Oversikt
Egenskaper
Video
Tekniske Data
Galleri
Anmeldelser
Concessionari
Oversikt

Over de siste 10 årene har det vært et konstant press på gårdbrukere og entreprenører om å redusere kostnader.Som svar på dette utviklet McHale, McHale Fusion 3 integrert ballepresse/pakker som kombinerer to tradisjonelt separate jobber; nemlig ballepressing og ballepakking og integrerer de i en operasjon, som kan utføres av en person og en maskin.  Fusion 3 er unik i det at den er spesielt designet som en integrert ballepakker med høy kapasitet.

McHale er nå anerkjent som en verdensomspennende leder i produksjonen og utviklingen av integrerte presse/pakkere, dets flaggskipsprodukt er McHale Fusion 3.

McHale Fusion 3 integrert presse/pakker består av en halmpresse med et 18-tromlet fastkammer og en integrert vertikal pakkering.  McHale Fusion 3 er helautomatisk og en brukervennlig kontrollboks i traktorhuset kontrollerer hele balle- og pakkeprosessen.

McHale Fusion 3 integrert presse/pakker er en hardfør maskin, som ikke bare er en pakker koplet på en presse; den er spesielt designet som en integrert ballepakker med høy kapasitet.  Fusion 3 integrert presse/pakker er også unik med det at den har en patentert balleoverføring, dette resulterer i at Fusion 3 holdes kort og forbedrer maskinens ytelse og produksjon over en dag med arbeid.

Ettløpsdriften produserer 50-60 pakkete baller på en time (McHale patenterte balleoverføring) og øker produktivitet og reduserer driftskostnader mens det øker profitt.

Entreprenører og gårdbrukere over hele verden bruker Fusion 3 i løpet av deres silosesong i produksjonen av rundballet silofôr.  McHale Fusion 3 integrert presse/pakker har fått et rykte for produksjon av tette baller og som et resultat av dets meget nøyaktige vertikale pakkering produserer Fusion 3 fòr av meget god kvalitet.

McHale Fusion 3 integrerte presse/pakkere kan sees i drift i løpet av vår og sommermånedene i begge hemisfærene, hovedavlingene so presses er gress, lusern eller alfalfa, imidlertid ballepresser entreprenører og gårdbrukere også annen avling.  Fusion 3 integrert presse/pakker kan også brukes i produksjonen av rundballer med høy og halm, i hvilket tilfelle kan ballepakkebordet brukes for å samle høy eller halmballene og etterlate dem i par i åkeren for innhenting.  McHale Fusion 3 integrerte presse/pakkere har etablert et rykte for produksjon av kompakte rundballer av høy og halm.

McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker kan sees i bruk i over 50 land og Fusion 3 har blitt valget for høytproduserende entreprenører og mer progressive gårdbrukere  i – Irland, England, Skottland, Wales, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Holland, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Ungarn, Canada, USA, Korea, Australia og New Zealand.

 
Egenskaper

Ballekammeret på McHale Fusion 3 integrert presse/pakker deles horisontalt (som en musling) og den nedre delen av ballekammeret brukes som en overføringsmekanisme for å overføre ballen til den vertikale pakkeringen.  Dette unike McHale patenterte systemet leverer et antall fordeler over andre integrerte presse/pakkere, nemlig med hensyn til;

Read More
 
 1. McHale Fusion 3 integrert presse/pakker er 5,8 meter lang. Over det hele er den kortere og mer styrbar enn konkurentene.  Dette er en betydelig fordel når man arbeider i små åkrer eller åslendte terreng.
 2. På McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker finner balleoverføringen sted idet ballekammeret åpnes og lukkes.  Overføringen skjer i en bevegelse idet halmpressen åpnes og lukkes og reduserer ikke maskinens produksjon, sammenlignet med en tradisjonell rundballepakker med fastkammer presse.
 3. På McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker skjer overføringen i et gjennomløp som tar mindre enn 10 sekunder.  Dette garanterer maksimal hastighet og produksjon.  Den patenterte McHale balleoverføringen er 10 sekunder hurtigere enn konkurrerende maskiners totrinns overføringer.  Dette resulterer i en tidsbesparelse på 10 minutter per time (om man antar en produksjon på 60 baller/time).
 4. På McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker, idet balleoverføringen finner sted,  støtter sideveggene av den nedre delen av ballekammeret ballen og stopper den fra å beveges til høyre eller venstre når Fusion 3 integrerte presse/pakker arbeider i åslendte terreng.
 5. McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker har en balleoverføring med et gjennomløp, som betyr at ballen er overført i den vertikale pakkeringen idet ballekammeret åpnes og lukkes. Dette eliminerer fordobling av håndteringsmetoder slik som en sekundær overføringsarm eller bord mellom ballekammeret og pakkeområdet på maskinen.  Som et resultat av balleoverføringen med et gjennomløp på McHale Fusion er maskinen hurtigere og mer pålitelig da ballen ikke trenger å håndteres to ganger.  Produksjonen er også økt da maskinen ikke trenger å stoppe i lengre perioder på skåren, for å vente på at balleoverføringen finner sted.
 

På McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker driver venstre siden av girboksen kjedene og tromlene i ballekammeret, mens pick-up og knivenheten er drevet fra høyre siden av maskinen.  Dette systemet sikrer direkte korte overføringsbaner og optimal kraftdistribusjon.

 
 

McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker er utstyrt med en høykapasitets 2.1 meters galvanisert pick-up som plukker opp selv det korteste gress.  Nøyaktig høydekontroll kan oppnås gjennom et fjærbalansert hydraulisk løftesystem. Pick-up er utstyrt med laterale innmaterspindler som leder avlingen inn i kutteenheten.

Read More
 

Pick-up har

 • fem rader med tinder
 • dobbeltkulet styrelager
 • beskyttet med slurekløtsj ved blokkering
 • inspeksjonsport på styrelagersiden for kontroll/utskifting av styrelager

En for komprimeringsrull er også tilgjengelig som valgfritt ekstrautstyr på Fusion 3. Denne valsen jevner ut klumper i skåren og minimerer risikoen for blokkeringer når man arbeider i tunge skårer.

 

 

Rotordesignet sørger for en fin flyt i gresset som mates inn. Dette reduserer også risiko for blokkeringer, som således maksimerer produksjonen.  Kutteenheten har 25 kniver.  Knivene i kutteenheten er laget av forherdet verktøystål og kan aktiveres og deaktiveres fra traktorhuset.  Når aktivert strekkes knivene inn i rotoren som sikrer en konsekvent skjæringskvalitet.

 
 

Da forhold for  ballepakking ikke alltid er ideelle kan ujevne skårer oppstå som kan lede til blokkeringer.  Drivakselens kjede på Fusion 3 integrerte presse/pakker er beskyttet av en slurekopling på PTO.

Read More
 
 1. Skulle en blokkering oppstå advarer lyden fra slurekoplingen operatøren. Han kan da hydraulisk senke knivbruen fra traktorhuset.
 2. Dette utvider foringskanalen, ved innkopling av PTO på nytt vil blokkeringen bli matet gjennom.
 3. Knivbruen kan deretter tilbakestilles og ballepressingen kan fortsette.
 

Ballekammeret på McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker produserer en 1,23 x 1,25 meter rundballe.  Dette kraftige ballekammeret består av 18 kraftige valser som er laget av rørstål av høy kvalitet.  Valsedesignet sikrer en positiv ballerotering.  Valseskaftet er 50 mm på begge sider og er utstyrt med 50 mm doble lager på hovedbelastningspunktene på kjedesiden.

Read More
 

McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker er utstyrt med kraftige drivkjeder og kjedehjul, som sikrer lang brukstid og minimal dødtid.

 • Kjeder på drivsiden er 1-1/4″ (20B) –
 • Rotorkjedet er 1″ Duplex (16B-2)
 • Pick-up kjeder er 3/4″ (60H)

Valseendene er utstyrt med et McHale designet pakningssystem med omvendte gjenger som sikrer at ethvert materiale som prøver å trenge inn i lagrene er automatisk presses ut.

 

 

 • Lagrene og kjedene er støttet av et progressivt smøre og oljesmøringssystem.
 • Hver gang en balle er støtet ut fra maskinen passerer smøring gjennom de respektive progressive blokkene. Blokkene måler og regulerer mengden med smøring som går til lagrene og kjedene.  Dette sikrer at maskinen konsekvent tilfører den riktige mengden med smurning avhengig av lasten komponentene er under.
Read More
 

 

 • Kammerkjedene, rotorkjedet, pick-up kjeder og pick-up styrebane er oljet kontinuerlig fra oljepumpen, som er drevet av girboksen.
 • Samtidig får kammervalsene på kjedesiden og ikke-kjedesiden, rotorlagrene og pick-up en automatisk tilmålt mengde med trykksatt smurning.
 • Etter en forhåndsdefinert mengde med baller vil en ballealarm lyde som påminner operatøren om å fylle på smøresystemet.

 

 

Den vertikale pakkeringen på Fusion 3 integrerte presse/pakker  er utstyrt med to 750 mm forstrekkere, som bruker omtrent 20 sekunder å påføre 4 lag med film og 30 sekunder å påføre seks lag med film ved bruk av begge forstrekkerene.  Dette betyr at pakkeren alltid er klar for den neste ballen.

Read More
 

Forstrekkerene er utstyrt med sensorer for filmbrudd. Disse varsler operatøren gjennom kontrollboksen i traktorhuset om en eller begge forstrekkere går tom for film.  Om en forstrekker går tom for film vil Fusion 3 fortsette å arbeide og automatisk sakke ned balleroteringen og øke antallet roteringer av pakkeringen for å sikre at rundballen er riktig pakket.

 

På den siste roteringen av pakkesyklusen vil kutt og hold strekkes ut fange pakkefilmen forsiktig. Deretter går kutt og hold tilbake med pakkefilmen til et punkt hvor den blir kuttet og holdt til neste ball.  Dette systemet gjør Fusion 3 integrerte presse/pakker ytelse mye mer pålitelig, spesielt i varme eller våte forhold.

 
 

McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker er kontrollert av en Expert Plus kontrollkonsoll, som kontrollerer balle og pakkeoperasjonen og gjør den helautomatisk.
Expert Plus kontrollkonsoll har et stort grafisk display som lar maskinoperatøren se hvilket stadie maskinen er på i balle og pakkesyklusen.
Read More
 
Drift av maskin – Fusion 3 Integrated presse/pakker,

Ved innkjøring til en åker kan operatøren velge følgende fra kontrollkonsollen;

 • knivene i kutteenheten på eller av.
 • Om maskinen skal legge av eller holde den pakkete ballen- dette er normalt sett avhengig av bakkeforholdene.Presseprogram for høy eller halm – dette eliminerer pakkeringen
 • Forskjellige balleoverføringsalternativer er avhengig av bakkeforholdene

Idet Fusion 3 kjører inn på en åker og flytter seg langs skåren:

 1. Når ballen er formet avgir kontrollboksen et signal om at ballen er full.
 2. Operatøren stopper maskinen på skåren og den forhåndsdefinerte mengden med nett blir automatisk påført.
 3. Etter nettet er kuttet skjer balleoverføringen automatisk, når rundballekammeret lukkes kan operatøren fortsette pressingen langs skåren.
 4. McHale Fusion 3 integrerte presse/pakker pakker automatisk ballen og legger fra seg ballen når den neste ballen i kammeret er innpakket (slette forhold) eller når operatøren trykker på knappen (åslendte forhold).

 

 

 

På Fusion 3 gir dette føreren tre alternativer:

De kan velge å koble inn 12 kniver, 13 kniver eller alle 25 knivene.

Med 25 kniver innkoblet vil det gi en teoretisk kutte lengde på 46mm.

 
 

Video

McHale Fusion 3 Video

Andre videoer

 
 
Tekniske Data

Vekt 5700Kg
Lengde 5,8m
Bredde 2,76/2,94m*
Høyde 3,02m

 


Tindstenger 5
Pick-up løft Hydraulisk
Tindavstand 70mm
Pick-up ledehjul (pneumatisk) Standard
Arbeidsbredde 2 100mm

 


Avblokkeringsystem Drop Floor
Maks antall kniver 25
Teoretisk kuttelengde 46 mm
Knivbeskyttelse Hydraulisk
Knivkontroll Hydraulisk fra førerhus

 


Antall valser 18
Lager 50mm**
Smøring Progressiv (Standard)
Diameter (m) 1.25
Bredde (m) 1.23

 


Kontroll Manuell eller automatisk
Nettsystem Nettstramming (4 rørs)
Nettrullens kapasitet 1+1 lagring
Nettjustering Manuell på pressen

 


Forstrekkere 70% 2 x 750mm
Filmlag 2+2+2 System
Filmlagring 10 ruller og 2 på pakkeren
System Vertikal pakkering
Filmstramming 70% standard (55% valgfri)

 


Pick-up beskyttelse Slurekopling
Kjedesmøring Progressiv (Standard)
Girboks Splittet drivverk
Beskyttelse av drivaksel Kamkopling

 


Drift Helautomatisk elektronisk
Justering av ballehardhehet På ballepressens ventil
Kontrollsystem Ekspert

 


Min. oljebehov 45 liter/ minutt ved180 bar
Elektronikk 12 Volt DC, 7 amp omtrentlig
Dekkstørrelser 560/60R 22,5 (standard) 650/50R 22,5 (valgfri)
Min. PTO kraftkrav 80kW (107hp)
Hydraulisk system Åpen, lukket eller lastføling

 


* Bredde vil være avhengig av dekkvalg
**Lager er doble 50 mm på hovedbelastningspunktene.

 


Galleri
Anmeldelser
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Send en gjennomgang
 
Concessionari

Sok etter forhandler