Ochrana osobních údajů a ochrana soukromí

Úvod

My ve společnosti McHale respektujeme vaše právo na soukromí a plníme naše povinnosti vyplývající z nařízení o obecné ochraně údajů 2016/679. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je nastínit, jakým způsobem se zabýváme osobními údaji, které nám poskytnete při návštěvě těchto webových stránek (www. mchale.net). Samozřejmě, pokud nejste spokojeni s těmito zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách, neměli byste používat tuto webovou stránku.

Navštívením této webové stránky souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Jakékoli externí odkazy na jiné webové stránky jsou jako takové jasně identifikovatelné a my neodpovídáme za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek.

 

Typy shromážděných informací

Zachováváme dva typy informací:

Osobní data

Jedná se o údaje, které vás identifikují nebo je lze použít k identifikaci nebo kontaktování s vámi a mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Takové informace jsou shromažďovány pouze od vás, pokud nám je dobrovolně předložíte.

Neosobní údaje

Stejně jako většina webových stránek shromažďujeme statistické a jiné analytické informace (prostřednictvím souborů cookie) shromážděných všemi návštěvníky našich webových stránek. Tyto neosobní údaje zahrnují informace, které nelze použít k identifikaci nebo kontaktování s vámi, jako jsou například demografické informace týkající se např. Adresy IP uživatelů, kde byly oříznuty nebo anonymizovány, typy prohlížeče a další anonymní statistické údaje týkající se používání našich webových stránek .

 

Cíle, pro které uchováváme vaše informace

Neosobní údaje

Používáme neosobní údaje shromážděné od návštěvníků na našich webových stránkách v souhrnné podobě, abychom lépe pochopili, odkud pocházejí naši návštěvníci, a pomohli nám lépe navrhnout a organizovat naše webové stránky.

Osobní data

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, zpracujeme pro následující účely:

  • kontaktovat vás v případě potřeby v souvislosti s jakýmikoli komunikacemi, které nám můžete poslat;
  • abychom vás informovali o aktualizacích našich služeb / produktů

 

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat třetím stranám, pokud jste s tímto zveřejněním nesouhlasili, nebo pokud nám třetí osoba není povinna vám poskytnout službu. Patří sem poštovní služby třetích stran, jako je Mailchimp. Ve všech těchto případech je třetí strana vázána podobnými požadavky na ochranu dat a vaše údaje nejsou používány pro žádný účel, který není spojen s dotazem, který jste nám zaslali.

Vaše osobní údaje zveřejníme, pokud budeme v dobré víře věřit, že jsme povinni je zpřístupnit, aby vyhověli jakémukoli použitelnému právu, předvolání, příkaz k projednání, soudnímu nebo regulativnímu příkazu nebo jinému zákonnému požadavku.

 

Bezpečnostní

Vaše osobní data jsou držena na zabezpečených serverech. Povaha internetu je taková, že nemůžeme zaručit ani zaručit bezpečnost informací, které nám předáváte prostřednictvím internetu. Není zaručeno, že přenos dat přes internet bude 100% bezpečný. Přijmeme však veškeré přiměřené kroky (včetně vhodných technických a organizačních opatření) k ochraně vašich osobních údajů.

Aktualizace, ověřování a mazání osobních údajů

Můžete nám sdělit jakékoli změny ve vašich osobních údajích a v souladu s našimi povinnostmi podle Irských zákonů o ochraně osobních údajů z roku 1988 a 2002 aktualizujeme nebo vymazáme vaše osobní údaje. Chcete-li zjistit, jaké osobní údaje máme u vás, nebo chcete, aby vaše osobní údaje byly aktualizovány, změněny nebo odstraněny z naší databáze, napište nám na adresu marketing@mchale.net. Každá taková žádost subjektu údajů může podléhat předepsanému poplatku.

Změny v zásadách ochrany soukromí webových stránek

Jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách budou zveřejněny na těchto webových stránkách, takže si vždy uvědomujete, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud vůbec nějaké, zveřejňujeme. Pokud se kdykoli rozhodneme používat osobní údaje způsobem, který se výrazně liší od údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů webových stránek nebo vám budou jinak sděleni v době jejich shromáždění, budeme vás informovat e-mailem a budete mít možnost volby na to, zda používáme vaše informace novým způsobem.

Chcete-li zobrazit naše úplné prohlášení o ochraně osobních údajů, klikněte sem.

Další informace o cookies.