McHales fullstendige retningslinjer for personvern

1. Om oss
Vi er McHale Engineering ULC («McHale»), en ledende internasjonal produsent av spesialiserte landbruksmaskiner basert i Irland. Vi er spesialister på ballepresser, kombinerte ballepressere, ballepakkere, kutte- og håndteringsutstyr.

Denne personvernerklæringen dekker hvordan vi behandler personopplysninger der vi er behandlingsansvarlige i henhold til GDPR.

Vennligst kontakt oss hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller personopplysningene vi har om deg:

 • på e-post på: [email protected]
 • eller skriv til oss på: McHale, Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, F31 K138 Irland

2. Om deg
Denne personvernerklæringen gjelder for enkeltpersoner hvis personopplysninger vi behandler for å drive virksomheten vår.

2.1 Denne personvernerklæringen gjelder for følgende personer:

 • besøkende på nettstedet vårt;
 • forretningskontaktdetaljer for våre distribusjonspartnere, forhandlere og leverandører;
 • kjøpere av McHale maskineri;
 • de som søker på jobber hos McHale
 • de vi kontakter i forhold til våre produkter og tjenester; og deltakere på våre arrangementer/utstillinger

3. Kategorier av personopplysninger
Denne delen forklarer kategoriene av personopplysninger som vi behandler.

Personopplysningene vi behandler deles inn i 6 hovedoverskrifter:

 • Kontakt- og identitetsdata
 • Kontakt- og kjøpsinformasjon
 • Kommunikasjonsdata
 • Økonomiske data
 • Rekrutteringsdata
 • Nettdata

3.1 Vi krever visse personopplysninger for å kunne tilby tjenestene våre til deg og drive virksomheten vår.

Personlig datatype Beskrivelse
Kontakt- og identitetsdata. Navn, adresse, e-post, telefonnummer, firma og avdeling.
Kontakt- og kjøpsinformasjon Navn, hjemmeadresse, e-post, telefonnummer, serienummer på utstyr.
Kommunikasjonsdata Personopplysninger inkludert i kommunikasjon med oss via e-post, telefon eller brev.
Økonomiske data Betalingsdetaljer for online bestillinger.
Rekrutteringsdata Identitetsdata, CV-data, referanser og søknadsdata
Nettdata Data om typen enhet du bruker, enhetens IP-adresse, operativsystem, henvisningskilde, lengden på besøket, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Denne informasjonen samles inn på et aggregert nivå, og identitetsdataene dine lagres ikke som en del av disse tekniske dataene.

 

4. Våre formål for behandling

All behandling av personopplysninger må ha et identifisert formål. Her forklarer vi vårt formål med å behandle dine personopplysninger.

 

Type personopplysninger Hensikt
Kontakt- og identitetsdata Navn, adresse, e-post, telefonnummer, firma og avdeling.
Kontakt- og kjøpsinformasjon Navn, hjemmeadresse, e-post, telefonnummer, serienummer på utstyr
Kommunikasjonsdata Personopplysninger inkludert i kommunikasjon med oss via e-post, telefon eller brev.
Økonomiske data Betalingsdetaljer for online bestillinger
Rekrutteringsdata Identitetsdata, CV-data, referanser og søknadsdata
Nettdata Data om typen enhet du bruker, enhetens IP-adresse, operativsystem, henvisningskilde, lengden på besøket, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Denne informasjonen samles inn på et aggregert nivå, og identitetsdataene dine lagres ikke som en del av disse tekniske dataene.

5. Behandlingens lovlighet
All behandling av personopplysninger under GDPR må være lovlig. Behandling vil kun være lovlig dersom vi har et rettslig grunnlag for behandling.

Her gir vi ytterligere informasjon om det juridiske grunnlaget vi har for å behandle personopplysninger.

5.1 KONTRAKT
Behandling er lovlig dersom det er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt.

Vi foretar følgende behandling under denne overskriften:

 • for å kontakte deg før du inngår kontrakten med deg;
 • for å kontakte deg i forbindelse med våre produkter/tjenester under kontrakten;
 • å kontakte deg om betalinger til og fra deg;
 • å administrere tjenesten vi tilbyr deg; og
 • å behandle betalinger til og fra virksomheten vår.

5.2 SAMTYKKE
Der vi behandler personopplysninger med ditt samtykke, vil vi sørge for at samtykket er spesifikt, informert og entydig. Du kan trekke tilbake samtykket til behandling ved å sende en e-post til [email protected]

Noen ganger behandler vi personopplysninger på grunnlag av samtykke der vi sender deg produkt-/tjenesteinformasjon eller videresender kontaktinformasjonen din til forhandlere der du har bedt oss om det.

5.3 LEGITIME INTERESSER
Vi vil kun behandle personopplysninger under dette juridiske grunnlaget der vi har vurdert og bekreftet at den legitime interessen som forfølges ikke overstyrer dine rettigheter til personvern. Våre legitime interesser inkluderer:

 • vår interesse i å yte den beste servicen vi kan til våre kunder og utvide virksomheten vår
 • vår interesse for å utføre undersøkelser og analyser på våre produkter og tjenester, slik at vi kan forstå hvilke tjenester som er mest populære på nettstedet vårt
 • vår interesse i å få betaling for leverte produkter og tjenester
 • vår interesse i å beskytte våre immaterielle rettigheter
 • vår interesse for å fremme og utvikle virksomheten vår
 • vår interesse for å rekruttere best mulig talent til vår virksomhet
 • vår interesse av å sikre sikkerheten til produktene våre
 • vår interesse i å sikre sikkerheten og sikkerheten til brukerne av nettstedet vårt og våre produkter og tjenester

5.4 OVERHOLDELSE AV JURIDISKE FORPLIKTELSER
Vi vil behandle personopplysninger der vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det.

6. Dele dine personlige data
For å kunne tilby våre produkter og tjenester må vi dele dine personopplysninger med tredjeparter.

Enhver overføring av personopplysninger vil kun bli utført i samsvar med GDPR. I denne delen gir vi informasjon om kategoriene av mottakere av personopplysningene vi behandler.

6.1 Forretningspartnere, kunder og tjenesteleverandører
Vil motta dine personopplysninger hvis:

 • du har bedt oss om å henvise opplysningene dine om;
 • hvis vi samarbeider om et arrangement, opplæring, konferanse eller lignende aktivitet;
 • i forbindelse med, eller under forhandling av enhver investering, fusjon eller salg av virksomheten;
 • vi samarbeider med markedsføringspartnere for å markedsføre produktene/tjenestene våre;
 • vi engasjerer dataanalyseleverandører for å utvikle nettstedet vårt;
 • vi må samarbeide med konsulenter, advokater, regnskapsførere, forsikringsselskaper og andre profesjonelle tjenesteleverandører; og
 • hvis vi trenger hjelp til å levere våre tjenester til deg, inkludert for eksempel:
 • CRM-applikasjonsleverandører;
 • betalingsbehandlere og tilretteleggere; og
 • IT- og skyløsningsleverandører inkludert sikkerhetskopiering og hosting av personopplysninger.

6.2 Rettshåndhevende tjenestemenn, databeskyttelseskommisjonen, offentlige tjenestemenn eller lignende parter
Vil motta dine personopplysninger:

 • hvis det kreves av gjeldende lov, forskrift, driftsavtale, juridisk prosess eller myndighetsforespørsel, eller hvor avsløringen på annen måte er hensiktsmessig på grunn av sikkerhetsmessige eller lignende bekymringer;
 • hvis dette er nødvendig for å håndheve vilkårene i en kontrakt som vi har inngått med deg;
  i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår av eller inn i et annet selskap;
 • for å beskytte våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller dine eller andres. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å forhindre svindel.

7. Informasjonskapsler
Informasjonskapsler hjelper oss å forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr deg.

Vår nettside på www.mchale.net bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettsiden og lar oss forbedre nettsiden. Hvis du registrerer deg hos oss eller fortsetter å bruke nettstedet, godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst gå til informasjonskapselinformasjonssiden tilgjengelig på nettstedet på www.mchale.net/use of cookies for å forstå informasjonskapslene vi samler inn og administrere preferansene dine rundt dem.

Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å lagre informasjon om dine preferanser og derfor tilpasse nettstedet i henhold til dine individuelle interesser. De brukes også til å overvåke hvilke deler av nettstedet som er mest populære for de besøkende.

8. Sikkerhetstiltak
Vi er forpliktet til å beskytte sikkerheten til dine personopplysninger.

Vi vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at personopplysninger behandles sikkert i samsvar med denne personvernerklæringen og relevant lov.

Dine personopplysninger lagres på sikre servere. Internetts natur er slik at vi ikke kan garantere eller garantere sikkerheten til informasjon du overfører til oss via Internett. Ingen dataoverføring over internett kan garanteres å være 100 % sikker. Vi vil imidlertid ta alle rimelige skritt (inkludert passende tekniske og organisatoriske tiltak) for å beskytte dine personopplysninger.

9. Oppbevaring
Vi oppbevarer kun opplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med å behandle dem eller for å overholde juridiske eller regulatoriske krav.

Vi oppbevarer visse transaksjonsopplysninger i en periode på 7 år i forbindelse med regulatoriske, skattemessige, forsikringsmessige eller andre krav.

Vi beholder viss maskinspesifikk informasjon, inkludert kjøperdetaljer, i en periode på 20 år for å hjelpe i tilfelle tilbakekalling av produktsikkerhet.

Du kan be om å få slettet personopplysningene dine. McHale vil deretter slette personopplysninger som det ikke er nødvendig å beholde. Vi vil begrense intern tilgang til personopplysninger som vi er pålagt å beholde.

10. Dine rettigheter
Du har en rekke rettigheter til å kontrollere personopplysningene vi bruker og hvordan vi bruker dem.

Det er visse unntak fra disse rettighetene. Vi vil alltid kommunisere med deg og gi deg beskjed hvis du søker å utøve rettighetene dine og et juridisk unntak gjelder.

10.1 RETT TIL TILGANG
Du har rett til å be om all informasjon vi har om deg og tjenestene du mottar fra oss. Når vi mottar en skriftlig forespørsel fra deg, må vi gi deg tilgang til alt vi har registrert om deg, samt detaljer om behandlingen, kategoriene av personopplysninger det gjelder og mottakerne av personopplysningene.

Vi vil gi den første kopien av dine personopplysninger gratis, men vi kan kreve et rimelig gebyr for eventuelle ekstra kopier.

Vi kan ikke gi deg tilgang til en kopi av dine personopplysninger hvis dette vil påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

10.2 RETT TIL RETTING
Hvis vi har personopplysninger om deg som du mener er unøyaktige, har du rett til å be om retting av dine personopplysninger.

10.3 RETT TIL Å BLI GLEMT
I noen tilfeller kan du be om at dine personopplysninger slettes, for eksempel der:

 • dine personopplysninger er ikke lenger nødvendige for formålet de ble samlet inn i utgangspunktet;
 • du har fjernet ditt samtykke for at vi skal bruke dine personopplysninger (der det ikke er noen annen juridisk grunn for oss å bruke dem);
 • det er ingen juridisk grunn for bruken av dine personopplysninger; eller
 • sletting av personopplysningene er et lovkrav.
 • Der dine personopplysninger har blitt delt med andre, vil vi gjøre det vi kan for å sikre at de som bruker dine personopplysninger overholder forespørselen din om sletting.

10.4 RETT TIL BEGRENSNING
Du har rett til å be oss om å begrense hva vi bruker dine personopplysninger til der:

 • nøyaktigheten av personopplysningene blir vurdert;
 • behandlingen er ulovlig, men du vil at vi skal begrense bruken i stedet for å slette informasjonen helt;
 • du trenger personopplysningene for et rettslig krav;
 • verifisering av den berettigede interessegrunnlaget for behandling venter
 • Når personopplysninger er begrenset, kan de ikke brukes annet enn å lagre dataene på en sikker måte og med ditt samtykke til å håndtere juridiske krav og beskytte andre, eller hvor det er for viktige offentlige interesser.

10.5 RETT TIL DATAPORTABILITET
Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir gitt tilbake til deg eller en annen tjenesteleverandør etter eget valg i et vanlig brukt format. Dette kalles dataportabilitet.

Denne retten gjelder bare hvis vi bruker personopplysningene dine under lovlig grunnlag for samtykke eller i henhold til en kontrakt, og behandlingen er automatisert og ikke manuell. Den gjelder ikke der den vil påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

10.6 RETT TIL MIDDEL
Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger der behandlingen er:

 • på grunnlag av offentlig interesse eller legitim interesse, inkludert profilering basert på disse grunnlagene;
 • eller for direkte markedsføringsformål.

10.7 RETTIGHETER OM AUTOMATISK BEHANDLING
Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering som har rettsvirkninger for deg. Denne rettigheten gjelder ikke når behandlingen:

 • er nødvendig for en kontrakt du har inngått;
 • utføres med ditt samtykke; eller
 • er hjemlet ved lov.

10.8 RETT TIL Å GJØRE KLAGER
Du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i landet der du bor, arbeidsstedet eller stedet for den påståtte krenkelsen hvis du mener at behandlingen av personopplysninger er i strid med GDPR.

Kontaktdetaljene til Data Commission i Irland er:

 • E-post: [email protected]
 • Adresse: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23, County Laois
 • Tel Lo Ring: 1890 252 231

11. Endringer i denne erklæringen
Vi vil legge ut eventuelle endringer på nettstedet, og når vi gjør det vil vi endre den oppdaterte datoen øverst i denne personvernerklæringen.

I noen tilfeller kan vi gi deg ytterligere varsel om endringer i denne personvernerklæringen, for eksempel via e-post.

Vi vil alltid gi deg et slikt tilleggsvarsel i god tid før endringene trer i kraft der vi anser endringene som vesentlige