McHale Pełna polityka prywatności

1. O nas
Jesteśmy McHale Engineering ULC („McHale”), wiodącym międzynarodowym producentem specjalistycznych maszyn rolniczych z siedzibą w Irlandii. Specjalizujemy się w belownicach, owijarkach zespolonych, owijarkach do bel, urządzeniach tnących, i przeładunkowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje sposób, w jaki przetwarzamy Dane osobowe, w przypadku gdy jesteśmy administratorami dla celów GDPR.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub danych osobowych, które przechowujemy, prosimy o kontakt:

 • drogą elektroniczną na:

  [email protected]

 • lub napisz do nas na: McHale, Castlebar Road, Ballinrobe, Co. Mayo, F31 K138 Irlandia

2. O Tobie
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy osób, których Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia naszej działalności.

2.1 Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy następujących osób:

 • odwiedzających naszą stronę internetową;
 • biznesowe dane kontaktowe naszych partnerów dystrybucyjnych, dealerów i dostawców;
 • nabywców maszyn McHale;
 • którzy ubiegają się o pracę w McHale
 • osoby, z którymi kontaktujemy się w związku z naszymi produktami i usługami; oraz uczestnicy naszych wydarzeń/wystaw

3. Kategorie danych osobowych
W tej części wyjaśniono kategorie Danych osobowych, które przetwarzamy.

Przetwarzane przez nas Dane Osobowe dzielą się na 6 głównych działów:

 • Dane kontaktowe i tożsamościowe
 • Dane kontaktowe i informacje o zakupie
 • Dane dotyczące komunikacji
 • Dane finansowe
 • Dane dotyczące rekrutacji
 • Dane internetowe

3.1 Wymagamy pewnych Danych osobowych w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika oraz prowadzenia naszej działalności.

Rodzaj danych osobowych Opis
Dane kontaktowe i tożsamościowe. Nazwisko, Adres, Email, Numer telefonu, firma i dział.
Dane kontaktowe i informacje o zakupie Nazwisko, adres domowy, e-mail, numer telefonu, numer seryjny sprzętu.
Dane dotyczące komunikacji Dane osobowe zawarte w komunikacji z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listu.
Dane finansowe Szczegóły płatności dla zamówień online.
Dane dotyczące rekrutacji Dane identyfikacyjne, dane z CV, referencje i dane z aplikacji
Dane internetowe Dane o rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, adresie IP urządzenia, systemie operacyjnym, źródle odesłania, długości wizyty, odsłonach i ścieżkach nawigacji strony internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemacie korzystania z serwisu. Informacje te są gromadzone na poziomie zbiorczym, a dane dotyczące tożsamości użytkownika nie są przechowywane jako część tych danych technicznych.

 

4.Nasze cele przetwarzania

Wszelkie przetwarzanie Danych osobowych musi mieć określony cel. Tutaj wyjaśniamy nasz cel przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

 

Rodzaj danych osobowych Przeznaczenie
Dane kontaktowe i tożsamościowe Nazwisko, Adres, Email, Numer telefonu, firma i dział.
Dane kontaktowe i informacje o zakupie Nazwisko, adres domowy, e-mail, numer telefonu, numer seryjny sprzętu
Dane dotyczące komunikacji Dane osobowe zawarte w komunikacji z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listu.
Dane finansowe Szczegóły płatności dla zamówień online
Dane dotyczące rekrutacji Dane identyfikacyjne, dane z CV, referencje i dane z aplikacji
Dane internetowe Dane o rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, adresie IP urządzenia, systemie operacyjnym, źródle odesłania, długości wizyty, odsłonach i ścieżkach nawigacji strony internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemacie korzystania z serwisu. Informacje te są gromadzone na poziomie zbiorczym, a dane dotyczące tożsamości użytkownika nie są przechowywane jako część tych danych technicznych.

5. Zgodność przetwarzania z prawem
Wszelkie przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z GDPR musi być zgodne z prawem. Przetwarzanie będzie zgodne z prawem tylko wtedy, gdy będziemy mieli podstawę prawną do przetwarzania.

Tutaj podajemy dalsze informacje o podstawach prawnych, które mamy do przetwarzania Danych Osobowych.

5.1 KONTRAKT
Przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wykonania umowy.

W ramach tej pozycji podejmujemy się następującego przetwarzania:

 • w celu kontaktu z Tobą przed zawarciem z Tobą umowy;
 • w celu skontaktowania się z Tobą w związku z naszymi produktami/usługami w ramach zawartej umowy;
 • do kontaktowania się z Państwem w sprawie płatności dla i od Państwa;
 • do zarządzania usługami, które świadczymy na rzecz użytkownika; oraz
 • w celu przetwarzania płatności do i z naszej działalności.

5.2 ZGODA
W przypadku, gdy przetwarzamy Dane osobowe za Państwa zgodą, zapewnimy, że zgoda jest konkretna, świadoma i jednoznaczna. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Czasami przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie zgody, gdy wysyłamy Ci informacje o produktach/usługach lub przekazujemy Twoje dane kontaktowe do dealerów, jeśli wyrazisz na to zgodę.

5.3 UZASADNIONE INTERESY
Będziemy przetwarzać Dane osobowe na podstawie tej podstawy prawnej tylko wtedy, gdy oceniliśmy i sprawdziliśmy, że realizowany uzasadniony interes nie przeważa nad Państwa prawem do prywatności. Nasze uzasadnione interesy obejmują:

 • nasz interes w dostarczaniu najlepszych usług dla naszych klientów i rozwijaniu naszej działalności
 • nasz interes w prowadzeniu badań i analiz dotyczących naszych produktów i usług, abyśmy mogli zrozumieć, które usługi są najbardziej popularne na naszej stronie internetowej
 • nasz interes w uzyskaniu zapłaty za dostarczone produkty i usługi
 • nasz interes w ochronie naszych praw własności intelektualnej
 • nasz interes w promowaniu i rozwijaniu naszej działalności
 • nasz interes w zatrudnianiu najlepszych możliwych talentów dla naszej działalności
 • nasz interes w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych produktów
 • nasz interes w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony użytkowników naszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług

5.4 PRZESTRZEGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH
Będziemy przetwarzać Dane Osobowe w przypadku, gdy będziemy mieli prawny obowiązek to zrobić.

6. Udostępnianie danych osobowych
W celu dostarczenia produktów i usług Firmy będziemy musieli udostępnić Państwa Dane Osobowe osobom trzecim.

Wszelkie przekazywanie Danych Osobowych będzie podejmowane wyłącznie w zgodzie z GDPR. W tej części przedstawiamy informacje o kategoriach odbiorców Danych Osobowych, które przetwarzamy.

6.1 Partnerzy biznesowi, klienci i dostawcy usług
Otrzyma Twoje Dane Osobowe, jeśli:

 • poprosiłeś nas o skierowanie Twoich danych na;
 • jeśli współpracujemy przy organizacji wydarzenia, szkolenia, konferencji lub podobnej działalności;
 • w związku z lub podczas negocjacji jakiejkolwiek inwestycji, fuzji lub sprzedaży przedsiębiorstwa;
 • angażujemy partnerów marketingowych do wprowadzania na rynek naszych produktów/usług;
 • angażujemy dostawców usług analizy danych do rozwoju naszej strony internetowej;
 • musimy współpracować z konsultantami, prawnikami, księgowymi, ubezpieczycielami i innymi dostawcami usług profesjonalnych; oraz
 • jeśli wymagamy pomocy w dostarczaniu naszych usług dla Ciebie, w tym na przykład:
 • Dostawcy aplikacji CRM;
 • podmioty przetwarzające płatności i ułatwiające ich dokonywanie; oraz
 • Dostawcy rozwiązań IT i Cloud, w tym tworzenia kopii zapasowych i hostingu Danych Osobowych.

6.2 Funkcjonariusze organów ścigania, Komisja Ochrony Danych, urzędnicy państwowi lub podobne podmioty
Otrzyma Twoje dane osobowe:

 • jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, przepisy, umowę operacyjną, proces sądowy lub żądanie rządowe, lub gdy ujawnienie jest w inny sposób właściwe ze względu na bezpieczeństwo lub podobne kwestie;
 • jeżeli jest to niezbędne do wyegzekwowania warunków jakiejkolwiek umowy, którą zawarliśmy z Państwem;
  w związku z lub podczas negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, konsolidacji lub restrukturyzacji, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez lub do innej firmy;
 • w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, a także Ciebie lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom.

7. Cookies
Pliki cookie pomagają nam udoskonalać produkty i usługi, które Państwu oferujemy.

Nasza strona internetowa pod adresem www.mchale.net wykorzystuje pliki cookies, aby odróżnić Cię od innych użytkowników serwisu. Pomaga nam to zapewnić Ci dobre doświadczenia podczas przeglądania strony internetowej i pozwala nam na jej ulepszenie. Jeśli rejestrujesz się u nas lub kontynuujesz korzystanie z Witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Proszę przejść do strony z informacjami o plikach cookie dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.mchale.net/use plików cookie, aby zrozumieć pliki cookie, które zbieramy i zarządzać swoimi preferencjami wokół nich.

Pliki cookie umożliwiają nam przechowywanie informacji o Twoich preferencjach, a tym samym dostosowanie strony internetowej do Twoich indywidualnych zainteresowań. Są one również wykorzystywane do monitorowania, które części strony internetowej cieszą się największą popularnością wśród jej użytkowników.

8. Środki bezpieczeństwa
Zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych.

Podejmiemy wszelkie kroki w rozsądnym zakresie, aby zapewnić bezpieczne traktowanie Danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i odpowiednimi przepisami prawa.

Twoje Dane Osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Natura Internetu jest taka, że nie możemy zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz do nas przez Internet. Żadna transmisja danych przez Internet nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna. Podejmiemy jednak wszelkie uzasadnione kroki (w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne), aby chronić Państwa Dane osobowe.

9. Retencja
Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów ich przetwarzania lub do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Niektóre informacje o transakcjach przechowujemy przez okres 7 lat na potrzeby przepisów, podatków, ubezpieczeń lub innych wymagań.

Przechowujemy niektóre informacje dotyczące maszyn, w tym dane nabywcy, przez okres 20 lat, aby pomóc w przypadku wycofania produktu z rynku.

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych osobowych. McHale usunie wówczas Dane Osobowe, których nie ma obowiązku przechowywać. Ograniczymy wewnętrzny dostęp do Danych osobowych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać.

10. Twoje prawa
Mają Państwo szereg praw do kontrolowania Danych Osobowych, które wykorzystujemy i jak je wykorzystujemy.

Od tych praw istnieją pewne wyłączenia. Zawsze będziemy się z Tobą komunikować i informować Cię o tym, jeśli dążysz do skorzystania ze swoich praw, a zastosowanie ma zwolnienie prawne.

10.1 PRAWO DOSTĘPU
Masz prawo poprosić o wszystkie informacje, które posiadamy o Tobie i usługach, które od nas otrzymujesz. Gdy otrzymamy od Państwa żądanie na piśmie, musimy zapewnić Państwu dostęp do wszystkiego, co zarejestrowaliśmy na Państwa temat, jak również szczegóły dotyczące przetwarzania, kategorii Danych Osobowych, których to dotyczy, oraz odbiorców Danych Osobowych.

Pierwszą kopię Danych osobowych dostarczymy bezpłatnie, ale za dodatkowe kopie możemy pobrać uzasadnioną opłatę.

Nie możemy udostępnić Ci kopii Twoich Danych osobowych, jeśli miałoby to negatywnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

10.2 PRAWO DO KOREKTY
Jeśli posiadamy dane osobowe o użytkowniku, które użytkownik uważa za niedokładne, ma on prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych.

10.3 PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM
W niektórych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie swoich Danych osobowych, na przykład gdy:

 • Twoje Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane w pierwszej kolejności;
 • usunąłeś swoją zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich Danych Osobowych (w przypadku gdy nie ma innego powodu prawnego, abyśmy mogli je wykorzystać);
 • nie istnieje żaden powód prawny do wykorzystania danych osobowych; lub
 • usunięcie Danych Osobowych jest wymogiem prawnym.
 • W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika zostały udostępnione innym podmiotom, firma Moneybookers dołoży wszelkich starań, aby osoby korzystające z danych osobowych spełniły prośbę użytkownika o ich usunięcie.

10.4 PRAWO DO OGRANICZENIA
Masz prawo poprosić nas o ograniczenie tego, do czego wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, w przypadku gdy:

 • sprawdzana jest poprawność Danych Osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale chcesz, abyśmy ograniczyli korzystanie z nich, zamiast całkowicie usuwać informacje;
 • potrzebujesz Danych Osobowych do celów związanych z roszczeniami prawnymi;
 • trwa weryfikacja podstawy uzasadnionego interesu w zakresie przetwarzania danych
 • Gdy Dane Osobowe są ograniczone, nie mogą być wykorzystywane inaczej niż do bezpiecznego przechowywania danych oraz za Państwa zgodą do obsługi roszczeń prawnych i ochrony innych osób lub gdy jest to podyktowane ważnym interesem publicznym.

10.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Masz prawo zażądać, aby Twoje Dane Osobowe zostały przekazane z powrotem Tobie lub innemu wybranemu przez Ciebie usługodawcy w powszechnie używanym formacie. Nazywa się to przenośnością danych.

To prawo ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie zgodnej z prawem podstawy w postaci zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie jest zautomatyzowane, a nie ręczne. Nie ma on zastosowania w przypadku, gdy wpływałby negatywnie na prawa i wolności innych osób.

10.6 PRAWO DO SPRZECIWU
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest:

 • na podstawie interesu publicznego lub prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania opartego na tych podstawach;
 • lub dla celów marketingu bezpośredniego.

10.7 PRAWA DOTYCZĄCE ZAUTOMATYZOWANEGO PRZETWARZANIA DANYCH
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne. Prawo to nie ma zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie:

 • jest niezbędna do wykonania umowy, którą zawarłeś;
 • jest podejmowana za Państwa zgodą; lub
 • wynika z przepisów prawa.

10.8 PRAWO DO SKŁADANIA SKARG
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie, w którym Państwo zamieszkują, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Danych osobowych narusza GDPR.

Dane kontaktowe Komisji ds. Danych Osobowych w Irlandii to:

 • Email:

  [email protected]

 • Adres: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23, County Laois
 • Tel Lo Call:
  1890 252 231

11. Zmiany w niniejszym oświadczeniu
Wszelkie zmiany opublikujemy na stronie internetowej, a w momencie ich wprowadzania zmienimy datę aktualizacji w górnej części niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

W niektórych przypadkach możemy przekazać użytkownikowi dodatkowe powiadomienie o zmianach w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zawsze dostarczymy Ci takie dodatkowe powiadomienie z dużym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian, jeśli uznamy je za istotne