdt til neste ball. Dette systemet gjør Fusion 3 Plus integrerte presse/pakker ytelse mye mer pålitelig, spesielt i varme eller våte forhold.

 
 

McHale Fusion 3 Plus er en helautomatisk maskin som er kontrollert av den nye McHale iTouch styreboksen. McHale “iTouch Systemet” har en 7 tommers berøringsskjerm i farger, som gir mulighet for økte nivåer av overvåking gjennom sitt grafiske fargedisplay.

Read More
 

iTouch styreboksen har også et innebygdt system som varsler operatøren og avbryter syklusen, dersom
bredplasten ikke legges på ballen. Operatøren kan justere antall lag med bredplast på ballen, han kan også justere strekking av bredplasten fra styreboksen i førerhuset.

Føreren kan velge, hvis han/hun vil:

 • Knivene i kutteren av eller på
 • At maskinen skal tippe av automatisk eller holde igjen den ferdigpakkede ballen
 • Velge pakker av eller på
 • Registrere baller i forskjellige telleverk
 • Smørealarm
 • Ulike balleoverførings alternativer avhengig av føreforholdene

McHale Fusion 3 Plus – Kameramodusene

iTouch skjermen kan tilkobles et kamera for å overvåke innpakkingen.
Kameraet kan arbeide på to måter:

 • Manuell overvåking
 • Automatisk overvåking

1. Manuell Overvåking

På et hvert tidspunkt i syklusen kan operatøren bytte til kameramodus, for å vise pakkeren og bakparten på maskinen på iTouch skjermen.

2. Automatisk Overvåking

I automatisk modus vil kameraet automatisk vises på skjermen på en rekke forhåndsbestemte punkter. Som når ballen tippes av eller når de første lagene med plast blir lagt på ballen.

 

 

På Fusion 3 Plus gir dette føreren tre alternativer:

De kan velge å koble inn 12 kniver, 13 kniver eller alle 25 knivene. Med 25 kniver innkoblet vil det gi en teoretisk kutte lengde på 46mm

 
 

Film på Film teknologien refererer til anvendelsen av bredplast på ballen i ballekammeret istedenfor nett. Filmen holder ballen sammen og danner dermed et ekstra plastlag på den største overflaten av ballen.

Read More
 

Fordelene

1. Bredplasten fungerer som et lag med plast

Plasten som legges på ballen for å holde den sammen når den overføres fra pressa til pakkeren, er også en del av pakkeprosessen. Dette bedrer innpakkingen betydelig ved å plassere mer plast på den største overflaten av ballen.

2. Bredplasten gir bedre formede baller

Når bredplasten tilføres ballen, kan den strekkes til omtrent 20%. Dette strekk-forholdet er høyere enn hva som kan oppnås med nettbindesystemet. Som et resultat av dette blir rundballen betydelig mer kompakt, noe som igjen fører til bedre fôrkvalitet.

3. Bredplast gir høyere kvalitet på fôret

Etter hvert som bredplasten blir strukket, presser den ut mer luft enn det nettbindesystemet vil klare. Som følge av dette blir kvaliteten på fôret bedre.

4. Ved bruk av bredplast blir sortering enklere

Når en ball blir bundet med breiplast, vil bonden sitte igjen med en type avfall. Dette reduserer tiden det tar å fôre, og man unngår den tidkrevende jobben med å skille nett fra plast før plasten gjenvinnes.

 

Video

McHale Fusion 3 Plus Video

 
Tekniske Data

Lengde 5,8 m
Bredde 2,76 / 2,94 m*
Høyde 3,02 m
Vekt 5650 kgs

 


Arbeidsbredde 2100 mm
Rader med tinder 5
Tindavstand 70 mm
Pickupløft Hydraulisk
Luftfylte pickuphjul Standard

 


Knivavstand 46 mm
Antiblokkeringssystem Fallbunn, el.hyd. fra førerhus
Knivkontroll Hydraulisk fra førerhus
Knivbeskyttelse Hydraulisk
Maks. antall kniver 25

 


Antall ruller 18
Bredde (m) 1,23
Diameter (m) 1,25
Smøring Progressive (Standard)
Lager 50 mm**

 


Bindesystem Trinnløs Strekk
Kontroll Manuell eller Automatisk
Type Bredplast eller Nett
Innstilling av antall lag Via styreboks i traktor
Bredplastrull kapasitet 1+1 ekstra

 


Filmstrekk 70 % standard (eller 55 %)
Forstrekkere 70% x 750 mm
Filmlag 2+2+2 System
Filmlager 10 Ruller + 2 på pakkeren
System Vertikal pakkering

Pickupbeskyttelse Momentkobling
Hoveddriftsbeskyttelse Momentkobling
Girkasse Splittet drift
Chain Lubrication Automatisk (Standard)

 


Innebygget Kamera Standard
Kontroll System iTouch System
Betjening Full Automatisk Elektronisk
Justering av ballehardhet Manuelt på ventilen

 


Dekkstørrelse 560/60R 22.5 (standard) or 650/50R 22.5 (optional)
Axle 8 boltet
Road Lights Standard
Strømbehov 12 Volt, 7Ampere

 


Min. kraftbehov PTO 80kW (107hp)
Hydraulikksystem Åpent, lukket eller LS styring
Min. oljemengde Min. 45 liter og 180 bar

 


* Bredde vil avhenge av dekk valg
** Det er 50mm doble rullelager på de valsene med størst belastning

Galleri
Anmeldelser
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Send en gjennomgang
 
Concessionari

Sok etter forhandler