Oversikt
Egenskaper
Video
Tekniske Data
Galleri
Anmeldelser
Concessionari
Oversikt

En høyhastighets rundballepakker som leverer korrekt og jevn overlapp, slik at man oppnår optimal konservering og fôr kvalitet.

McHale Orbital er en høyhastighets rundballepakker. McHale Orbital benytter den velprøvde vertikale pakke-ringen, som brukes i McHale Fusion for å levere en høy effektivitet, og som er i stand til å holde unna for fl ere presser. Den er også enkel å vedlikeholde.

 

STANDARD SPESIFIKASJONER

 • Hel automatisk betjening
 • Patentert innlasting av ballen
 • Vertikal pakke-ring
 • Pakker baller fra 1.1m – 1,45m (3’ 7” til 4’ 9”)
 • Utprøvd og stabil fi lmautomatikk
 • Skånsom balletipp
 • Filmbruddssensor
 • Muligheter for å pakke med en fi lmrull
 • Brukervennlig fi lmrullbytte
 • Expert Plus styreboks
 
Egenskaper

Når løftearmen legger ballen mot pakke-ringen, beveger rullen seg nærmest traktoren ned, for å redusere høyden ballen må løftes, for å komme opp på pakkeren. Denne smarte designen gjør at ballen beveger seg raskt og effektivt fra bakken til pakkebordet på en jevn og rask måte, noe som er meget skånsomt for maskinen.

 

 
 

Med bruk av den patenterte tipprullen, kan man med letthet, pakke baller fra 1.1 meter opp til 1,45 meter. Den patenterte tipprullen justerer sin høyde i forhold til ballestørrelsen, for å sikre at pakke-ringen alltid legger plasten midt på ballen, uavhengig av balle-diameter. Dette sikrer at riktig overlapping alltid oppnås.

 

 
 

Når ballen blir lastet på pakkemaskinen, kan den med den vertikale pakke-ringen, legge fi re lag av fi lm på en 1,25 meter ball i løpet av ca. 18 sekunder, eller seks lag av fi lm i løpet av 25 sekunder.

 

Read More
 

Den vertikale pakke-ringens design sikrer en jevn overlapp, siden avstanden mellom forstrekkerene og ballen aldri endrer seg. Dette gir en jevn overlapp, og reduserer mulighetene for skader på filmen.

 

 

Den vertikale pakkeringen på McHale Orbital  Høyhastighets Rundballepakker er utstyrt med to 750 mm forstrekkere, som bruker omtrent 18 sekunder å påføre 4 lag med film og 25 sekunder å påføre seks lag med film ved bruk av begge forstrekkerene.

Forstrekkerene er utstyrt med sensorer for filmbrudd. Disse varsler operatøren gjennom kontrollboksen i traktorhuset om en eller begge forstrekkere går tom for film.  Om en forstrekker går tom for film vil Orbital Høyhastighets Rundballepakker fortsette å arbeide og automatisk sakke ned balleroteringen og øke antallet roteringer av pakkeringen for å sikre at rundballen er riktig pakket.

 
 

På den siste roteringen av pakkesyklusen vil kutt og hold strekkes ut fange pakkefilmen forsiktig. Deretter går kutt og hold tilbake med pakkefilmen til et punkt hvor den blir kuttet og holdt til neste ball.  Dette systemet gjør Orbital Høyhastighets Rundballepakker ytelse mye mer pålitelig, spesielt i varme eller våte forhold.

 
 

Filmen byttes fra venstre side av maskinen. Etter at den første forstrekkeren er forsynt med ny film, kan operatøren trykke på en bryter.Forstrekkerringen vil da rotere en halv omdreining og stoppe automatisk i lasteposisjon for den andre forstrekkeren. Dette gjør det lett for operatøren å sette på den andre rullen med film.

 
 

McHale Orbital er en helautomatisk rundballepakker. Expert Plus styreboksen, gir klare symboler på maskinens bevegelser i det store grafi ske displayet.

 

Read More
 
 • Expert Plus styreboksen, gjør pakkeprosessen helautomatisk.

 • Fra styreboksen kan operatøren justere antall lag med film, balle-diameter og manuell eller automatisk balle tipp. Styreboksen har også en rekke telleverk for ulike jobber, og har også fi lmbruddsføler.

 

Når ballen tippes av, beveger den bakerste innpakningsvalsen seg nedover, og plasserer ballen forsiktig på bakken.

 

Read More
 

Med den valgfrie side-tippen kan ballen roteres 90 grader, og plasseres på enden, for dermed å redusere skader fra eventyuelt stiv stubb.

 

Video

McHale Orbital Høyhastighets Rundballepakker Video

 
Tekniske Data

Lengde 4.35m
Bredde 2.74 m
Høyde 3.00m
Vekt 1850 kgs

Forstrekker hastighet 40 RPM
System Vertikal pakkering
Filmlager 6 ruller & 2 på forstrekkerne
Filmlag 2 + 2 + 2 System
Forstrekkere 2 x 750mm
Filmstrekk 70% Standard

(64% eller 55% ekstrautstyr)


Styresystem Expert Plus styreboks
Drift Helautomatisk
Justering av ballestørrelse Fra styreboks
Justering av antall lag med fi lm Fra styreboks

Hjulaksel 6 boltet
Hjuldimensjon Standard: 380 / 55 / 17
Optional: 480 / 45 / 17
Strømbehov 12 Volt DC, 10 A euro kontakt

(min. spesifi kasjon)

Lysutstyr LED lys – 12 V / 7-polet kontakt

Tilkobling Landbruksdrag 40mm øye
Minimum Hydraulic Flow 35 liter / min @ 170 bar
Hydraulikksystem Åpent, lukket eller LS styring
Minste kraftbehov 50 hk / 37 kW

Galleri
Anmeldelser
Do you have a review for this product? Add a review and get a free gift! Send en gjennomgang
 
Concessionari

Sok etter forhandler