McHale fullständig sekretesspolicy

1. Om oss
Vi är McHale Engineering ULC (”McHale”), en ledande internationell tillverkare av specialiserade jordbruksmaskiner med säte i Irland. Vi är specialiserade på pressar, kombinerade pressar, pressvagnar, pressvagnar, skärning och hanteringsutrustning.

Denna sekretesspolicy täcker hur vi behandlar personuppgifter där vi är registeransvariga enligt GDPR.

Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller de personuppgifter som vi har om dig:

 • via e-post till:

  [email protected]

 • eller skriv till oss på: McHale, Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, F31 K138 Irland

2. Om dig
Denna integritetspolicy gäller för personer vars personuppgifter vi behandlar för att driva vår verksamhet.

2.1 Denna integritetspolicy gäller för följande personer:

 • besökare på vår webbplats;
 • kontaktuppgifter till våra distributionspartners, återförsäljare och leverantörer;
 • köpare av McHale-maskiner;
 • de som söker jobb på McHale
 • De som vi kontaktar i samband med våra produkter och tjänster, och deltagare vid våra evenemang/utställningar.

3. Kategorier av personuppgifter
I det här avsnittet förklaras de kategorier av personuppgifter som vi behandlar.

De personuppgifter som vi behandlar kan delas in i 6 huvudrubriker:

 • Kontakt- och identitetsuppgifter
 • Information om kontakt och inköp
 • Uppgifter om kommunikationer
 • Finansiella uppgifter
 • Uppgifter om rekrytering
 • Webdata

3.1 Vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och driva vår verksamhet.

Typ av personuppgifter Beskrivning
Kontakt- och identitetsuppgifter. Namn, adress, e-post, telefonnummer, företag och avdelning.
Information om kontakt och inköp Namn, hemadress, e-post, telefonnummer, utrustningens serienummer.
Uppgifter om kommunikationer Personuppgifter som ingår i kommunikation med oss via e-post, telefon eller brev.
Finansiella uppgifter Betalningsuppgifter för beställningar online.
Uppgifter om rekrytering Identitetsuppgifter, CV-uppgifter, referenser och ansökningsuppgifter.
Webdata Uppgifter om vilken typ av enhet du använder, enhetens IP-adress, operativsystem, hänvisningskälla, längden på ditt besök, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatsen samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din användning av tjänsten. Denna information samlas in på en aggregerad nivå och dina identitetsuppgifter lagras inte som en del av denna tekniska information.
Maskindata Data som McHales produkter kan registrera, såsom: användningsstatistik för redskap; prestandauppgifter för redskap; plats för redskapet; driftsmönster; uppgifter av bränsleekonomisk karaktär; data om utsläpp; redskapets servicestatus.

4.Våra syften med behandlingen

All behandling av personuppgifter måste ha ett identifierat syfte. Här förklarar vi vårt syfte med behandlingen av dina personuppgifter.

Typ av personuppgifter Syfte
Kontakt- och identitetsuppgifter Namn, adress, e-post, telefonnummer, företag och avdelning.
Information om kontakt och inköp Namn, hemadress, e-post, telefonnummer, utrustningens serienummer.
Uppgifter om kommunikationer Personuppgifter som ingår i kommunikation med oss via e-post, telefon eller brev.
Finansiella uppgifter Betalningsuppgifter för beställningar online
Uppgifter om rekrytering Identitetsuppgifter, CV-uppgifter, referenser och ansökningsuppgifter.
Webdata Uppgifter om vilken typ av enhet du använder, enhetens IP-adress, operativsystem, hänvisningskälla, längden på ditt besök, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatsen samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din användning av tjänsten. Denna information samlas in på en aggregerad nivå och dina identitetsuppgifter lagras inte som en del av denna tekniska information.
Maskindata
För att utföra analyser och annan bearbetning av data. För att fastställa viktiga indikatorer för maskiners prestanda för att underhålla redskapet under hela dess livscykel och för att informera kunder om eventuella brådskande uppdateringar som krävs.

5. Behandlingens laglighet
All behandling av personuppgifter enligt GDPR måste vara laglig. Behandlingen är endast laglig om vi har en rättslig grund för behandlingen.

Här ger vi ytterligare information om de rättsliga grunder som vi har för att behandla personuppgifter.

5.1 AVTAL
Behandlingen är laglig om den är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Vi utför följande behandling under denna rubrik:

 • för att kontakta dig innan vi ingår ett avtal med dig;
 • för att kontakta dig i samband med våra produkter/tjänster enligt avtalet;
 • för att kontakta dig om betalningar till och från dig;
 • för att hantera den tjänst som vi tillhandahåller dig, och
 • för att hantera betalningar till och från vår verksamhet.

5.2 GODKÄNNANDE
När vi behandlar personuppgifter med ditt samtycke ser vi till att samtycket är specifikt, informerat och otvetydigt. Du kan återkalla ditt samtycke till behandling genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Ibland behandlar vi personuppgifter på grundval av samtycke när vi skickar dig produkt-/serviceinformation eller vidarebefordrar dina kontaktuppgifter till återförsäljare när du har bett oss att göra det.

5.3 LEGITIMA INTRESSEN
Vi kommer endast att behandla personuppgifter enligt denna rättsliga grund om vi har bedömt och verifierat att det legitima intresset inte åsidosätter din rätt till integritet. Våra legitima intressen omfattar:

 • vårt intresse av att ge våra kunder bästa möjliga service och att utveckla vår verksamhet
 • Vårt intresse av att genomföra forskning och analys av våra produkter och tjänster så att vi kan förstå vilka tjänster som är mest populära på vår webbplats.
 • vårt intresse av att få betalt för tillhandahållna produkter och tjänster
 • vårt intresse av att skydda våra immateriella rättigheter
 • vårt intresse av att främja och utveckla vår verksamhet
 • Vårt intresse av att rekrytera de bästa möjliga talangerna för vår verksamhet.
 • vårt intresse av att garantera våra produkters säkerhet
 • Vårt intresse av att garantera säkerheten för användarna av vår webbplats och våra produkter och tjänster.

5.4 EFTERLEVNAD AV RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER
Vi kommer att behandla personuppgifter när vi har en rättslig skyldighet att göra det.

6. Delning av dina personuppgifter
För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster måste vi dela dina personuppgifter med tredje part.

All överföring av personuppgifter kommer endast att ske i enlighet med GDPR. I det här avsnittet ger vi information om kategorierna av mottagare av de personuppgifter som vi behandlar.

6.1 Affärspartners, kunder och tjänsteleverantörer
Kommer att få dina personuppgifter om:

 • du har begärt att vi ska skicka dina uppgifter vidare;
 • om vi samarbetar vid ett evenemang, en utbildning, en konferens eller liknande verksamhet;
 • i samband med eller under förhandlingarna om investeringar, fusioner eller försäljning av verksamheten;
 • Vi samarbetar med marknadsföringspartners för att marknadsföra våra produkter/tjänster;
 • Vi anlitar leverantörer av dataanalyser för att utveckla vår webbplats;
 • Vi behöver anlita konsulter, advokater, revisorer, försäkringsbolag och andra professionella tjänsteleverantörer.
 • om vi behöver hjälp för att leverera våra tjänster till dig, till exempel:
 • Leverantörer av CRM-applikationer;
 • Betalningsprocessorer och förmedlare.
 • Leverantörer av IT- och molnlösningar, inklusive säkerhetskopiering och hosting av personuppgifter.

6.2 Lagens upprätthållare, dataskyddskommissioner, regeringstjänstemän eller liknande parter.
Kommer att ta emot dina personuppgifter:

 • om det krävs enligt tillämplig lag, reglering, driftsavtal, rättslig process eller begäran från regeringen, eller om det är lämpligt att lämna ut information på grund av säkerhets- eller liknande skäl;
 • om detta är nödvändigt för att upprätthålla villkoren i ett avtal som vi har ingått med dig;
  i samband med, eller under förhandlingar om, fusioner, försäljning av företagets tillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet av eller till ett annat företag;
 • För att skydda våra rättigheter, vår egendom eller vår säkerhet, eller dina eller andras rättigheter. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förebygga bedrägerier.

7. Cookies
Cookies hjälper oss att förbättra de produkter och tjänster som vi erbjuder dig.

Vår webbplats www.mchale.net använder cookies för att skilja dig från andra användare av webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på webbplatsen och gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen. Om du registrerar dig hos oss eller om du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Gå till informationssidan om cookies på webbplatsen www.mchale.net/use för att förstå vilka cookies vi samlar in och för att hantera dina preferenser för dem.

Cookies gör det möjligt för oss att lagra information om dina preferenser och därmed anpassa webbplatsen efter dina individuella intressen. De används också för att övervaka vilka delar av webbplatsen som är mest populära bland besökarna.

8. Säkerhetsåtgärder
Vi har åtagit oss att skydda säkerheten för dina personuppgifter.

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att se till att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt i enlighet med denna integritetspolicy och relevant lag.

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar. Internet är av sådan art att vi inte kan garantera eller garantera säkerheten för information som du överför till oss via Internet. Ingen dataöverföring via internet kan garanteras vara 100 % säker. Vi kommer dock att vidta alla rimliga åtgärder (inklusive lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder) för att skydda dina personuppgifter.

9. Behållning
Vi behåller dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att behandla dem eller för att uppfylla rättsliga krav.

Vi behåller viss transaktionsinformation under en period på 7 år för att uppfylla krav från myndigheter, skatter, försäkringar eller andra krav.

Vi behåller viss maskinspecifik information, inklusive uppgifter om köparen, i 20 år för att kunna hjälpa till i händelse av återkallande av produkter.

Du kan begära att få dina personuppgifter raderade. McHale raderar då de personuppgifter som företaget inte behöver behålla. Vi kommer att begränsa intern tillgång till personuppgifter som vi är skyldiga att bevara.

10. Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter att kontrollera vilka personuppgifter vi använder och hur vi använder dem.

Det finns vissa undantag från dessa rättigheter. Vi kommer alltid att kommunicera med dig och meddela dig om du försöker utöva dina rättigheter och om ett lagligt undantag gäller.

10.1 RÄTT TILL TILLTRÄDE
Du har rätt att be om all information som vi har om dig och de tjänster som du får av oss. När vi får en skriftlig begäran från dig måste vi ge dig tillgång till allt vi har registrerat om dig samt uppgifter om behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och mottagarna av personuppgifterna.

Vi tillhandahåller den första kopian av dina personuppgifter utan kostnad, men vi kan ta ut en rimlig avgift för ytterligare kopior.

Vi kan inte ge dig tillgång till en kopia av dina personuppgifter om detta skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

10.2 RÄTT TILL KORRIGERING
Om vi har personuppgifter om dig som du anser vara felaktiga har du rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

10.3 RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD
Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas, till exempel när:

 • dina personuppgifter inte längre behövs för det syfte för vilket de ursprungligen samlades in;
 • du har tagit bort ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter (om det inte finns någon annan laglig anledning för oss att använda dem);
 • det inte finns någon rättslig grund för användningen av dina personuppgifter, eller
 • radering av personuppgifterna är ett lagligt krav.
 • Om dina personuppgifter har delats med andra kommer vi att göra vad vi kan för att se till att de som använder dina personuppgifter följer din begäran om radering.

10.4 RÄTT TILL BEGRÄNSNING
Du har rätt att be oss att begränsa vad vi använder dina personuppgifter till när:

 • att personuppgifternas riktighet granskas;
 • behandlingen är olaglig men du vill att vi begränsar användningen i stället för att radera informationen helt och hållet;
 • du behöver personuppgifterna för att kunna göra ett rättsligt anspråk;
 • Kontrollen av grunden för behandling av berättigat intresse är ännu inte avslutad.
 • När personuppgifter är begränsade kan de inte användas på annat sätt än för att lagra uppgifterna på ett säkert sätt och med ditt samtycke för att hantera rättsliga anspråk och skydda andra, eller om det är av viktigt allmänt intresse.

10.5 RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Du har rätt att be om att få dina personuppgifter tillbaka till dig eller en annan tjänsteleverantör som du väljer i ett vanligt format. Detta kallas dataportabilitet.

Denna rättighet gäller endast om vi använder dina personuppgifter på lagliga grunder som samtycke eller i enlighet med ett avtal och behandlingen är automatiserad och inte manuell. Den är inte tillämplig om den skulle inverka negativt på andras rättigheter och friheter.

10.6 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen är:

 • på grund av allmänintresse eller legitimt intresse, inklusive profilering på dessa grunder;
 • eller för direkt marknadsföring.

10.7 RÄTTIGHETER I SAMBAND MED AUTOMATISERAD BEHANDLING
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga konsekvenser för dig. Denna rättighet ska inte gälla om behandlingen:

 • är nödvändig för ett avtal som du har ingått;
 • genomförs med ditt samtycke, eller
 • är tillåten enligt lag.

10.8 RÄTT ATT LÄMNA KLAGOMÅL
Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i det land där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen sker, om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot GDPR.

Kontaktuppgifterna för datakommissionen i Irland är följande:

 • E-post:

  [email protected]

 • Adress: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23, County Laois
 • Tel Lo Call:
  1890 252 231

11. Ändringar av denna förklaring
Vi kommer att publicera eventuella ändringar på webbplatsen och när vi gör det kommer vi att ändra datumet för uppdateringen högst upp i denna sekretesspolicy.

I vissa fall kan vi ge dig ytterligare information om ändringar av denna integritetspolicy, till exempel via e-post.

Vi kommer alltid att ge dig ett sådant ytterligare meddelande i god tid innan ändringarna träder i kraft om vi anser att ändringarna är väsentliga.